Heti jogász 2023. 17. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 17. héten a Magyar Közlöny 60 – 63. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/60.

Megjelent: 2023. 04. 24.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 04. 25. – kivétellel.

 

139/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27., 2023. 06. 01.

 

140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

141/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő, közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

142/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

143/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Demokrácia Központ Közalapítvány Külügyi és Külgazdasági Intézet szervezeti egysége feladatainak a Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásáról, valamint a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

144/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

145/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

8/2023. (IV. 24.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

1/2023. (IV. 24.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

2/2023. (IV. 24.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

3/2023. (IV. 24.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról szóló 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

1147/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

a miniszterelnök politikai igazgatója tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhető személyként történő meghatározásáról

 

1148/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

 

1149/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

az esemény alapú adatszolgáltatási platform megvalósításáért felelős tárcaközi bizottságról

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

1150/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1511/2022. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

1151/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási összegének emeléséről

 

1152/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

az állami erdészeti társaságok támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1153/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosító számú, “Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

1154/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

 

1155/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1156/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

Magyarország Nicosiai Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

38/2023. (IV. 24.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről

Módosítja: 139/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27., 2023. 06. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 139/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 139/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 140/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről

Módosítja: 140/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 140/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 140/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 141/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról

Módosítja: 141/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

Módosítja: 141/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 141/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 141/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 141/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet

a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

Módosítja: 141/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 27.

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 142/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

Módosítja: 143/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja: 143/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 144/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: 145/2023. (IV. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 8/2023. (IV. 24.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

28/2016. (X. 19.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról, a méltatlanná válás és a szolgálatképes állapot megállapításának szabályairól, valamint a szolgálati nyugdíjasok egyenruha és rendfokozat viseléstől való eltiltásáról

Módosítja: 8/2023. (IV. 24.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 1/2023. (IV. 24.) KKM r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól

Módosítja: 2/2023. (IV. 24.) KKM r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról

Módosítja: 3/2023. (IV. 24.) KKM r.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

1511/2022. (X. 24.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1150/2023. (IV. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1153/2023. (IV. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

36/2021. (VI. 25.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

Módosítja: 38/2023. (IV. 24.) ME h.

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1633/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv és a Vidékfejlesztési Program eredményes végrehajtásának elősegítéséről

Visszavonta: 1151/2023. (IV. 24.) Korm. határozat.

 

1069/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Visszavonta: 1155/2023. (IV. 24.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/61.

Megjelent: 2023. 04. 27.

 

Új jogszabályok

 

10/2023. (IV. 27.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 16/2022. (V. 4.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28., 2023. 05. 11.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5007/2023/5. határozata

Az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, a megválasztásával létrejön, a tisztség betöltésének módja a megbízatás időtartamán belül csak a megválasztott alpolgármester egyetértésével módosítható.

 

Módosított jogszabályok

 

44/2021. (XII. 16.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról

Módosítja: 10/2023. (IV. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

16/2022. (V. 4.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 10/2023. (IV. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/62.

Megjelent: 2023. 04. 27.

 

Új jogszabályok

 

146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

147/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a kiemelt esemény megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének kijelöléséről

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

148/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

az embercsempészés bűncselekmény miatt elítéltek reintegrációs őrizetéről

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

149/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

150/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

151/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

152/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

153/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

154/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

155/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

egyes befektetési alapok befektetési szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

energetikai tárgyú veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

2/2023. (IV. 27.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet címrendi kiegészítésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

9/2023. (IV. 27.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Hatályos: 2023. 05. 05.

 

10/2023. (IV. 27.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak fogászati ellátással, szemüvegkészítéssel, valamint egyes egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

6/2023. (IV. 27.) GFM rendelet

az Energiaügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlói kijelölését érintő változások, valamint egyes cégadatok változásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

1157/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 Katonai mobilitás második pályázati kiírása keretében támogatott CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról

 

1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

1159/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 

1160/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés 2023. évi kompenzálásáról

 

1161/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról

 

1162/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat, valamint az IKOP-3.2.0-15-2016-00003 “Kaposvár-Fonyód vasútvonal állapotjavítása” című projekt forrásszerkezetének módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

1163/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

az MVM Csoport egyes tagvállalatainak a GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosító számú, “A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című pályázaton való részvételéről

 

1164/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00063 azonosító számú, “Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program” című projekt forrásszerkezetének módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

1165/2023. (IV. 27.) Korm. határozat

a Magyar-Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

 

Módosított jogszabályok

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 149/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

Módosítja: 150/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Módosítja: 151/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

Módosítja: 152/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Módosítja: 153/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 154/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 155/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Módosítja: 157/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 157/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 157/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról

Módosítja: 157/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 157/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 157/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2023. (IV. 27.) TNM r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

6/2013. (III. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja: 9/2023. (IV. 27.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 05.

 

11/2013. (IV. 23.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

Módosítja: 10/2023. (IV. 27.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 6/2023. (IV. 27.) GFM r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1162/2023. (IV. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1164/2023. (IV. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

277/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

az augusztus 20-ai hivatalos állami ünnep megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 147/2023. (IV. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

32/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományával összefüggő szociális és kegyeleti gondoskodás rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 9/2023. (IV. 27.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 05.

 

8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjait megillető kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokról

Hatályon kívül helyezi: 10/2023. (IV. 27.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 1158/2023. (IV. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/63.

Megjelent: 2023. 04. 28.

 

Új jogszabályok

 

158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

159/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

160/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról

Hatályos: 2023. 05. 06.

 

6/2023. (IV. 28.) MEKH rendelet

egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

21/2023. (IV. 28.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

5/2023. (IV. 28.) EM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

69/2023. (IV. 28.) KE határozat

államtitkár kinevezéséről

 

1166/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanácsról

Hatályos: 2023. 05. 06.

 

1167/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának eltérő szabályairól szóló 1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1168/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

1169/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a mezőgazdasági termelők terheinek csökkentésével összefüggésben a mezőgazdasági vízszolgáltatóknál felmerülő költségek központi költségvetésből történő biztosításáról

 

1170/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

egyházi célú beruházások és fejlesztések támogatásával kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

 

1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok deregulációjáról

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1172/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Operatív Program egyes projektjei összköltségének növeléséről

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1173/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.13-19-2019-00064 azonosító számú projekt összköltségének növeléséről

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1174/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.3. azonosító jelű felhívás keretében új projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1175/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Mosoni-Duna torkolati műtárggyal, illetve az Ős-Dráva-rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási költségek forrásának biztosításáról

 

1176/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról

 

1178/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő egyes vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2023/63. számában

 

Módosított jogszabályok

 

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 159/2023. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről

Módosítja: 159/2023. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 160/2023. (IV. 28.) Korm. r.

 

19/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról

Módosítja: 6/2023. (IV. 28.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

20/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról

Módosítja: 6/2023. (IV. 28.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 5/2023. (IV. 28.) EM r.

Hatályos: 2023. 05. 01.

