Heti jogász 2022. 46. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 46. héten a Magyar Közlöny 186 – 189. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/186.

Megjelent: 2022. 11. 14.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi XL. törvény

az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29., 2022. 12. 31.

 

  1. évi XLI. törvény

a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 15.

 

461/2022. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 15.

 

1539/2022. (XI. 14.) Korm. határozat

a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

  1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi XL. tv.

Hatályos: 2022. 11. 29., 2022. 12. 31.

 

  1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2022. évi XLI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 15.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 461/2022. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/187.

Megjelent: 2022. 11. 15.

 

Új jogszabályok

 

462/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

Hatályos: 2022. 11. 16.

 

463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 15. 23 órától, 2022. 11. 30., 2023. 01. 01., 2023. 01. 31.

 

464/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16.

 

465/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek rendeletalkotásával, valamint a módszertani útmutató elkészítésével kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 15. 23 órától.

 

12/2022. (XI. 15.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

25/2022. (XI. 15.) TIM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 15. 23 órától.

 

1540/2022. (XI. 15.) Korm. határozat

az Európai Unióból származó forrásokra vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégia elfogadásáról

 

1541/2022. (XI. 15.) Korm. határozat

a 2021-2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervről

 

1542/2022. (XI. 15.) Korm. határozat

az Integritás Hatóság létrehozandó nyilvántartásához kapcsolódó informatikai fejlesztési igényekhez szükséges forrás biztosításáról

 

1543/2022. (XI. 15.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 463/2022. (XI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 15. 23 órától.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 463/2022. (XI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 15. 23 órától.

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 463/2022. (XI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 15. 23 órától, 2022. 11. 30., 2023. 01. 01., 2023. 01. 31.

 

374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 463/2022. (XI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 30., 2023. 01. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 464/2022. (XI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 16.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 12/2022. (XI. 15.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 12. 16.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 25/2022. (XI. 15.) TIM r.

Hatályos: 2022. 11. 15. 23 órától.

 

1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1543/2022. (XI. 15.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet

a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 462/2022. (XI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/188.

Megjelent: 2022. 11. 16.

 

Új jogszabályok

 

48/2022. (XI. 16.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Hatályos: 2022. 11. 17.

 

9/2022. (XI. 16.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek akadálymentességgel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

1544/2022. (XI. 16.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése harmadik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

Módosított jogszabályok

 

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

Módosítja: 9/2022. (XI. 16.) NMHH r.

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről

Módosítja: 9/2022. (XI. 16.) NMHH r.

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

Módosítja: 9/2022. (XI. 16.) NMHH r.

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

15/2020. (VI. 9.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Hatályon kívül helyezi: 48/2022. (XI. 16.) MNB r.

Hatályos: 2022. 11. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/189.

Megjelent: 2022. 11. 18.

 

Új jogszabályok

 

466/2022. (XI. 18.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 26.

 

13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

13/2022. (XI. 18.) KKM rendelet

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

26/2022. (XI. 18.) TIM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 26.

 

1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról

 

1546/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1547/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1548/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1549/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

1550/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2018-00116 azonosító számú, ““Éljünk Együtt Piricsén” Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal” című projekt támogatásának növeléséről

 

1551/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosító számú, “Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1552/2022. (XI. 18.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú, “A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Módosítja: 466/2022. (XI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 26.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 13/2022. (XI. 18.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Módosítja: 13/2022. (XI. 18.) MEKH r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

Módosítja: 26/2022. (XI. 18.) TIM r.

Hatályos: 2022. 11. 26.

 

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1548/2022. (XI. 18.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1549/2022. (XI. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 19.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.