Heti jogász 2022. 51 – 52. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 51. héten a Magyar Közlöny 209-214. számai, az 52. héten a 215-223. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/209.

Megjelent: 2022. 12. 19.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LVIII. törvény

az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 12. 20. – kivétellel.

 

 1. évi LIX. törvény

egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 20., 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01. – kivétellel.

 

 1. évi LX. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 01. 04.

 

 1. évi LXI. törvény

a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25., 2024. 07. 01., 2025. 06. 28.

 

 1. évi LXII. törvény

egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi LXIII. törvény

a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 02. 13., 2023. 03. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

530/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

az (EU) 2020/1828 irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülés céljából lefolytatandó eljárásról, valamint a jogsérelem orvoslására irányuló képviseleti keresetek finanszírozásának vizsgálatáról

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

a kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 06. 25., 2025. 06. 28.

 

532/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felsőoktatási szakmai tevékenysége elősegítését célzó módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01.

 

533/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

a hivatalos lapban történő közzététellel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01.

 

43/2022. (XII. 19.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01.

 

44/2022. (XII. 19.) BM rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1641/2022. (XII. 19.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosításával összefüggő egyes intézkedésekről

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2022/209. számában

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20., 2022. 12. 27.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 09. 01.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01., 2023. 03. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20. – kivétellel.

 

 1. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XII. törvény

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XXI. törvény

a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LIX. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 04.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CIV. törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2022. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

 1. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

 1. évi XLVII. törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2025. 06. 28.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

 1. évi LXIII. törvény

a közadatok újrahasznosításáról

Módosítja: 2022. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2022. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi XCI. törvény

a nemzeti adatvagyonról

Módosítja: 2022. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 20., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

a honvédelmi adatkezelésekről

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 03. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01., 2023. 02. 13.

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 03. 01.

 

 1. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2023. 02. 13.

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2025. 06. 28.

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 27.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 531/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 06. 25.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 532/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 532/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 532/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 532/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 20.

 

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet

a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

Módosítja: 533/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

Módosítja: 533/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 533/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Módosítja: 533/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 533/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 533/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről

Módosítja: 533/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet

a szerencsejáték felügyeleti díjról és a szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjról

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01.

 

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 01.

 

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 43/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

Módosítja: 43/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 43/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 43/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 43/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja: 43/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

Módosítja: 44/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 44/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Módosítja: 44/2022. (XII. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1047/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a MotoGP és a Superbike verseny hazai megrendezéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1641/2022. (XII. 19.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról

Hatályon kívül helyezi: 530/2022. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/210.

Megjelent: 2022. 12. 20.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXV. törvény

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 06. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

az agrártermékek eredetvédelméről

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

 1. évi LXVII. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 05. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21., 2023. 01. 01., 2023. 01. 02., 2023. 07. 01.

 

 1. évi LXIX. törvény

a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 23., 2023. 07. 01.

 

 1. évi LXX. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXI. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

45/2022. (XII. 20.) BM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2022. (XII. 20.) GFM rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörében történt változással összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

15/2022. (XII. 20.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

14/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

15/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21., 2023. 01. 01.

 

16/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

17/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

18/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

19/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

11/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi LXV. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2022. évi LXV. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2022. évi LXV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja: 2022. évi LXVI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi LXVI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

 1. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja: 2022. évi LXVI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXIX. törvény

a hegyközségekről

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 05. 01.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 05. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

az agrárgazdaságok átadásáról

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLV. törvény

az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 01. 02., 2023. 07. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01, 01.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

az állami magasépítési beruházások megvalósításáról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

 1. évi LXIV. törvény

az Erzsébet-táborokról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

 1. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 02.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLIV. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXX. törvény

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 23.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 23.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2022. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2022. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2022. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2022. évi LXXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi LXXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi LXXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

 1. évi LXII. törvény

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi LXXI. tv.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

 1. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXI. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/1991. (V. 18.) NM rendelet

a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

az iskola-egészségügyi ellátásról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a betegszállításról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

a kórházi felügyelő tanácsról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet

az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet

a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet

az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet

a területi védőnői ellátásról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet

a 0 Hz—300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet

a Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet

a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2012. (III. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

47/2012. (X. 4.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2016. (V. 12.) BM rendelet

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet

a távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet

a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2019. (XI. 15.) BM rendelet

az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrökről

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2021. (XII. 16.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a szerződéses határvadászokról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 18/2022. (XII. 20.) GFM r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 15/2022. (XII. 20.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 14/2022. (XII. 20.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 15/2022. (XII. 20.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 21., 2023. 01. 01.