 

1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának eltérő szabályairól

Módosítja: 1167/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1168/2023. (IV. 28.) Korm. h.

 

1605/2019. (X. 16.) Korm. határozat

református templomok és gyülekezeti ház felújításának és építésének támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1170/2023. (IV. 28.) Korm. h.

 

1713/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Gomba településen lévő református iskola fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1170/2023. (IV. 28.) Korm. h.

 

1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról

Módosítja: 1170/2023. (IV. 28.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1172/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1174/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról

Módosítja: 1176/2023. (IV. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról

Hatályon kívül helyezi: 161/2023. (IV. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 06.

 

1992/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Tudományos és Innovációs, Technológiai és Ipari Park Tanácsról

Hatályon kívül helyezi: 1166/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 05. 06.

 

1019/2008. (III. 26.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő többletkapacitási kérelmek előzetes befogadásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1035/2009. (III. 27.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program fekvőbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos, a Fővárosi Önkormányzat “Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” című kiemelt projektjével összefüggő többletkapacitás előzetes befogadásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1107/2009. (VII. 8.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.7. “Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban” című pályázathoz kapcsolódóan a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza és a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház projektjeivel, továbbá a Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program 2.2.2. “Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázathoz kapcsolódóan a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház projektjeivel összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1165/2009. (IX. 30.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. “Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázathoz kapcsolódóan egyes többletkapacitások előzetes befogadása iránti kérelmek elbírálásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1192/2009. (XI. 16.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2007-2008. évi pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1193/2009. (XI. 16.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. “Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázathoz kapcsolódóan egyes többletkapacitások előzetes befogadása iránti kérelmek elbírálásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1065/2010. (III. 16.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.4. “Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című 2009. évi pályázatával, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. “Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázatával összefüggő egyes többletkapacitások előzetes befogadásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1081/2010. (III. 31.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.3. “Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című 2010. évi pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2008. évi pályázataival összefüggésben befogadott többletkapacitásokról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1266/2010. (XII. 3.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok 2007. és 2009. évi járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő egyes többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő többletkapacitási kérelmek előzetes befogadásáról szóló 1019/2008. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1046/2011. (III. 16.) Korm. határozat

“A budapesti Margit híd rehabilitációja és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1065/2011. (III. 23.) Korm. határozat

a “Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója, I. szakasz, 1-es ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1066/2011. (III. 23.) Korm. határozat

a “Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (széles nyomtávú hálózat) fejlesztése” című KÖZOP-ból támogatott nagyprojekt támogatásának növeléséről

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1155/2011. (V. 18.) Korm. határozat

a “Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása” című nagyprojekt támogatásának növeléséről

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1159/2011. (V. 23.) Korm. határozat

a Regionális Operatív Programok 2009-2010. évi akcióterveiben nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1160/2011. (V. 23.) Korm. határozat

“az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1161/2011. (V. 23.) Korm. határozat

a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (közútfejlesztés)

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1145/2012. (V. 10.) Korm. határozat

az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 2011. évi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését célzó pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1146/2012. (V. 10.) Korm. határozat

egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1180/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról, valamint egyes Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, és szakaszolásának jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1294/2015. (V. 6.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatott projektek megvalósításával összefüggő feltételek megállapításáról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1297/2015. (V. 7.) Korm. határozat

a regionális operatív programok megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1393/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

felhívás megjelentetéséről, a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1583/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes rekultivációs projektek támogatásának növeléséről és a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1698/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1758/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

1877/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

2036/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek többlettámogatásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 29.

 

2292/2003. (XI. 28.) Korm. határozat

a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2161/2004. (VII. 5.) Korm. határozat

a “Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt”, “Veszprém és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt”, “Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási program”, “Észak-alföldi régió ivóvízminőség javító program” projektjavaslatoknak és Kohéziós Alap támogatási kérelmeinek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2163/2004. (VII. 5.) Korm. határozat

a PHARE finanszírozású visszaforgó regionális és országos hitelalapokra, az ezekhez kapcsolódó hitelgarancia alapokra vonatkozó jogok és az Alapok felhasználásával megvalósult Mikrohitel Program, Mikrohitel Rendszer működtetésének rendezéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat

az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2230/2005. (X. 26.) Korm. határozat

a fejlesztési pólusok kialakításának előkészítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1004/2008. (II. 7.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Államreform Operatív Program, Közlekedés Operatív Program, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási Operatív Program 2007-2008. évekre szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további kiemelt projektjavaslatok 2008. januári akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1014/2008. (III. 11.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Regionális Operatív Programok 2007-2008. évekre szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további kiemelt projektjavaslatok 2008. februári akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1024/2008. (IV. 28.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.3.1 pályázati konstrukció tekintetében a 2007-2008-as időszakra az Akciótervben meghatározott támogatási keret megemeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1045/2008. (VII. 14.) Korm. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül új kiemelt projektjavaslatok 2008. júniusi akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1085/2010. (IV. 9.) Korm. határozat

az ISPA/KA vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2296/2005. (XII. 23.) Korm. határozatban, valamint a Kohéziós Alap támogatással megvalósuló vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2243/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban biztosított többlet költségvetési források projektek közötti átcsoportosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1097/2010. (IV. 21.) Korm. határozat

az Uniós fejlesztések fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1160/2010. (VII. 30.) Korm. határozat

a kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozat

a 2010. május-június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1163/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat

az Új Széchenyi Terv előkészítéséről és az ezzel összefüggő feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1225/2010. (XI. 8.) Korm. határozat

az Elektronikus közigazgatás operatív program 2009-2010. évi akciótervének módosításáról, Integrált Ügyfélszolgálati Rendszer kialakítása, és az Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása kiemelt projektek nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1226/2010. (XI. 8.) Korm. határozat

a “Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című ÚMFT KÖZOP nagyprojekt javaslatról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1289/2010. (XII. 15.) Korm. határozat

az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza-Vásárosnamény között projekt kivitelezése című 5 milliárd forintot meghaladó tervezett beruházási költségű projekt előkészítésének és koncepciójának elfogadásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1314/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

az Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív program 2009-2010. évi akciótervének módosításáról (kiemelt projektek nevesítéséről, pályázati konstrukciók törléséről)

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1186/2011. (VI. 7.) Korm. határozat

a Közép-Magyarországi Operatív Program 2007-2008. évekre vonatkozó akciótervében korábban nevesített “Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése – látogató és turisztikai központ létrehozása” című kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1194/2011. (VI. 15.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett kedvezményezettjét érintő változásokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1195/2011. (VI. 15.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évi akciótervének elfogadásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1230/2011. (VII. 5.) Korm. határozat

a TÁMOP 1.2.1. kiemelt projektben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedvezményezettként történő bevonásáról és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2008. és 2009-2010. évekre vonatkozó akciótervének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1301/2011. (IX. 1.) Korm. határozat

egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1313/2011. (IX. 12.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program módosításának kezdeményezéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1321/2011. (IX. 20.) Korm. határozat

az “Orosháza város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1332/2011. (X. 12.) Korm. határozat

az “M35 gyorsforgalmi út Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakaszának előkészítése” című, a Debreceni Nemzetközi Repülőteret az M35 autópályába bekötő út terveinek elkészítését is magában foglaló, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1345/2011. (X. 14.) Korm. határozat

a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1346/2011. (X. 14.) Korm. határozat

a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról [M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése]

