Heti jogász 2022. 47. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 47. héten a Magyar Közlöny 190 – 194. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/190.

Megjelent: 2022. 11. 21.

 

Új jogszabályok

 

467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22., 2022. 12. 01., 2023. 01. 01.

 

468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

472/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

14/2022. (XI. 21.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22., 2022. 12. 01.

 

27/2022. (XI. 21.) TIM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 21. 23 órától.

 

1553/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

1554/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról

 

1555/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a Belső Biztonsági Alap Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

1557/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1558/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1560/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

1561/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, “Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 467/2022. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 22., 2022. 12. 01., 2023. 01. 01.

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 468/2022. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Módosítja: 470/2022. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 470/2022. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról

Módosítja: 472/2022. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 14/2022. (XI. 21.) GFM r.

Hatályos: 2022. 11. 22., 2022. 12. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 27/2022. (XI. 21.) TIM r.

Hatályos: 2022. 11. 21. 23 órától.

 

1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1558/2022. (XI. 21.) Korm. h.

 

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Módosítja: 1559/2022. (XI. 21.) Korm. h.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1560/2022. (XI. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/191.

Megjelent: 2022. 11. 22.

 

Új jogszabályok

 

473/2022. (XI. 22.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 23.

 

49/2022. (XI. 22.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 10. 01.

 

39/2022. (XI. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 473/2022. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 23.

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 49/2022. (XI. 22.) MNB r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 39/2022. (XI. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 11. 23.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 39/2022. (XI. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 11. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/192.

Megjelent: 2022. 11. 23.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XLII. törvény

szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről

Hatályos: 2022. 11. 23. 21 órától.

 

 1. évi XLIII. törvény

a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLIV. törvény

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24., 2022. 11. 29., 2023. 01. 01., 2023. 03. 31.

 

 1. évi XLV. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24., 2022. 12. 24., 2023. 01. 01., 2023. 02. 13., 2024. 01. 01., 2024. 01. 19., 2025. 01. 01., 2027. 01. 01.

 

474/2022. (XI. 23.) Korm. rendelet

egyes energiakereskedelemmel összefüggő tevékenységek veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

53/2022. (XI. 23.) OGY határozat

a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

 

1562/2022. (XI. 23.) Korm. határozat

Ukrajna pénzügyi támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2022. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 01.

 

 1. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2022. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 01.

 

 1. évi II. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Módosítja: 2022. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXI. törvény

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 29.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi XXVII. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 01. 01., 2023. 03. 31.

 

 1. évi XL. törvény

az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2022. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 01. 01., 2025. 01. 01., 2027. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 02. 13., 2024. 01. 19.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi XXII. törvény

a reklámadóról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

a pénzügyi tranzakciós illetékről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2022. 12. 24.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24., 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi XII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az 1992. április 15-én aláírt, az 1995. évi XVI. törvénnyel kihirdetett kettős adóztatást elkerülő Egyezményhez kapcsolódó, Budapesten, 1994. május 3-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi XXVII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt, az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi LXX. törvény

a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezményt módosító, Kuwaitban, 2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi CXC. törvény

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCI. törvény

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi CXII. törvény

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi CII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 1. évi III. törvény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi XLV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/193.

Megjelent: 2022. 11. 24.

 

Új jogszabályok

 

475/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet

az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

476/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatásban, valamint az egyházi köznevelési és szakképző intézményben szervezett hittanoktatásban részt vevő személyek bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

477/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet

a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus állami beruházás keretében, a Ludovika Campus területén történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet

egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

1563/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségekről

 

1564/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés kompenzálásáról

 

1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

1566/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

a 2022. évi költségvetés fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1567/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület villamosenergia-ellátásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztései megvalósítása érdekében a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat és a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1568/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

Várpalota város és Csór község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1569/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

a nemzeti orvoslaboratóriumi diagnosztikai laborhálózat kialakításáról

 

90/2022. (XI. 24.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság és Magyar-Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság új tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2022. 12. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 477/2022. (XI. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1565/2022. (XI. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 1565/2022. (XI. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről

Módosítja: 1565/2022. (XI. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 11. 25.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja: 1567/2022. (XI. 24.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1567/2022. (XI. 24.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/194.

Megjelent: 2022. 11. 25.

 

Új jogszabályok

 

50/2022. (XI. 25.) MNB rendelet

a “Székesfehérvár, Romkert Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 11. 28.

 

Helyesbítés a Magyar Közlöny 2022/194. számában

Magyar Közlöny 2022. november 24-én megjelent 193. számában kihirdetett, a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozat 4. pontjához.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.