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 16/2022. (XII. 20.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól

Módosítja: 17/2022. (XII. 20.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól

Módosítja: 18/2022. (XII. 20.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja: 19/2022. (XII. 20.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 21.

 

39/2001. (X. 31.) PM rendelet

a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Módosítja: 11/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

Módosítja: 12/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2004. (XII. 29.) PM rendelet

a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 13/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/2007. (XII. 23.) PM rendelet

ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 14/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

Módosítja: 15/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

Módosítja: 16/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról

Módosítja: 17/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2014. (X. 21.) NGM rendelet

az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról

Módosítja: 18/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 19/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2020. (XII. 23.) PM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

Módosítja: 20/2022. (XII. 20.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/211.

Megjelent: 2022. 12. 21.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXXII. törvény

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

 1. évi LXXIII. törvény

egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 04. 22., 2024. 01. 01., 2024. 04. 01., 2026. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2024. 02. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 01. 06., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01. – kivétellel.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

 1. évi LXXIX. törvény

az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 07. 01., 2027. 07. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

537/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2022. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról

Hatályos: 2022. 12. 26., 2023. 07. 01.

 

17/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

19/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2022. (XII. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

a háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési önkormányzatok részére biztosítandó támogatás érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vállalható kötelezettségek felső korlátjának megállapításáról

 

1645/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

a Dunakiliti – Dobroho-t (Doborgaz) közötti gyalogos – kerékpáros Duna-híd és a hozzá vezető szakaszok, műtárgyak megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2022. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2022. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

az önálló orvosi tevékenységről

Módosítja: 2022. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2022. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 2022. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2022. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 04. 22., 2024. 01. 01., 2024. 04. 01., 2026. 01. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi IV. törvény

az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2022. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2022. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2022. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

 1. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2022. 12. 22., 2024. 02. 01.

 

 1. évi CXLVI. törvény

az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01. – kivétellel.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemről

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 01. 06.

 

 1. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XXIV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2022. évi LXXVII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 22., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

Módosítja: 2022. évi LXXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

 1. évi CXXIV. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Módosítja: 2022. évi LXXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2022. évi LXXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

 1. évi XVI. törvény

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi LXXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2022. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2022. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 07. 01., 2027. 07. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi LXXIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 534/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 534/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

Módosítja: 534/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 534/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

Módosítja: 534/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 538/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

Módosítja: 17/2022. (XII. 21.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról

Módosítja: 18/2022. (XII. 21.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

10/2020. (X. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 21/2022. (XII. 21.) PM r.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1643/2022. (XII. 21.) Korm. h.

 

1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1645/2022. (XII. 21.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról

Hatályon kívül helyezi: 534/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2011. (I. 14.) NGM rendelet

az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről

Hatályon kívül helyezi: 534/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

Hatályon kívül helyezi: 535/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről

Hatályon kívül helyezi: 535/2022. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2022. (XII. 21.) MeKH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 20/2022. (XII. 21.) MeKH r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/212.

Megjelent: 2022. 12. 22.

 

Új jogszabályok

 

539/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

542/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

543/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

545/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény, valamint az Alaptörvény tizenegyedik módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

547/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

548/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet és az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

549/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 25.

 

550/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

551/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 25., 2023. 01. 01.

 

553/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportért való kormányzati felelősség körébe tartozó feladatainak és tevékenységének az átadásáról, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

554/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 25.

 

556/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

559/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 15.

 

57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

10/2022. (XII. 22.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

41/2022. (XII. 22.) SZTFH rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők működésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2022. (XII. 22.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2022. (XII. 22.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

20/2022. (XII. 22.) MvM rendelet

a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2022. (XII. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

30/2022. (XII. 22.) IM rendelet

egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2022. (XII. 22.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2022. (XII. 22.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

33/2022. (XII. 22.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

34/2022. (XII. 22.) IM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól szóló 7/2022. (IV. 4.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló 23/2001. (XII. 27.) KüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

21/2022 (XII. 22.) KKM rendelet

a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól szóló 6/2016. (X. 12.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

22/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól szóló 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

23/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

24/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról szóló 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

25/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

22/2022. (XII. 22.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1646/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

Magyarország zöld közbeszerzési stratégiájáról (2022-2027), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

 

1647/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

 

1648/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Deregulációs Kerekasztalról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

1649/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a deregulációs tevékenység ösztönzéséről

 

1650/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a turizmus-vendéglátás ágazati programról

 

1651/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

Őszentsége Ferenc pápa látogatásával kapcsolatos események kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

 

1652/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészséginformatikai irányításhoz kapcsolódó feladatok központosításához kapcsolódó források biztosításáról

 