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1347/2011. (X. 19.) Korm. határozat

a Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (szociális célú városrehabilitáció)

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1389/2011. (XI. 18.) Korm. határozat

egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1421/2011. (XII. 6.) Korm. határozat

az egyes 2007-2013. évekre szóló operatív programok módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek költségnövekményeinek jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozat

a “Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1512/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program egyes kiemelt projektjei támogatásának növeléséről a Dél-dunántúli Operatív Program keretét érintően

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1062/2012. (III. 14.) Korm. határozat

a TÁMOP 5.2.1-11/1 kiemelt projekt Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010. évi akciótervében történő nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1078/2012. (III. 28.) Korm. határozat

a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1081/2012. (III. 28.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt útfelújítási projektjei támogatásának a növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli Operatív Program és Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretét érintően

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1110/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program közötti lehatárolás felülvizsgálatáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1112/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

az “M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között” című nagyprojekt műszaki tartalmának bővüléséről, valamint az erről szóló tájékoztatás Európai Bizottsághoz történő benyújtásának Kormány általi elrendeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1114/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

a “Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése” című nagyprojekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1143/2012. (V. 10.) Korm. határozat

a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt (Újra tanulok) támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1157/2012. (V. 16.) Korm. határozat

a “Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés; Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése” című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1162/2012. (V. 18.) Korm. határozat

a “Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése – I/a ütem: Vác állomás átépítése” című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1178/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

a TIOP 3.2.3. “A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósításáról és előzetes akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1222/2012. (VII. 3.) Korm. határozat

a 2007-13 évekre szóló regionális operatív programok indikátorokat érintő módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1234/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes kiemelt projektjeinek nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1241/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

a “Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ Edelény – A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén” c. kiemelt projekt támogatásának növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program keretét érintően

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1246/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

egyes kiemelt projektek – a Dél-Alföldi Operatív Program és a Dél-Dunántúli Operatív Program keretét érintő – támogatásának a növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projektek támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1275/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, továbbá a támogatás összegének növeléséről (“a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése”)

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1276/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Régióban közoktatás-fejlesztést célzó kiemelt tervezési felhívásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1278/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat

az “Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című kiemelt projektjavaslat előzetes nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1279/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében egymilliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt projektjavaslat jóváhagyásáról (“Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program”)

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1280/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (“Veszprém belső körút”; “81. számú főút 26+300-26+630 kilométerszelvények közötti út- és híd rehabilitációja”; “Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése”, valamint “A Hegyeshalom (kiz)-Csorna-Porpác vasútvonal villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása”)

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1281/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelmének visszavonásáról [“Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi vízleeresztő műtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója”]

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1287/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiemelt projektek jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről (TÁMOP 3.2.1.B-11/1 és a TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1 kiemelt projektek)

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1320/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott és finanszírozandó egyes kiemelt beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1330/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program “Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című nagyprojekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1335/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2000-2006. közötti időszakban Kohéziós Alapból támogatott fejlesztési projektek az Európai Bizottság által megállapított támogatási korrekcióinak csökkentéséhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1336/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú (“Kecskemét város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés, engedélyezés” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1337/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0005 azonosító számú [“M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrekciója) Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz kivitelezése” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1343/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

a fővárosi M2 metróvonal szerelvényeinek cseréje című projekt Közlekedés Operatív Programba történő beemelésének lehetőségéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

a Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi nevesítéséről, valamint támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1359/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú (“Kecskemét térségi elérhetőség fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1421/2012. (X. 4.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1424/2012. (X. 4.) Korm. határozat

a “Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című projektek megvalósítása érdekében a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1448/2012. (X. 11.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1464/2012. (X. 26.) Korm. határozat

az Észak-Alföldi Operatív Program keretében gazdaságfejlesztési célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1465/2012. (X. 26.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott “62. sz. főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár között – 11,5 t burkolat-megerősítés és elkerülő utak kiépítése” című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1466/2012. (X. 26.) Korm. határozat

Miskolc Hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója megvalósítását célzó, a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, illetve finanszírozni tervezett, Miskolc Megyei Jogú Várost érintő egyes projektekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1467/2012. (X. 26.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú (“26. számú főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1468/2012. (X. 26.) Korm. határozat

a GSM-R nagyprojekt állami felügyelő mérnöki feladatairól

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 “Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1485/2012. (XI. 7.) Korm. határozat

egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedés Operatív Program Akciótervében kiemelt projektként történő nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1505/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1506/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében környezetfejlesztési és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1507/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú (“Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1510/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt (86. sz. főút 11,5 t burkolat-megerősítés tervezése és kivitelezése az 53+000-57+400 km szelvények között) költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1511/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. közötti időszakra szóló akcióterv 7.9.0. számú konstrukciója keretében megvalósítandó egyes projektek támogatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.7/07/2F (“Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban”) és a TIOP-2.2.4/09/1 (“Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”) kódszámú konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1528/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében finanszírozott (“Villányi elkerülő út építése” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1529/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott (“Kecskemét város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés engedélyezés” című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1601/2012. (XII. 17.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1602/2012. (XII. 17.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1603/2012. (XII. 17.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1648/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritásai keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1649/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

az Észak-Alföldi, a Közép-Dunántúli és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1651/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott (“MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 26 helyszínen” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1652/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott (“M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza híddal területszerzési, régészeti és tervezési költségei” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1653/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.1.1.-07-2008-0016 azonosító számú [“M9 autóút 51. és 54. számú főutak (19+000-31+300 kmsz.) közötti szakasz” című] projekt támogatási szerződésétől történő elállásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1654/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.1-12/1 azonosító számú (“Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítésről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1011/2013. (I. 16.) Korm. határozat

a Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1013/2013. (I. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, “Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, “Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1035/2013. (II. 1.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1039/2013. (II. 1.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú (“Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése” című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1046/2013. (II. 5.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításával kapcsolatos feladatokról és kiemelt projekt nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1063/2013. (II. 18.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program szabad forrásainak felhasználásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1077/2013. (II. 21.) Korm. határozat

egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedés Operatív Program Akciótervében kiemelt projektként történő nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1097/2013. (III. 4.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott “M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz kivitelezése” című; a KÖZOP-1.5.0-09-2009-0004 azonosító számú projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1098/2013. (III. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0013 azonosító számú (“M8-M4 elválási csomópont előkészítése és kivitelezési munkái” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0021 azonosító számú (“47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű előkészítési projektjavaslatok jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1112/2013. (III. 8.) Korm. határozat

