Heti jogász 2022. 36 – 37. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 36. héten a Magyar Közlöny 143 – 146. számai, a 37. héten 147 – 151. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/143.

Megjelent: 2022. 09. 05.

 

Új jogszabályok

 

329/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

331/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

332/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

1424/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

az európai uniós források lebonyolítását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működő független hatóság felállításával összefüggő feladatokról

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozásáról

 

1426/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

a vallási turizmussal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

 

1427/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

1428/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

 

71/2022. (IX. 5.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 329/2022. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről

Módosítja: 331/2022. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 332/2022. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról

Módosítja: 1427/2022. (IX. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről

Módosítja: 1427/2022. (IX. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 06.

 

1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról

Módosítja: 1428/2022. (IX. 5.) Korm. h.

 

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1428/2022. (IX. 5.) Korm. h.

 

1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról

Módosítja: 1428/2022. (IX. 5.) Korm. h.

 

1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről

Módosítja: 1428/2022. (IX. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1337/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

a Korrupcióellenes Munkacsoportról

Hatályon kívül helyezi: 1424/2022. (IX. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2022. 09. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/144.

Megjelent: 2022. 09. 06.

 

Új jogszabályok

 

333/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 06. 23 órától.

 

334/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

335/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

1429/2022. (IX. 6.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2018-00122 azonosító számú, “Másolat – Méhtelek község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1430/2022. (IX. 6.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program “A COVID-19-világjárványt követő zöld és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítéséről szóló 6. prioritás (REACT-EU)” terhére átforgatásra kerülő projektek technikai módosításáról, valamint a kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

1431/2022. (IX. 6.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú, “Legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli-medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

1432/2022. (IX. 6.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00053 azonosító számú, “Telep program Nagydobos településen – infrastruktúra fejlesztéssel” című projekt támogatásának növeléséről

 

1433/2022. (IX. 6.) Korm. határozat

a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 333/2022. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 06. 23 órától.

 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 334/2022. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Módosítja: 335/2022. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1430/2022. (IX. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1430/2022. (IX. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1430/2022. (IX. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1431/2022. (IX. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, “Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén” című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1430/2022. (IX. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/145.

Megjelent: 2022. 09. 07.

 

Új jogszabályok

 

336/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 08.

 

337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a Védelmi Igazgatási Hivatalról

Hatályos: 2022. 10. 01., 2022. 11. 01.

 

338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2022. 09. 08.

 

339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 08., 2023. 09. 01.

 

340/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 08.

 

341/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 08.

 

1434/2022. (IX. 7.) Korm. határozat

a Védelmi Igazgatási Hivatal létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről

 

1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat

a vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról

 

1436/2022. (IX. 7.) Korm. határozat

az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti szakasz elbontásához szükséges források biztosításáról

 

1437/2022. (IX. 7.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

Módosítja: 336/2022. (IX. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 08.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 337/2022. (IX. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 337/2022. (IX. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 337/2022. (IX. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 339/2022. (IX. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 08., 2023. 09. 01.

 

194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

Módosítja: 340/2022. (IX. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 08.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 341/2022. (IX. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 08.

 

1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról

Módosítja: 1437/2022. (IX. 7.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/146.

Megjelent: 2022. 09. 09.

 

Új jogszabályok

 

342/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 10. 01., 2022. 10. 15.

 

343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Hatályos: 2022. 09. 10., 2022. 09. 24.

 

344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről

Hatályos: 2022. 09. 10., 2022. 09. 24.

 

345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér- beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 10.

 

346/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 11.

 

347/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletnek a napkollektorok és napelemes rendszerek társasházi felhelyezésének további egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 10.

 

348/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2022. 09. 10., 2022. 09. 24.

 

1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat

a központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

 

1439/2022. (IX. 9.) Korm. határozat

egyes sportcélú és infrastruktúrafejlesztési kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

 

Módosított jogszabályok

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 345/2022. (IX. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 10.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 346/2022. (IX. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 11.

 

293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 347/2022. (IX. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 10.

 

1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

Módosítja: 1439/2022. (IX. 9.) Korm. h.

 

1835/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról

Módosítja: 1439/2022. (IX. 9.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1727/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2020. évi kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények, valamint a 2020. évi Kézilabda Olimpiai Kvalifikációs Torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1439/2022. (IX. 9.) Korm. határozat.

 

1365/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége által a XXIII. Szervátültetettek Világjátéka hazai megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1439/2022. (IX. 9.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/147.

Megjelent: 2022. 09. 12.

 

Új jogszabályok

 

349/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

29/2022. (IX. 12.) BM rendelet

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 15.

 

30/2022. (IX. 12.) BM rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 15.

 

11/2022. (IX. 12.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

1440/2022. (IX. 12.) Korm. határozat

a 2023. évi pápalátogatás előkészítése és lebonyolítása kormányzati felelősének kijelöléséről

 

74/2022. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Módosítja: 349/2022. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 350/2022. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 350/2022. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 350/2022. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 350/2022. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

32/1992. (XII. 23.) NM rendelet

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 29/2022. (IX. 12.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 15.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 30/2022. (IX. 12.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 15.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 11/2022. (IX. 12.) KKM r.

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (IX. 12.) KKM r.

Hatályos: 2022. 09. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/148.

Megjelent: 2022. 09. 13.

 

Új jogszabályok

 

351/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14.

 

352/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14.

 

18/2022. (IX. 13.) TIM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14.

 

1441/2022. (IX. 13.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 Katonai mobilitás második pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

1442/2022. (IX. 13.) Korm. határozat

Magyarország nem önálló képviseletének megszüntetéséhez, illetve megnyitásához szükséges elvi jóváhagyásról

 

1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

75/2022. (IX. 13.) ME határozat

a Magyar-Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2022. 09. 14.

 

Módosított jogszabályok

 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja: 351/2022. (IX. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 14.

 

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Módosítja: 352/2022. (IX. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 14.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 18/2022. (IX. 13.) TIM r.

Hatályos: 2022. 09. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/149.

Megjelent: 2022. 09. 14.

 

Új jogszabályok

 

31/2022. (IX. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2023. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Hatályos: 2022. 09. 15., 2023. 01. 01.

 

76/2022. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

42/2021. (XII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Hatályon kívül helyezi: 31/2022. (IX. 14.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/150.

Megjelent: 2022. 09. 15.

 

Új jogszabályok

 

35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet

a kötelező tartalékráta mértékéről

Hatályos: 2022. 09. 16.

 

36/2022. (IX. 15.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja: 36/2022. (IX. 15.) MNB r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet

a kötelező tartalékráta mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 35/2022. (IX. 15.) MNB r.

Hatályos: 2022. 09. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/151.

Megjelent: 2022. 09. 17.

 

Új jogszabályok

 

28/2022. (IX. 17.) AM rendelet

a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről

Hatályos: 2022. 09. 18.

 

1/2022. (IX. 17.) ÉBM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 18.

 

6/2022. (IX. 17.) PM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 18.

 

1444/2022. (IX. 17.) Korm. határozat

a Montenegró részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről

Módosítja: 28/2022. (IX. 17.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 18.

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosítja: 1/2022. (IX. 17.) ÉBM r.

Hatályos: 2022. 09. 18.

 

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Módosítja: 6/2022. (IX. 17.) PM r.

Hatályos: 2022. 09. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.