1653/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Központi Információs Közadat-nyilvántartás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

 

1654/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Gyármentő Plusz Hitelprogramról

 

1655/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakás ukrán határon túli megelőzésének és ezáltal a folyókon Magyarországra érkező hulladékok mennyisége csökkentésének támogatásáról

 

1656/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a hentesüzletek támogatásának biztosításáról

 

1657/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Szülőföldön magyarul program kárpátaljai támogatásaihoz szükséges forrás biztosításáról

 

1658/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 1513/2022. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról

 

1659/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

1660/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1661/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a debreceni Déli és Észak-Nyugati Gazdasági Övezet ipari vízzel történő ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó kormányzati feladatokról

 

1662/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről szóló 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1663/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, “A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

1664/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és intézményei 2022. évi működésének kiegészítő támogatásáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről szóló 1150/2021. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

 

110/2022. (XII. 22.) ME határozat

a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

111/2022. (XII. 22.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Ukrán Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Román Kisebbségi Együttműködési Szakbizottság és Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság új titkárának kijelöléséről és jelenlegi titkárának felmentéséről

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2022/212. számában

 

Módosított jogszabályok

 

417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: 539/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a “Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a “Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a “Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a “Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet

sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, “A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

a LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a “Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

az Európai Bizottság első “NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet

a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

a Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

134/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete

a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete

az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet

az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet

a Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

a FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

a MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet

a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet

Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet

a Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet

a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Földes területén gyorsfagyasztott termékeket gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet

a Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet

a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet

a Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerület, Váci út 160-168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

442/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

24/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Vecsés-Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet

a Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet

az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet

Nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet

a Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

25/2019. (II. 27.) Korm. rendelet

a Róheim-villa rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

308/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Dunakeszi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak kialakításával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és park rekonstrukciójával és turisztikai célú fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

149/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának felújítására és egy szolgáltató ház felépítésére irányuló beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

184/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

250/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

257/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ végleges elhelyezésére szolgáló épületegyüttes rekonstrukciójának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

261/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

331/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Szarvasi-Holtág rugalmas vízpótlási lehetősége kiépítésének I. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

352/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

a balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

360/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a József Attila Színház rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Gödöllői Premontrei Apátság templom és sportközpont építésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

az “Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

459/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

492/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végleges elhelyezését biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a “CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

24/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

25/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

55/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épületének átalakítását és felújítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet

a Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

726/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

92/2022. (III. 8.) Korm. rendelet

a Hess András Könyvesház elhelyezését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 547/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet

a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről

Módosítja: 548/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

Módosítja: 548/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 549/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 25.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 550/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

Módosítja: 551/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 551/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 552/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 25., 2023. 01. 01.

 

765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti sportinformációs rendszerről

Módosítja: 552/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 25.

 

208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Módosítja: 553/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Módosítja: 553/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 554/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

Módosítja: 555/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 25.

 

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 556/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 557/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

Módosítja: 558/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 559/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja: 57/2022. (XII. 22.) MNB r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

Módosítja: 58/2022. (XII. 22.) MNB r.

Hatályos: 2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 58/2022. (XII. 22.) MNB r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2022. (XI. 22.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Módosítja: 58/2022. (XII. 22.) MNB r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja: 10/2022. (XII. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Módosítja: 19/2022. (XII. 22.) MvM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről

Módosítja: 20/2022. (XII. 22.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja: 16/2022. (XII. 22.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 16/2022. (XII. 22.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja: 16/2022. (XII. 22.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 16/2022. (XII. 22.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 16/2022. (XII. 22.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

Módosítja: 16/2022. (XII. 22.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 30/2022. (XII. 22.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

24/2006. (V. 18.) IM rendelet

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 30/2022. (XII. 22.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

Módosítja: 30/2022. (XII. 22.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 31/2022. (XII. 22.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 32/2022. (XII. 22.) IM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

28/2019. (XII. 20.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 33/2022. (XII. 22.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2001. (XII. 27.) KüM rendelet

a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 20/2022. (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

6/2016. (X. 12.) KKM rendelet

a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól

Módosítja: 21/2022 (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Módosítja: 22/2022. (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól

Módosítja: 23/2022. (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról

Módosítja: 24/2022. (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 25/2022. (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

4/2020. (VI. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 22/2022. (XII. 22.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1513/2022. (X. 24.) Korm. határozat

a Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1658/2022. (XII. 22.) Korm. h.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1659/2022. (XII. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről

Módosítja: 1662/2022. (XII. 22.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1663/2022. (XII. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

1150/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről

Módosítja: 1664/2022. (XII. 22.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

537/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 542/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

730/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 542/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, “Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet

a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet

a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a “Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 546/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról

Hatályon kívül helyezi: 552/2022. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 56/2022. (XII. 22.) MNB r.