a felsőoktatási intézmények önerő igényéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1144/2013. (III. 21.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0024 azonosító számú projekt jogutódlással kapcsolatos szerződés módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1193/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0027 azonosító számú [“8. sz. főút Várpalota-Veszprém II. szakasz (Hajmáskéri csomópont) 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési és kapcsolódó létesítményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása” című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1194/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében egyes szociális célú, integrált városrehabilitációs témájú kiemelt projektötletek akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1200/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0010 azonosító számú [“4. sz. főút 209+4200-216+455 km szelvények, Hajdúszoboszló elkerülő – Debrecen elkerülő (M35 autópálya Déli csomópont) közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolaterősítése és kiegészítő tervezési feladatok elvégzése” című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1201/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú (“Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedési Operatív Programban új kiemelt projektjavaslatként történő akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1202/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú (“M44 autóút építése Kecskemét-Békéscsaba-nyugat csomópontok között” című) előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1212/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

az egészségügyi tárgyú projektek tekintetében a fordított áfa önerő és szállítói előleg önerő biztosítására vonatkozó szabályozási környezet ellentmondásainak tisztázásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1218/2013. (IV. 19.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a “budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-09 szerződés Rendszerek és Áramellátás” tárgyában a SIEMENS M4 Budapest Konzorciummal megkötött vállalkozási szerződés 1. és 2. számú szerződésmódosításainak, továbbá a Közös Értelmező Nyilatkozat szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1233/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1234/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú [“A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények (Várpalota-Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése” című] előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1236/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra-fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1240/2013. (IV. 26.) Korm. határozat

a GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú “ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 3. prioritásának forrásvesztési kockázat csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1254/2013. (V. 10.) Korm. határozat

az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges egyes feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1260/2013. (V. 13.) Korm. határozat

a “Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekttel összefüggő biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülésről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1268/2013. (V. 17.) Korm. határozat

a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának megállapításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozat

a Dél-Alföldi Operatív Program, a Dél-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program, az Észak-Magyarországi Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek turisztikai prioritásokat érintő módosításáról és egyes kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről, támogatásuk emeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1327/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes nagyprojektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú (“Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1360/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

az M85-M86 sz. gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna közötti szakaszának beruházása kapcsán felmerülő régészeti feltárási költségek megállapításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1403/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

az “M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között” című nagyprojekt műszaki tartalom bővüléséről, és a nagyprojektet jóváhagyó határozat módosítására vonatkozó kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1407/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, (“445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz” című) kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1410/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [a “Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009-2010. évekre szóló akcióterve módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1430/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a “budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyában a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a TÓTH T. D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 3. számú szerződésmódosítása szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1440/2013. (VII. 15.) Korm. határozat

az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti irányítási jogkör megváltoztatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1453/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (a “Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1454/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

a TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (“Komplex rehabilitáció Gárdonyban” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1475/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú (“26. sz. főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének és a vonatkozó nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1476/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [“338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása, I. ütem” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projektjavaslat Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1479/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban, illetve a TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1494/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1503/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [“Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú (“Ferencváros ťCŤ elágazás-Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) projektek támogatásának növeléséről, e két projekt 2015. december 31-e után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról, továbbá a kapcsolódó “Orosházi úti felüljáró és kapcsolódó útépítési munkák” című projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1521/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében funkcióbővítő célú városfejlesztés témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1551/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [“Szolnok (kiz.)-Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése” című] nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségeinek fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1552/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.4.0-09-2010-0001 azonosító számú [“Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal átépítésének (1. ütem) előkészítése” című] projekt támogatásának csökkentéséről és a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0001 azonosító számú (“Budapest-Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója I/1. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1553/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0005 azonosító számú (“68. sz. főút Nagyatád elkerülés kivitelezési munkáinak elvégzése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1554/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [“M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1555/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a “62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1556/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú (“GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című) projekt támogatásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1559/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány által tervezett köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1569/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat

a GOP-2.1.3-12-2013-0028 azonosító számú (“25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár Csorna” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1571/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú [“M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna szakasz I. ütem megvalósítása Szeleste-Hegyfalu (84. sz. főúti csomópontig) a 98+300-105+800 km. sz. között” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1572/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0018 azonosító számú (“31. sz. főút JNSZ megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1573/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0017 azonosító számú (“62. sz. főút Seregélyes elkerülő szakasz építése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1574/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú (“88. sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés és fejlesztés 3,712-10,046 kmsz. – K088.02” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1575/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-11-2013-0012 azonosító számú (“33. sz. főút Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakasz 11,5 tonnás burkolaterősítés 0+000-37+780 km szelvények között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1576/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú (“86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0014 azonosító számú [“86. sz. főút 37,7-53 kmsz. 11,5 t burkolat erősítés (Vas megye)” című] projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1587/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében egyes komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatását célzó projektek támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1589/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.6/12/1/A számú (“Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1594/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosító számú (“1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1623/2013. (IX. 5.) Korm. határozat

az egyes 2007-2013. évekre szóló operatív programok módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007-2008., 2009-2010. és 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1629/2013. (IX. 5.) Korm. határozat

az uniós forrásfelhasználást akadályozó jogszabály-módosítások előkészítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1635/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritás keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1637/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-05/B, Co-06/A, Co-07 számú szerződések módosításainak jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1645/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

a strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1653/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú, “Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” című kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1655/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

a Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1679/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú (“Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című) konstrukció keretében benyújtott projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1683/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014 azonosító számú (“61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz építése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1693/2013. (X. 2.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritások keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1696/2013. (X. 2.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program nagyprojektjeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1697/2013. (X. 2.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú (“Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című), valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú (“Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című) nagyprojektek támogatási kérelmeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1708/2013. (X. 8.) Korm. határozat

a “8. sz. főút Márkó-Herend közötti szakasz 11,5 t burkolat-megerősítés, kapacitásbővítés (63+650-69+055) kmsz.” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1715/2013. (X. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0012 azonosító számú [“Győr-Sopron vasútvonal Győr (Rába-híd)-Fertőszentmiklós (kiz.) szakasz engedélyezési tervdokumentáció készítése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1739/2013. (X. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0021 azonosító számú (“86. Zalalövő elkerülő szakasz” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1740/2013. (X. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0022 azonosító számú [“8. sz. főút Várpalota-Veszprém I. szakasz 33+100-39+600 km sz. (Pétfürdő-Hajmáskér) közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program meghatározott egészségügyi projektjei támogatásának növeléséről és nagyprojektkénti jóváhagyásukra irányuló támogatási kérelmeiknek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1773/2013. (X. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2011-2013-0036 azonosító számú (“Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és forrásának biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1774/2013. (X. 25.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1779/2013. (X. 28.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0026 azonosító számú (“M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna szakasz II. ütem megvalósítása Hegyfalu-Csorna szakasz a 105+800-139+165 km sz. között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1788/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások támogathatóságáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1789/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [“Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1790/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0027 azonosító számú [“55. sz. főút Kelebia-Tataháza közötti (40+975-71+829 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1826/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0023 azonosító számú [“62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár között – 11,5 t-ás burkolat megerősítéses szakaszok a 0+000-40+465 km szelvények között” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1827/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0029 azonosító számú (“21. sz. főút 2×2 sávra történő bővítése a 17+000-21+520 km szelvények között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1828/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0030 azonosító számú [“55. sz. főút Tataháza-Baja közötti (71+829-98+480 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1830/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0039 azonosító számú (“5. sz. főút felújítása a 164+218-165+360 kmsz. között, ill. körforgalmú csomópont építése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1843/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló projektek zárásához és aktiválásához szükséges Zárási Alap létrehozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1844/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [“Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség kompenzálásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1845/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú (“Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése I. üteme” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1846/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0038 azonosító számú (“8. sz. főút 131+550-143+350 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0033 azonosító számú (“8. sz. főút 149+500-161+920 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0034 azonosító számú (“8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése” című) projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1867/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0036 azonosító számú (“Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton” című) kiemelt projekt támogatása növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1885/2013. (XI. 29.) Korm. határozat

