Heti jogász 2022. 39. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 39. héten a Magyar Közlöny 155 – 159. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/155.

Megjelent: 2022. 09. 26.

 

Új jogszabályok

 

366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet

a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Hatályos: 2022. 09. 27., 2022. 10. 11.

 

19/2022. (IX. 26.) IM rendelet

egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

1459/2022. (IX. 26.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló ESPON 2030 program végrehajtásáról szóló megállapodás aláírójának kijelöléséről

 

1460/2022. (IX. 26.) Korm. határozat

a látvány-csapatsport támogatási program meghosszabbításáról

 

1461/2022. (IX. 26.) Korm. határozat

a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

Módosított jogszabályok

 

4/1966. (VI. 15.) IM rendelet

a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 19/2022. (IX. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet

a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja: 19/2022. (IX. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

4/2015. (III. 3.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 19/2022. (IX. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

7/2015. (IV. 10.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 19/2022. (IX. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Módosítja: 19/2022. (IX. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

7/2020. (II. 17.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 19/2022. (IX. 26.) IM r.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

1675/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról

Módosítja: 1459/2022. (IX. 26.) Korm. h.

 

1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat

a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja: 1461/2022. (IX. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/156.

Megjelent: 2022. 09. 27.

 

Új jogszabályok

 

38/2022. (IX. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

A jegybanki alapkamat mértéke 13,00%.

Hatályos: 2022. 09. 28.

 

30/2022. (IX. 27.) AM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítéssel és az elháríthatatlan külső okkal (vis maior) összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

31/2022. (IX. 27.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30., 2023. 01. 01.

 

32/2022. (IX. 27.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 05.

 

38/2022. (IX. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja: 30/2022. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 30/2022. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Módosítja: 30/2022. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 31/2022. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 30., 2023. 01. 01.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 32/2022. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 10. 05.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 38/2022. (IX. 27.) OGY h.

Hatályos: 2022. 09. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

31/2022. (VIII. 30.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 38/2022. (IX. 27.) MNB r.

Hatályos: 2022. 09. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/157.

Megjelent: 2022. 09. 28.

 

Új jogszabályok

 

39/2022. (IX. 28.) MNB rendelet

a “Hugonnai Vilma” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 09. 29.

 

40/2022. (IX. 28.) MNB rendelet

a “Hugonnai Vilma” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 09. 29.

 

34/2022. (IX. 28.) BM rendelet

az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

1462/2022. (IX. 28.) Korm. határozat

a Kazah Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 34/2022. (IX. 28.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 34/2022. (IX. 28.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről

Módosítja: 34/2022. (IX. 28.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/158.

Megjelent: 2022. 09. 29.

 

Új jogszabályok

 

367/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

a hatósági árral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 09. 30., 2022. 10. 14.

 

369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 09. 30., 2022. 10. 14.

 

370/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 09. 30., 2022. 10. 14.

 

371/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 09. 30., 2022. 10. 14.

 

372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

41/2022. (IX. 29.) MNB rendelet

a “Király kis Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

12/2022. (IX. 29.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

1463/2022. (IX. 29.) Korm. határozat

a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ-EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv 7. cikk 5. pontjában előírt jelentési kötelezettség teljesítéséről

 

1464/2022. (IX. 29.) Korm. határozat

a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat kormányzati struktúraváltással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

1465/2022. (IX. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról szóló 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

1466/2022. (IX. 29.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1467/2022. (IX. 29.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

1468/2022. (IX. 29.) Korm. határozat

a záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról szóló 1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

 

1469/2022. (IX. 29.) Korm. határozat

a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállamai, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

80/2022. (IX. 29.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 367/2022. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 367/2022. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 367/2022. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 367/2022. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 372/2022. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 372/2022. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Módosítja: 12/2022. (IX. 29.) MK r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat

a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

Módosítja: 1464/2022. (IX. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról

Módosítja: 1465/2022. (IX. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1466/2022. (IX. 29.) Korm. h.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1467/2022. (IX. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 09. 30.

 

1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról

Módosítja: 1468/2022. (IX. 29.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/159.

Megjelent: 2022. 09. 30.

 

Új jogszabályok

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától, 2022. 11. 30., 2023. 01. 01., 2023. 01. 31.

 

374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától, 2022. 11. 30., 2023. 01. 01., 2023. 01. 31.

 

42/2022. (IX. 30.) MNB rendelet

a “Bács-Kiskun megye, Kecskemét” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 10. 03.

 

43/2022. (IX. 30.) MNB rendelet

a “Bács-Kiskun megye, Kecskemét” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 10. 03.

 

44/2022. (IX. 30.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

35/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kibocsátott egyedi azonosító díjáról és az egyedi azonosító kibocsátásával kapcsolatos különös eljárási szabályokról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

37/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

az építőipari nyers- és alapanyagok körének megállapításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról

Hatályos: 2022. 10. 01., 2023. 01. 01.

 

9/2022. (IX. 30.) GFM rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az N7 Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától, 2022. 10. 04.

 

13/2022. (IX. 30.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

20/2022. (IX. 30.) IM rendelet

a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, valamint a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

1470/2022. (IX. 30.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtására vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégia elfogadásáról

 

Módosított jogszabályok

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 373/2022. (IX. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 374/2022. (IX. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától, 2022. 11. 30., 2023. 01. 01., 2023. 01. 31.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 374/2022. (IX. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától, 2022. 11. 30., 2023. 01. 01., 2023. 01. 31.

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 44/2022. (IX. 30.) MNB r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 9/2022. (IX. 30.) GFM r.

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától, 2022. 10. 04.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 13/2022. (IX. 30.) HM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 20/2022. (IX. 30.) TIM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 20/2022. (IX. 30.) TIM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 21/2022. (IX. 30.) TIM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 21/2022. (IX. 30.) TIM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Hatályon kívül helyezi: 373/2022. (IX. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 30. 22 órától.

 

16/2022. (VI. 30.) IM rendelet

a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

Hatályon kívül helyezi: 20/2022. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2022. 10. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.