Hatályos: 2023. 01. 15.

 

4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet

a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 10/2022. (XII. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 12. 23.

 

5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

Hatályon kívül helyezi: 3/2022. (XII. 22.) TNM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 34/2022. (XII. 22.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1326/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1647/2022. (XII. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

1720/2013. (X. 11.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1647/2022. (XII. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

1266/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1647/2022. (XII. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

1075/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1647/2022. (XII. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1647/2022. (XII. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/213.

Megjelent: 2022. 12. 23.

 

Új jogszabályok

 

560/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2023. év január havi távhőszolgáltatási támogatás veszélyhelyzeti kifizetéséről

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

564/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatainak ellátásáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

567/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szerinti kötelezettség megszegése esetén kiszabható pénzbírságról

Hatályos: 2023. 01. 08.

 

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

571/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 26.

 

572/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

46/2022. (XII. 23.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

2/2022. (XII. 23.) KIM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat, valamint a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

26/2022. (XII. 23.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozatban foglalt címrendi módosítással, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény címrendi felépítésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

23/2022. (XII. 23.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

3/2022. (XII. 23.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2022. (X. 3.) TFM rendelet címrendi kiegészítésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

1665/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program elfogadásáról

 

1666/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az egykori Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közfeladatainak az Igazságügyi Minisztérium szervezeti keretei közti további ellátásáról

 

1667/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

1668/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

Magyarország Nairobi Nagykövetsége Kinshasai Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1669/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

egyes vajdasági nemzetpolitikai célú kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 

1670/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egyházi célú beruházásainak folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1671/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

 

1672/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a központosított informatikai, elektronikus hírközlési és adatközponti szolgáltatások rendszerének felülvizsgálatáról

 

1673/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1674/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, “Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt támogatásának növeléséről

 

1675/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú, E-ingatlan-nyilvántartás című projekt sikeres zárásához szükséges intézkedések megtételéről

 

1676/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 “Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt támogatásának növeléséről

 

1677/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

állami vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

 

Módosított jogszabályok

 

369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 565/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet

a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 565/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról

Módosítja: 569/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 570/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 571/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 26.

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 571/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 26.

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 572/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 46/2022. (XII. 23.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 26/2022. (XII. 23.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 23/2022. (XII. 23.) PM r.

Hatályos: 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

1/2022. (X. 3.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2022. (XII. 23.) TFM r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja: 1667/2022. (XII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről

Módosítja: 1673/2022. (XII. 23.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Hatályon kívül helyezi: 568/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2022. (II. 2.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (XII. 23.) KIM r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

4/2022. (II. 2.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (XII. 23.) KIM r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

1264/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

az elektronikus ügyintézés földügyi igazgatásban való bevezetésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1675/2022. (XII. 23.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/214.

Megjelent: 2022. 12. 23.

 

Új jogszabályok

 

573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

576/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíjrendszerek üzemeltetésével összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az úthasználati díjelszámolásról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

579/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

1678/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

 

1679/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról szóló 1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 579/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 579/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 581/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 581/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 582/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 24.

 

1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról

Módosítja: 1679/2022. (XII. 23.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 573/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az úthasználati díjelszámolásról

Hatályon kívül helyezi: 578/2022. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/215.

Megjelent: 2022. 12. 27.

 

Új jogszabályok

 

38/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről szóló 3/1991. (II. 28.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

41/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 9/1991. (IV. 26.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

42/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

46/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

47/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

48/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

53/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

54/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

55/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

57/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

58/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

59/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

60/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

61/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

62/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

64/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

65/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 19/2002. (III. 8.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

66/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

67/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

69/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

70/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

71/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

73/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

74/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

75/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

76/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

77/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

78/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

79/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

80/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

81/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

82/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

83/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

84/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

85/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

86/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

87/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

88/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

89/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

90/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

91/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

92/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

93/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

94/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az “EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

95/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

96/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

97/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

98/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

99/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

100/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

101/2022. (XII. 27.) AM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

102/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

103/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

104/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

105/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

106/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

107/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

108/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű támogatásról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

109/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

110/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

111/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

112/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

113/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

114/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

115/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

116/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

117/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

118/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

119/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

120/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

121/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

122/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

123/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

124/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

125/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

126/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

127/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

128/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

129/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

130/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

131/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

132/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

133/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

134/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

135/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

136/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

137/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

138/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

139/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

140/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

141/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

142/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

143/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

144/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

145/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

146/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

147/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

148/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

149/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

150/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

151/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

152/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

153/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

154/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

155/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

156/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

157/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 17/2022. (VI. 30.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