az egészségügyi tárgyú, uniós finanszírozású projektek támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozat

a regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1887/2013. (XI. 29.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló projektekkel összefüggő közbeszerzési eljárásokban jelentkező jelentős mértékű költségnövekmények kezeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1890/2013. (XI. 29.) Korm. határozat

a TIOP-3.2.3/12-1-2013-0001 azonosító számú (“A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1931/2013. (XII. 12.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és e prioritás keretében egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1932/2013. (XII. 12.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1939/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0028 azonosító számú [“M60 gyorsforgalmi út 58. számú főút – 5826. jelű út közötti szakasz építése (kivitelezés)” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1941/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló, tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú (“Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatairól

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2004/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú (“Biatorbágy-Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2005/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0042 azonosító számú (“M43 autópálya 43. sz. főúti lekötése Makó térségében, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2006/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [“338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása” című] projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2012/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0005 azonosító számú (“8. sz. főút Székesfehérvár-Veszprém szakasz előkészítési feladatai” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú (“85-86. sz. főutak Győr-Csorna-Szombathely szakasza” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [“Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése”] című projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú (“Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című), valamint a KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú (“Várkertbazár fejlesztése” című) projektek költségnövekményéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2020/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0045 azonosító számú (“Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. évekre szóló akciótervének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2031/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretén belül a kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében közzéteendő kiemelt felhívásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2032/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a “Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek” című projekt (CCI szám: 2004HU16CPE001) végső kifizetési feltételeinek teljesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2033/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-2009-0008 azonosító számú (“Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0007 azonosító számú (“Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem előkészítéséhez kiegészítő tervek készítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2035/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú [“M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című] projekt műszaki tartalmának bővüléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1006/2014. (I. 17.) Korm. határozat

a Gandhi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről és a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1008/2014. (I. 17.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0016 azonosító számú (“Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1013/2014. (I. 20.) Korm. határozat

az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében nevesített, turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az Észak-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében nevesített turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt támogatási szerződésének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1014/2014. (I. 20.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [“M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasz (96+055-125+000 kmsz.) új Tisza híddal” című] projekt kapcsán felmerült régészeti többletköltségek finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1015/2014. (I. 20.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú (“M44 autóút építése Kecskemét-Békéscsaba-nyugat csomópontok között” című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1021/2014. (I. 24.) Korm. határozat

a regionális operatív programokból támogatott egyes turizmusfejlesztési témájú kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1038/2014. (II. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú (“A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1039/2014. (II. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú (“Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1040/2014. (II. 6.) Korm. határozat

a Várkert Bazár rekonstrukciójának véghatáridejéről és a beruházással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1049/2014. (II. 7.) Korm. határozat

az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását (ELI-ALPS) célzó nagyprojekt 2. fázisához szükséges forráskeret módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1050/2014. (II. 7.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11/2012-0003 azonosító számú (“A Budapesti Szabadkikötő intermodális fejlesztése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1059/2014. (II. 11.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.6/12/1/B-2013-0033 azonosító számú (“Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1064/2014. (II. 18.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1065/2014. (II. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú (“Sopron-Nyugat vontatási alállomás teljes korszerűsítésének megvalósítása” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1066/2014. (II. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú [“47. számú főút Békés megyei szakasz (132+921-167+332 kmsz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1109/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1110/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1111/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1112/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1113/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Közép-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program és az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1117/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú (“Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról, valamint a projekt 2015. május 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1119/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú (“Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1132/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok keretében turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1133/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Közép-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1134/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú (“ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások és Rajka országhatár között – Megvalósítás” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1152/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1177/2014. (III. 26.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1178/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a Regionális Operatív Programból megvalósított országos mellékúthálózat felújítási program folytatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1184/2014. (III. 27.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1186/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1192/2014. (III. 28.) Korm. határozat

az “M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése” című módosított nagyprojekt-javaslat Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1209/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1216/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú (“Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című) kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének kompenzálásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1218/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

az egészségügyi infrastrukturális beruházások operatív programok terhére el nem számolható többletköltségei forrásának biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1225/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer-átalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1231/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-07 számú szerződés módosítása alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú (“Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III. ütem” című) projekt támogatásának csökkentéséről és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú (“A Lepsény-Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, Lepsény-Szántód-Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója” című) projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. május 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1238/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2011-0001 azonosító számú [“76. sz. főút 61+700-77+500 km. sz. közötti szakasz 11,5 t-s burkolat megerősítés (Zala és Vas megye)” című] kiemelt projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1239/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú (“32. sz. főút Hatvan-Jászfényszaru közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelés megerősítése, kerékpárút, valamint a 9+332 km szelvényben vasúti különszintű átvezetés és ívkorrekció építési munkái” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1240/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a 8. számú főút TEN-T hálózati szakaszainak a Közlekedés Operatív Program “Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” prioritásából történő finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1242/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 azonosító számú (“ťKultúrSzigetŤ – Agóra Nyíregyháza projekt” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1249/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1251/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú [“Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)” című] projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú [“M43 gyorsforgalmi út Szeged-Makó közötti szakasz (3+000-34+600 km szelvények között)” című] kiemelt nagyprojekt zárása és a zárást követő költségei fedezetének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú [“47. számú főút Csongrád megyei szakasz (173+780-193+466 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése” című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú [“47. számú főút Algyő-Szeged közötti szakasz (210+600-217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés kivitelezése” című] projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1258/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

az “Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című projekt a Közlekedés Operatív Program “Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” prioritásból történő finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1261/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú (“Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1262/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek régészeti költségeinek finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1264/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritása keretében megvalósuló projektek akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1265/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1266/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú (“Fűtőmű – Science Múzeum és Művészeti Központ” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1299/2014. (V. 5.) Korm. határozat

az Észak-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1300/2014. (V. 5.) Korm. határozat

az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az Észak-Magyarországi Operatív Programból támogatott egyes turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1306/2014. (V. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosító számú (“Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1312/2014. (V. 14.) Korm. határozat

a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (“A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1313/2014. (V. 14.) Korm. határozat

a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [“Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1326/2014. (V. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú, “M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között” című projekt költségnövekményéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1328/2014. (V. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú (“Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem ťÜrömi elágazásnál körforgalmú csomópont építése, I. sz. kivitelezési szerződésŤ” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1340/2014. (VI. 11.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosító számú (“Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1341/2014. (VI. 11.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.6 kódszámú konstrukció keretében egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán többletkötelezettség vállalásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1355/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú [“Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi hálózaton)” című] és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [“Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (országos főúthálózaton)” című] kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1356/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.4.0-09-11-2009-0031 azonosító számú (“21. sz. főút 1+300-7+850 km és 9+750-15+050, valamint a 17+000-48+000 kmsz. közötti szakasz négynyomúsítása” című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1362/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1375/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú (“Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése – tervezés, engedélyezés” című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1376/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú (“8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900-29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1378/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú (“53. sz. főút 55. sz. főút és az országhatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés / fejlesztés építés kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1414/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1446/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza kiépítésének támogatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1454/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését támogató uniós projektek megvalósítása érdekében szükséges többletforrások biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1473/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás keretében megvalósuló egészségügyi nagyprojektekhez kapcsolódó intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1479/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú (“M7 autópálya Letenye-országhatár szakasz és Mura-híd építése” című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0046 azonosító számú [“86. sz. főút Vát elkerülő szakasz építése (89+980-94+540 kmsz.)” című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú (“Közlekedésbiztonsági csomópont átépítési program” című) projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1480/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0041 azonosító számú [“Győr keleti elkerülő út (813. sz. főút) I. ütem előkészítése és kivitelezése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

Magyarország 2014. évi központi költségvetésének a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatmegosztásához kapcsolódó címrend módosításról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. és 8. prioritásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1504/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú (“GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és a projekt 2015. október 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1505/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú (“Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem – Megvalósítás 2. prioritás” című) és a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú (“Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem – Megvalósítás 5. prioritás” című) projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1506/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

az “M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna szakasz”, az “M85-M86 gyorsforgalmi út Csorna elkerülő szakasz I. ütem” és az “M85 gyorsforgalmi út Győr-Csorna közötti szakasz” című nagyprojektek összevonásáról és az ezzel összefüggő intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1510/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat

az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú [“51. sz. főút 114+652-138+634 kmsz. (Kalocsa-M9 ap. csp.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1576/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek költség-haszon elemzései átszámításának a támogatási intenzitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat

az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a 2007-2013 programozási időszakban indított projektek szakaszolásával kapcsolatos egyes feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1580/2014. (X. 13.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0009 azonosító számú (“Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem ťA Budapest III. kerület Bécsi út-Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítéseŤ, ťAngyalföld-Újpest között második vágány építéseŤ, ťAngyalföld állomás, a 14-es villamos és a 30-as autóbusz közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtéseŤ és ťAquincum HÉV megállóhely peronjának áthelyezéseŤ” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1623/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások egységes szabályok szerinti biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1624/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [“Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/A ütem, 2-es számú Budapest (Rákosrendező) – Esztergom vasútvonal villamosítása megnevezésű KÖZOP projekt keretében Piliscsaba-Esztergom között új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés, Rákosrendező-Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák elvégzése és utastájékoztató berendezések telepítése” című] projektjavaslat jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és a projekt 2015. október 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1626/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosító számú (“A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1627/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

az “Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6+15 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” tárgyú projekt műszaki tartalmának jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárásának megindításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1635/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú (“Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése II. ütem” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1648/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1649/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.3.0-08-2008-0001 azonosító számú (“Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1650/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú (“A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1699/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú (“Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a budapesti közösségi közlekedésben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1701/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1703/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú [“M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című] projekt első szakaszának a Közlekedés Operatív Program 1. prioritásából történő finanszírozásáról, az “M8-M4 elválási csomópont előkészítése és kivitelezési munkái” című projekt 2014-2020 programozási időszakban történő megvalósításáról, valamint az “M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11,6-23,2 km. sz. (M6 ap.-51. sz. főút közötti) szakaszon” című projekt 2014-2020 programozási időszakba történő átütemezéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1704/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú (“Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1705/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0034 azonosító számú (“55. sz. főút tervezett Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat 2014-2020 közötti programozási időszakban történő megvalósításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósítani tervezett egyes projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1726/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1727/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0030 azonosító számú (“76. sz. főút Hévíz elkerülő szakaszainak építése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1728/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0045 azonosító számú (“Integrált úthálózat-üzemeltetés megvalósítás” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1733/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az uniós programok 2014-es kifizetési tervének teljesüléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1796/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0012 azonosító számú (“71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz építése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1841/2014. (XII. 29.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1861/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1862/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 3. prioritásának megállapításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projektek előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1867/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú (“445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz” című) projekt és a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú (“445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz – területszerzési költségek” című) projekt közötti forrásátcsoportosításról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1004/2015. (I. 15.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról, valamint az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1008/2015. (I. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évi munkatervéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1029/2015. (I. 30.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1031/2015. (I. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-2010-0004 azonosító számú [“A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények (Várpalota-Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése, kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése”] című projekt és a KÖZOP-1.4.0-09-2010-0003 azonosító számú (“8. sz. főút Székesfehérvár-Veszprém szakasz előkészítési feladatai”) című projekt közötti forrásátcsoportosításról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1083/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési beruházás vagy építési koncesszió megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1084/2015. (III. 3.) Korm. határozat

az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 2007-2013 között indított projektek szakaszolásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1086/2015. (III. 3.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve KEOP-1.1.1. konstrukciója keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1087/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0047 azonosító számú (“31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1088/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú (“Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című) projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli kompenzálásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1092/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0005 azonosító számú (“M7 autópálya Érd, Iparos úti csomópont átépítés előkészítése és kivitelezése” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1094/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 (“85-86. sz. főutak Győr-Csorna-Szombathely szakasza” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról szóló 2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1111/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0024 azonosító számú [“Tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő)” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1117/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1118/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kifizetési tervéről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1122/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú (“M0 körgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között” című) projekt műszaki tartalmának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1123/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú (“Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások és a Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1126/2015. (III. 6.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési projektek 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárások megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1132/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1147/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú (“Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése keretében midi autóbuszok beszerzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1158/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1159/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása megindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1171/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a regionális operatív programokból támogatott egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1176/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú (“Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1177/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 azonosító számú (“Sporttudományi Oktatóközpont létesítése a Debreceni Egyetemen” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1183/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [“Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének ismételt kompenzálásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1184/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú (“Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt költségeinek átütemezéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1185/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú (“Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1187/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás egyes egészségügyi projektjei közbeszerzési eljárásainak megindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1188/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0003 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának megindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1189/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében európai uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1209/2015. (IV. 9.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú (“M0 autóút északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakasz előkészítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és a projekt 2014-2020 közötti programozási időszakban felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1211/2015. (IV. 10.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek likviditásának biztosítása érdekében a kedvezményezett részére nyújtható támogatási előleg összegének megemeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1213/2015. (IV. 15.) Korm. határozat