158/2022. (XII. 27.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

159/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

160/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

161/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet és az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

6/1990. (III. 31.) KVM rendelet

természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet

a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről

Módosítja: 39/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/1991. (II. 28.) KTM rendelet

a Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről

Módosítja: 40/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet

a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

Módosítja: 41/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 42/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 43/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 44/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

Módosítja: 45/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

Módosítja: 46/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 47/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/1993. (XI. 23.) KTM rendelet

a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet

a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 49/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 51/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/1997. (I. 8.) KTM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 55/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet

az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról

Módosítja: 56/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/1998. (VI. 25.) KTM rendelet

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 57/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/1999. (V. 5.) KöM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről

Módosítja: 58/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/1999. (X. 29.) KöM rendelet

a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 59/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet

a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről

Módosítja: 60/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 61/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Módosítja: 62/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 63/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről

Módosítja: 64/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2002. (III. 8.) FVM rendelet

a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól

Módosítja: 65/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2002. (III. 20.) FVM rendelet

a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól

Módosítja: 66/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet

a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról

Módosítja: 67/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet

az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről

Módosítja: 68/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2002. (V. 24.) FVM rendelet

a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról

Módosítja: 69/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről

Módosítja: 70/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet

klasszikus sertéspestis elleni védekezésről

Módosítja: 71/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet

a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól

Módosítja: 72/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2003. (II. 4.) FVM rendelet

a ló fertőző arteritise elleni védekezésről

Módosítja: 73/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2003. (II. 14.) FVM rendelet

a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 74/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

Módosítja: 75/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Módosítja: 76/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet

a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

Módosítja: 77/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet

az afrikai sertéspestis elleni védekezésről

Módosítja: 78/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja: 79/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 80/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 81/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 82/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 83/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről

Módosítja: 84/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól

Módosítja: 85/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól

Módosítja: 86/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

Módosítja: 87/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

Módosítja: 88/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet

az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról

Módosítja: 89/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2005. (III. 22.) FVM rendelet

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról

Módosítja: 90/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről

Módosítja: 91/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendelet

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 92/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: 93/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

az “EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

Módosítja: 94/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

Módosítja: 95/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet

a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről

Módosítja: 96/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról

Módosítja: 97/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2007. (I. 31.) FVM rendelet

egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól

Módosítja: 98/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Módosítja: 99/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet

az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 100/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Módosítja: 101/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja: 102/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet

az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja: 103/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet

a nyers tej vizsgálatáról

Módosítja: 104/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 105/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

Módosítja: 106/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja: 107/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 108/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 109/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről

Módosítja: 110/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

Módosítja: 111/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairólés a mentesség fenntartásáról

Módosítja: 112/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet

a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 113/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet

a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről

Módosítja: 114/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 115/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

140/2009. (X. 29.) FVM rendelet

a gabona és rizs intervenciójáról

Módosítja: 116/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet

a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 117/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

Módosítja: 118/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről

Módosítja: 119/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2010. (II. 23.) FVM rendelet

a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről

Módosítja: 120/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja: 121/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

Módosítja: 122/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 123/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet

az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

Módosítja: 124/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2011. (III. 16.) VM rendelet

az arborétumok jegyzékéről

Módosítja: 125/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2011. (V. 26.) VM rendelet

az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Módosítja: 126/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

65/2011. (VII. 11.) VM rendelet

a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

Módosítja: 127/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

67/2011. (VII. 13.) VM rendelet

az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól

Módosítja: 128/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2012. (III. 24.) VM rendelet

a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

Módosítja: 129/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2012. (V. 8.) VM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

Módosítja: 130/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet

a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

Módosítja: 131/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

Módosítja: 132/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet

az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

Módosítja: 133/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

34/2013. (V. 14.) VM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

Módosítja: 134/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

Módosítja: 135/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 136/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2014. (I. 16.) VM rendelet

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

Módosítja: 137/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 138/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 139/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 140/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

Módosítja: 141/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

Módosítja: 142/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

Módosítja: 143/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja: 144/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 145/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

36/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

Módosítja: 146/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja: 147/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 148/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 149/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről

Módosítja: 150/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 151/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 152/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja: 153/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól

Módosítja: 154/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2021. (III. 31.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Módosítja: 155/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja: 156/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2022. (VI. 30.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 157/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

33/2022. (X. 14.) AM rendelet

a 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Módosítja: 158/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja: 159/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 160/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 160/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 161/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről

Módosítja: 161/2022. (XII. 27.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/216.

Megjelent: 2022. 12. 27.

 

Új jogszabályok

 

47/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

48/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a kormányalakításhoz kapcsolódó módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

53/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

54/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes egészségügyi és vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

55/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

57/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

58/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

59/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

60/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

61/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

62/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

64/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

65/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

66/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

67/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

69/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

70/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

71/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

73/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

74/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet, valamint a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

75/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

76/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

77/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

53/2012. (X. 26.) BM rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

69/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet

a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/2018. (XII. 20.) BM rendelet

a polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 49/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 49/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Módosítja: 49/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2007. (V. 31.) IRM rendelet

az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet

a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2015. (III. 30.) BM rendelet

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2018. (V. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Módosítja: 50/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 51/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 51/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 51/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet

a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet

a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet

a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

28/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2021/2022. tanév rendjéről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

az étrend-kiegészítőkről

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet

az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 53/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

a vízkészletjárulék kiszámításáról

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet

a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Módosítja: 55/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 55/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 55/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja: 55/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 55/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2021. (VIII. 6.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről

Módosítja: 55/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

Módosítja: 56/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/1996. (VI. 28.) BM rendelet

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról

Módosítja: 57/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2003. (XII. 18.) BM rendelet

a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről

Módosítja: 58/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/1998. (VI. 10.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

Módosítja: 59/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja: 60/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 61/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja: 61/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet

egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről

Módosítja: 62/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet

a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 63/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja: 64/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 65/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 66/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 67/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 68/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2014. (XII. 15.) BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 69/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 70/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 71/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Módosítja: 72/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja: 73/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2012. (III. 14.) BM rendelet

a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 74/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 74/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2018. (II. 21.) BM rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Módosítja: 75/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről

Módosítja: 76/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról

Módosítja: 77/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

19/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a szerződéses határvadászokról

Hatályon kívül helyezi: 47/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

23/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról

Hatályon kívül helyezi: 47/2022. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/217.

Megjelent: 2022. 12. 27.

 

Új jogszabályok

 

1/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2022. (XII. 27.) EM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletnek és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet, valamint a műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló 9/1994. (III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

a műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről szóló 14/1994. (IV. 29.) KTM-MKM együttes rendelet, valamint a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 28/1996. (XII. 17.) KTM-MKM együttes rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről szóló 41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet, valamint a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról szóló 17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet, valamint egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet, valamint az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet, valamint egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 5/2015. (II. 2.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről szóló 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint az egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2017. (III. 7.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról szóló 13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

35/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

36/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes közjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes fogyasztóvédelmi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

38/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes magánjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2022. (XII. 27.) IM rendelet

a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2022. (XII. 27.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

41/2022. (XII. 27.) IM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 04.

 

20/2022. (XII. 27.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendelet uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 2/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

Módosítja: 3/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 4/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 5/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 6/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 6/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

Módosítja: 7/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

Módosítja: 7/2022. (XII. 27.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2001. (IV. 19.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet

az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védőövezet kijelöléséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2007. (III. 28.) OKM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2009. (I. 23.) OKM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet

az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

81/2013. (XII. 23.) BM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2014. (IV. 14.) BM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2015. (II. 27.) MvM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/1993. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 2/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/1994. (III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről

Módosítja: 2/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/1994. (IV. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 3/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 3/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/1996. (XII. 17.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 4/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 4/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 5/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 5/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 6/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet

a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról

Módosítja: 6/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

Módosítja: 7/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 7/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 8/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 8/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja: 9/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 10/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 10/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 11/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 11/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

70/2013. (XII. 16.) BM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 12/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2015. (II. 2.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 12/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről

Módosítja: 13/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2017. (III. 7.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 13/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 14/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 14/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 15/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Módosítja: 15/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 16/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról

Módosítja: 16/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Módosítja: 17/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Módosítja: 17/2022. (XII. 27.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 20/2022. (XII. 27.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 21/2022. (XII. 27.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 22/2022. (XII. 27.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 23/2022. (XII. 27.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról

Módosítja: 35/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

Módosítja: 35/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 35/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Módosítja: 35/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 35/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről

Módosítja: 35/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet

a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja: 36/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Módosítja: 36/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Módosítja: 37/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 37/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

Módosítja: 37/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a jogi segítő díjazásáról

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról

Módosítja: 38/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet

a tanúk költségtérítéséről

Módosítja: 39/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

Módosítja: 40/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Módosítja: 41/2022. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 04.

 

17/2022. (XII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 20/2022. (XII. 27.) MK r.

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/218.

Megjelent: 2022. 12. 28.

 

Új jogszabályok

 

583/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 12.