az “M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekttel kapcsolatos egyes intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1231/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004 azonosító számú (“Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1232/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú (“Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1233/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosító számú (“Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1234/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító számú “Struktúraváltoztatást támogató Infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című projekt közbeszerzési eljárásainak megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1235/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosító számú (“Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1236/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 számú (“Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1237/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú (“Szigetköz Agórája – A Flesch Károly Kulturális Központ multifunkciós közösségi központtá alakítása” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1238/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0002 azonosító számú (“Agóra – multifunkcionális közösségi központ létrehozása a Mátra Művelődési Központban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1239/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0004 azonosító számú (“Kazincbarcika – Egressy Béni multifunkcionális közösségi központ fejlesztése térségi együttműködésben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1240/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0005 azonosító számú (“Multifunkcionális művelődési ház Szentesen” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1241/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 azonosító számú (“Paletta- Szín és tér Hatvan szívében” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1256/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [“Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Keleti pályaudvar – Kelenföldi pályaudvar)” című] projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1268/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes közlekedésfejlesztési tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1275/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1276/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0002 azonosító számú (“Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1277/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0009 azonosító számú (“471. számú főút Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszok korszerűsítése” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0019 azonosító számú (“471. sz. főút Hajdúsámson-Nyíradony közötti szakaszának burkolaterősítése”) projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1278/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú (“A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című) nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1279/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0007 azonosító számú (“Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1280/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú [“Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1282/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [“Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1283/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú [“Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” című] projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1293/2015. (V. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5. azonosító számú (“Térségi elérhetőség javítása – kiemelt projektek” című) konstrukció újranyitásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1303/2015. (V. 14.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosító számú (“Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Program” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1319/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1320/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú [“Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növekedése terén kifejtett rendőrségi tevékenységek komplex fejlesztése (kiegészítő projekt)” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1321/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a “Közlekedés Operatív Program keretében további alacsonypadlós budapesti trolibuszok beszerzése” című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1322/2015. (V. 21.) Korm. határozat

az “M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa közötti szakaszának kivitelezése” című nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1323/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a “Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával” című projekt akciótervi nevesítéséről, valamint kötelezettségvállalásához és támogatási szerződése megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1328/2015. (V. 22.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében “Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz Co-11 sz. szerződés – Járműtelep” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítás alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1329/2015. (V. 22.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú (“Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1366/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, és Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1368/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú (“Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III. ütem” című) és a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0018 azonosító számú [“Százhalombatta (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) vasútvonal korszerűsítése és a Budapest-Déli pu. – Pusztaszabolcs ETCS 2 telepítés előkészítése” című] projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1369/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú [“Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)” című] és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú (“MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című) projektek szakaszolásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1370/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.3.0-08-2009-0001 azonosító számú (“Budapest elővárosi vasúthálózat fejlesztése projekt I. ütem kiegészítő előkészítések” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1392/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. regionális operatív programokból finanszírozható projektjei kivitelezői közbeszerzései elindításához való hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1397/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP 5.5.0-09-11. pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó, az “1-es és 3-as villamos vonalon végzendő kiegészítő beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1398/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú “MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1399/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú (“Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, kötelezettségvállalásáról és a támogatási szerződésének megkötéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1410/2015. (VI. 23.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program technikai segítésnyújtási keretéből megvalósítani tervezett projektek támogatási szerződése megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1412/2015. (VI. 23.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosító számú (“Miskolc városi villamos vasút fejlesztése” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1414/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1418/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0002 azonosító számú (“Intermodális közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1419/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú (“Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpárút építés, I. ütem” című) projektjavaslattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1425/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó “Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból” tárgyú meghívásos kétszakaszos közbeszerzési eljárás megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1426/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtani tervezett (“MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1461/2015. (VII. 10.) Korm. határozat

az “Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1463/2015. (VII. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0005 azonosító számú (“Rákos-Hatvan vonalszakasz kiviteli terveinek és támogatási kérelmének elkészítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1468/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0003 azonosító számú (“TEN-T hálózat elemein a zajszennyezés csökkentését célzó zajárnyékoló létesítmények fejlesztése, előkészítése” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1471/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (“Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1474/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében egyes vállalkozási szerződések módosításának jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1489/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé alakításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1535/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

egyes, a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű (“Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1536/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. számú módosításának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1537/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú (“Magyarország keskeny nyomközű vasútvonalainak fejlesztési lehetőségei, hálózati szerepük vizsgálata a közösségi közlekedés terén” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1538/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú (“Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt költségeinek csökkentéséről és átütemezéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1544/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a TIOP-4.2.1-11/K-2015-0002 azonosító számú (“Állami felsőoktatási intézmények folyamatainak átvilágítása és infrastruktúra beruházási igényeinek összegzése, OECD módszertan adaptálása” című) projekt tekintetében a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1592/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1593/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú (“Megvalósíthatósági tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1594/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú (“445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz – területszerzési költségek” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1596/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú (“Megvalósíthatósági tanulmány készítése az NKH Hajózási Információs Rendszer átdolgozására” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1631/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012 azonosító számú (“A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt, Közép- magyarországi Régió” című), valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0014 azonosító számú (“A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt” című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1632/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

egyes, a KÖZOP-1.5.0-09-11 jelű (“Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló közlekedésbiztonság, valamint szolgáltatási színvonal növelésére irányuló projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1633/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú (“Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1634/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű (“Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1635/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az “M85-86 gyorsforgalmi utak fejlesztése Győr és Szombathely közt” című nagyprojekt módosításának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1638/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0002 azonosító számú (“Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1639/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosító számú (“A szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1640/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosító számú (“Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ” című) projekt kötelezettségvállalásához történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1641/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.1.B-11/1 konstrukció egyes projektjeinek költségnövekményével összefüggő kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukció tartaléklistájának törléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1642/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú (“Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció egyes projektjei költségnövekményei tekintetében történő kötelezettségvállalásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1647/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú (“Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden” című) nagyprojekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1649/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4 azonosító számú (“Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1650/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (“A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1651/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú (“Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1663/2015. (IX. 16.) Korm. határozat

egyes, a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú (“Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1689/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1703/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú [“Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a vasúti törzshálózaton (I. szakasz)” című] és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú (“MÁV-START Zrt. jegyértékesítés korszerűsítése” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, az azokkal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1704/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú (“Szegedi vegyes forgalmú Tisza-híd megvalósításának előkészítése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1705/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a “85. számú főút Csorna elkerülő szakasz II. ütem” című beruházás kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1715/2015. (X. 6.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1718/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [“Szolnok (kiz.)-Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése” című] nagyprojekt finanszírozásának megváltoztatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1719/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [“Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)- Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros ťCŤ elágazás- Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1720/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1722/2015. (X. 6.) Korm . határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú [“Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” című] projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1733/2015. (X. 8.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról szóló 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1760/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítésével összefüggő kérdésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1762/2015. (X. 16.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1763/2015. (X. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú (“GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1764/2015. (X. 16.) Korm. határozat