 

584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 10.

 

585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

592/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 09.

 

595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 30 év alatti anyák kedvezményéről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről

Hatályos: 2023. 01. 12.

 

601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 05. 31., 2023. 06. 01.

 

602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

604/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes állami vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

605/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

606/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 01.

 

607/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

608/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

610/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

612/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről

 

1682/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a gyermekotthoni étkeztetés és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1683/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1684/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

 

1685/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról

 

1686/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges további intézkedésekről

 

1687/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Komárom településen megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről

 

1688/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1689/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Vácrátót község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 583/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 12.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 584/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 10.

 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 584/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 585/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 591/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 594/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 09.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 595/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 595/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 595/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 595/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja: 595/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 598/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 598/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

Módosítja: 599/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 600/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 12.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 601/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 601/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 602/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja: 602/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Módosítja: 603/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 604/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról

Módosítja: 604/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 606/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 01.

 

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

Módosítja: 607/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 607/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 608/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 609/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 610/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Módosítja: 611/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 612/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

Módosítja: 78/2022. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról

Módosítja: 1683/2022. (XII. 28.) Korm. h.

 

1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1684/2022. (XII. 28.) Korm. h.

 

2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1684/2022. (XII. 28.) Korm. h.

 

1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1686/2022. (XII. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 590/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 601/2022. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 31.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Hatályon kívül helyezi: 78/2022. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/219.

Megjelent: 2022. 12. 28.

 

Új jogszabályok

 

21/2022. (XII. 28.) MK rendelet

a Nemzeti Információs Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

22/2022. (XII. 28.) MK rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2022. (XII. 28.) MK rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan- nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan- nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

79/2022. (XII. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2022. (XII. 28.) EM rendelet

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

18/2022. (XII. 28.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

18/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

19/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2022. (XII. 28.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

21/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

22/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

24/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

25/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

26/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

27/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 10/2022. (IV. 28.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

42/2022. (XII. 28.) IM rendelet

egyes választási tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről szóló 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról szóló 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

27/2022. (XII. 28.) KKM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2022. (XII. 28.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

24/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 01., 2023. 02. 13., 2023. 08. 01.

 

27/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

28/2022. (XII. 28.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

Módosítja: 22/2022. (XII. 28.) MK r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja: 23/2022. (XII. 28.) MK r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

Módosítja: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

a kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

Módosítja: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 22/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 23/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 24/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 25/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 79/2022. (XII. 28.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 8/2022. (XII. 28.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 8/2022. (XII. 28.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 8/2022. (XII. 28.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2022. (I. 7.) ITM rendelet

a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

Módosítja: 8/2022. (XII. 28.) EM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 18/2022. (XII. 28.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 18/2022. (XII. 28.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/2003. (II. 7.) HM rendelet

a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről

Módosítja: 17/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja: 18/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 19/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja: 20/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

Módosítja: 21/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 22/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 23/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

Módosítja: 24/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 25/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 26/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja: 27/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

Módosítja: 28/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2022. (IV. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja: 29/2022. (XII. 28.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/2019. (XII. 23.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

2/2022. (I. 11.) IM rendelet

a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja: 42/2022. (XII. 28.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

Módosítja: 3/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

Módosítja: 5/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról

Módosítja: 7/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja: 8/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja: 9/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 9/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről

Módosítja: 10/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja: 27/2022. (XII. 28.) KKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Módosítja: 27/2022. (XII. 28.) KKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

46/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Módosítja: 27/2022. (XII. 28.) KKM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 28/2022. (XII. 28.) KKM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

5/1996. (I. 26.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

Módosítja: 24/2022. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

Módosítja: 25/2022. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 26/2022. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2022. 12. 29., 2023. 01. 01., 2023. 02. 13., 2023. 08. 01.

 

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

Módosítja: 27/2022. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

19/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

Módosítja: 28/2022. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

28/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2022. (XII. 28.) MK r.

Hatályos: 2022. 12. 29.

 

16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet

a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályon kívül helyezi: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2013. (XII. 2.) KIM rendelet

az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 21/2022. (XII. 28.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

a szakmai követelmények kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 4/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2006. (IV. 3.) OM rendelet

a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 6/2022. (XII. 28.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/220.

Megjelent: 2022. 12. 29.

 

Új jogszabályok

 

613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállásának változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01., 2023. 09. 01.

 

618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus ágazatot érintő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő, valamint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

621/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

622/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1690/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezet működtetéséről

 

1691/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2023-2025. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

 

1692/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról szóló 1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

1693/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a Budapest-Pesthidegkúti Református Egyházközség Gyülekezeti központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1694/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése megvalósításához kapcsolódó járulékos feladatok ellátásáról

 

Módosított jogszabályok

 

359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet

az Országos Dokumentumellátási Rendszerről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

az “Életmentő Emlékérem” adományozásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a területi monitoring rendszerről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a területszervezési eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

az állatkísérletekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet

a lófélék egyedeinek azonosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

a fémkereskedelmi tevékenységről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a kedvezményezett járások besorolásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központi címregiszterről és a címkezelésről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a fás szárú ültetvényekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények működési engedélyéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

határvízen történő közlekedés engedélyezéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet

az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a helyi közszolgáltatás információs rendszerről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet

a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

az állattenyésztésről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a vasúti telekalakítási eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

az élelmiszermentésről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 09. 01.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 09. 01.

 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 617/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 09. 01.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról

Módosítja: 618/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 619/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 619/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 619/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 620/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 620/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 620/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Módosítja: 620/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 621/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 622/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat

a vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról

Módosítja: 1692/2022. (XII. 29.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 614/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Hatályon kívül helyezi: 615/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/221.

Megjelent: 2022. 12. 29.

 

Új jogszabályok

 

26/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

28/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

24/2022. (XII. 29.) GFM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2022. (XII. 29.) GFM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól szóló 10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

30/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

31/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

32/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

33/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

34/2022. (XII. 29.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

35/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 9/2020. (VI. 10.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

36/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről szóló 4/2021. (I. 18.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

37/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2021. (VII. 16.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

38/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 26/2021. (XII. 17.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

39/2022. (XII. 29.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 26/2022. (XII. 29.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet

az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről

Módosítja: 27/2022. (XII. 29.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet

az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 28/2022. (XII. 29.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

Módosítja: 29/2022. (XII. 29.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 30/2022. (XII. 29.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Módosítja: 24/2022. (XII. 29.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2009. (I. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról

Módosítja: 31/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

7/2009. (VI. 11.) HM rendelet

a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről

Módosítja: 32/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

Módosítja: 33/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja: 34/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

9/2020. (VI. 10.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 35/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

4/2021. (I. 18.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről

Módosítja: 36/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

14/2021. (VII. 16.) HM rendelet

a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 37/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

26/2021. (XII. 17.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Módosítja: 38/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

Módosítja: 39/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet

a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet

a könyvtári szakfelügyeletről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

Módosítja: 12/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 25/2022. (XII. 29.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2008. (XII. 31.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről

Hatályon kívül helyezi: 30/2022. (XII. 29.) HM r.

Hatályos: 2022. 12. 30.

 

10/2010. (III. 11.) OKM rendelet

a “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a “Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (XII. 29.) KIM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/222.

Megjelent: 2022. 12. 29.

 

Új jogszabályok

 

623/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

9/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

10/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

9/2022. (XII. 29.) EM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

10/2022. (XII. 29.) EM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Hatályon kívül helyezi: 623/2022. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

Hatályon kívül helyezi: 9/2022. (XII. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Hatályon kívül helyezi: 10/2022. (XII. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 01. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/223.

Megjelent: 2022. 12. 30.

 

Új jogszabályok

 

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

626/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a külképviseletek gazdálkodásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

627/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság részére ásványi-nyersanyagellátás biztosítása érdekében egyes törvényi és kormányrendeleti szabályoknak veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01., 2023. 06. 30., 2023. 07. 01.

 

629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 04. 01., 2024. 01. 01.

 

631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 01., 2024. 01. 01.

 

632/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

634/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

635/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletnek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi LX. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

636/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02.

 

637/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ellátási kötelezettségeiről szóló 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

80/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

81/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

82/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

83/2022. (XII. 30.) BM rendelet

a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

27/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a gazdaságfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02.

 

30/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről

 

1696/2022. (XII. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 01., 2023. 06. 30., 2023. 07. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Módosítja: 629/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 04. 01.

 

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Mentőszolgálatról

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

Módosítja: 630/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 631/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 01., 2024. 01. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 631/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 03. 01.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 632/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 632/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 632/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 633/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 633/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 633/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 634/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 635/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Módosítja: 636/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 02.

 

407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ellátási kötelezettségeiről

Módosítja: 637/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

32/1992. (XII. 23.) NM rendelet

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 80/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 81/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 81/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 82/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 82/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 82/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja: 29/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 02.

 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Módosítja: 29/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 02.

 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja: 30/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról

Módosítja: 1695/2022. (XII. 30.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 624/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 626/2022. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 83/2022. (XII. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 26/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 27/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet

a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről

Hatályon kívül helyezi: 28/2022. (XII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.