a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú (“A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1772/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, a 86. számú főút fejlesztésével összefüggő nagyprojekt támogatási kérelmének benyújtásáról, valamint a 62. számú főút és az M8 autópálya fejlesztésével összefüggő, elfogadott nagyprojekt jóváhagyó határozata módosításának kezdeményezéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1773/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0004 azonosító számú (“Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) és a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú (“Budapest-Ferencváros “C” elágazás – Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) kiemelt projektek támogatásának módosításáról, valamint szakaszolásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1774/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról szóló 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1787/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [“budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai” című] projekt műszaki tartalmának csökkentéséről, az érintett projektelemek önálló projektekként történő akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1789/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú (“Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1808/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1814/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú (“Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” című) projekt, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0024 azonosító számú (“Sóskút Község szennyvízközmű beruházása” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1815/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú (“REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1816/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú (“Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítési szakasz” című) projekt támogatásának növeléséről és kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1817/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú (“Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” című) projekt szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1847/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 azonosító számú (“Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1850/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a “Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: Co-07 sz. szerződés Állomások belső beépítése” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú (“Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1852/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú (“Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban” című), és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú (“Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1853/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.1. azonosító számú (“Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1875/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1876/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1881/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.8-14-2015-0002 azonosító számú (“Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) projekt akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalásról és a támogatási szerződés megkötéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1887/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.2., a TIOP-2.2.4. és a TIOP-2.2.6. konstrukció keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1888/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú (“Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt” című) projekt, valamint egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1889/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

az “M8 dunaújvárosi Duna-híd és a csatlakozó gyorsforgalmi út 10 + 300 – 15 + 500 km sz. közötti szakasz megvalósítása” című projektjavaslat jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1894/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú (“Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1895/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú (“GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával” című) projekt támogatásának növeléséről és finanszírozásának módjáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1896/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11 jelű (“Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása” című) és a KÖZOP-5.5.0-09-11 jelű (“Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” című) konstrukció keretében villamos motorvonat beszerzése tárgyú, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1897/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11 jelű (“Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” című) konstrukció keretében egyes fővárosi közlekedéssel összefüggő projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1919/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0002 azonosító számú [“Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/I. ütem kivitelezés Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (kiz.) vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [“Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros ťCŤ elágazás – Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1920/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú (“GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1921/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a “MÁV-Start Zrt. 15 darab, 200 férőhelyes villamos motorvonat beszerzése” című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a 2014-2020 közötti programozási időszakban történő finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1925/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú (“A vasúti személyszállítás közszolgáltatási feladat ellátása biztonságának növelése, a fedélzeti szolgáltatások korszerűsítése vizuális és hangos utas tájékoztatással, mobilalkalmazás fejlesztéssel, informatikai fejlesztésekkel” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1926/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú (“Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt szakaszolásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, valamint a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1927/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 3. számú módosításának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1928/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0067 azonosító számú (“Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1932/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló szakaszolt projektek, valamint a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú, “8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése” című projekt forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1933/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11 azonosító számú konstrukció keretében az “M0 autóút kiegészítő munkái” című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú (“M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1948/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0015 azonosító számú (“Szeged-Hódmezővásárhely között a tram-train közlekedés bevezetéséhez szükséges előkészítő munkák elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1949/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú (“Budapest I. kerület, Budavár Csikós udvar – Nyugati kert mélygarázs és felvonók építése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1950/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0013 azonosító számú (“TEN-T közúti hálózat közlekedésbiztonságának, szolgáltatási színvonalának, fenntarthatóságának javítását célzó, az üzemeltetési, fenntartási telephelyek fejlesztése KÖZOP keretében-Szombathelyi Mérnökségi telep fejlesztése, Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése, Szolnoki Mérnökségi Telep fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1951/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0024 azonosító számú [“Tengelysúly- és össztömegmérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint szakaszolásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1983/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számú (“Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc Kórház” című) projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2001/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú (“MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról és a 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2003/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritása keretében egyes projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2037/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú (“Budapest-Ferencváros “C” elágazás – Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) kiemelt projekt forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

2038/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú (“Köznevelési intézmények tantermi informatikai eszközeinek modernizációja” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1083/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú (“ťKék-vízŤ – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú (“Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1111/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a “budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1112/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú (“Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú (“A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt címének és forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1113/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú (“Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1132/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú [“Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)”] című projekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról, valamint egy vasúti közlekedéssel összefüggő projekt kiemelt projektként történő nevesítésének visszavonásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1142/2016. (III. 21.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0010 azonosító számú (“Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1163/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú (“Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt Integrált Közlekedési Operatív Programból finanszírozni tervezett, 2016. március 31-e után felmerülő költségeinek megelőlegezéséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1199/2016. (IV. 15.) Korm. határozat

a “Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1241/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.8.A-15/1 azonosító számú (“Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) konstrukció keretében egyes projektek támogatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1325/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú (“Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.4-15/1 azonosító számú (“Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése” című) konstrukció keretében egyes felsőoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztési projektjei támogatásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1334/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1363/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

az egyes, a regionális operatív programok keretében finanszírozott projektek el nem számolható költségeinek Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére történő finanszírozásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a 2002/HU/16/P/PT/008 azonosító számú (“Útrehabilitációs program a 115 kN teherbíró képesség eléréséhez – II. szakasz, a közép-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi és észak-alföldi régióban található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz. és 81. sz. főútvonalakon” című) és a 2004/HU/16/C/PT/002 azonosító számú (“M0 Budapest körgyűrű keleti szektor 4-es számú főút és M3-as autópálya közötti szakasza” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1495/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

az “M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal és M8-M4 elválási csomópont (kivitelezés)” című projekt I-III. építési szakasz Vállalkozási Szerződéseinek és Mérnök Megbízási Szerződéseinek megszűnéséről, az elszámoláshoz szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú (“Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II. ütem 2. fázis” című) és a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosító számú (“Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációs munkái” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú (“Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1053/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. számú módosításának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1137/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú (“Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1175/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programmal összefüggő korrekciós tételek végrehajtásának jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1378/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Programmal összefüggésben elkészített, “Az irányítási és kontrollrendszerek működésének ellenőrzése az 1083/2006/EK rendelet 60. cikke szerint Végrehajtási Operatív Program (CCI: 2007HU161PO010)” című ellenőrzési jelentés tervezetére adandó tagállami válasz jóváhagyásáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1950/2017. (XII. 12.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0003 azonosító számú (“Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” című) projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a “Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

1621/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1171/2023. (IV. 28.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.