Heti jogász 2023. 19. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 19. héten a Magyar Közlöny 67 – 71. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/67.

Megjelent: 2023. 05. 08.

 

Új jogszabályok

 

163/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

az árfigyelő rendszer létrehozásáról és működéséről

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

164/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatban az államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 05. 23.

 

166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 23.

 

7/2023. (V. 8.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

11/2023. (V. 8.) BM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

1180/2023. (V. 8.) Korm. határozat

az online árfigyelő adatbázis létrehozásáról és működtetéséről

 

1181/2023. (V. 8.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1182/2023. (V. 8.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1183/2023. (V. 8.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. márciusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1184/2023. (V. 8.) Korm. határozat

az építőipari ellátásbiztonsághoz szükséges intézkedésekről

 

1185/2023. (V. 8.) Korm. határozat

Esztergom Megyei Jogú Város árvízi biztonsága érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

43/2023. (V. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 163/2023. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 166/2023. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 23.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 7/2023. (V. 8.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 11/2023. (V. 8.) BM r.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1185/2023. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 05. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/68.

Megjelent: 2023. 05. 09.

 

Új jogszabályok

 

17/2023. (V. 9.) MNB rendelet

az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 05. 10.

 

18/2023. (V. 9.) MNB rendelet

az “Országos Mentőszolgálat” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 05. 10.

 

19/2023. (V. 9.) MNB rendelet

az “Országos Mentőszolgálat” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 05. 10.

 

22/2023. (V. 9.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

7/2023. (V. 9.) EM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17.

 

1186/2023. (V. 9.) Korm. határozat

a 2020. december 29-ei horvátországi földrengés következményeinek enyhítése érdekében Sisak Egyházmegye területén új templom építésének megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

44/2023. (V. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok:

 

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

15/2021. (III. 31.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja: 22/2023. (V. 9.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Módosítja: 7/2023. (V. 9.) EM r.

Hatályos: 2023. 05. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/69.

Megjelent: 2023. 05. 10.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi IX. törvény

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 13., 2023. 05. 15., 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2023. 10. 01.

 

2023. évi X. törvény

egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

11/2023. (V. 10.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálat munkatársa részére nyújtható lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Hatályos: 2023. 05. 18.

 

23/2023. (V. 10.) AM rendelet

egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

1001/2023. (V. 10.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

Módosított jogszabályok:

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 13., 2023. 07. 01., 2023. 10. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15., 2023. 09. 01.

 

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2023. évi IX. tv.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi X. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2011. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2023. évi X. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2011. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2023. évi X. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2023. évi X. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2023. évi X. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 11/2023. (V. 10.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 18.

 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

az állatgyógyászati termékekről

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet

a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet

a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

56/2019. (XII. 12.) AM rendelet

a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről

Módosítja: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11., 2023. 05. 15.

 

1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről

Módosítja: 1001/2023. (V. 10.) AB Tü. h.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

 

36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről

Hatályon kívül helyezi: 11/2023. (V. 10.) MK r.

Hatályos: 2023. 05. 18.

 

52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet

a takarmányok harmadik országokból való behozataláról

Hatályon kívül helyezi: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

Hatályon kívül helyezi: 23/2023. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2023. 05. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/70.

Megjelent: 2023. 05. 11.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi XI. törvény

a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

2023. évi XII. törvény

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 05. 12. – kivétellel.

 

2023. évi XIII. törvény

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény megszüntetéséről

Hatályos: 2023. 05. 12., 2023. 06. 01.

 

2023. évi XIV. törvény

az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyve, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 05. 12. – kivétellel.

 

2023. évi XV. törvény

egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

2023. évi XVI. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 14., 2023. 09. 01., 2023. 10. 12.

 

2023. évi XVII. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 10.

 

2023. évi XVIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

2023. évi XIX. törvény

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01., 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2024. 05. 10.

 

2023. évi XX. törvény

az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 25., 2024. 01. 01.

 

2023. évi XXI. törvény

egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12., 2023. 05. 14., 2023. 06. 10., 2023. 07. 01., 2023. 08. 01., 2024. 06. 01., 2025. 01. 01.

 

2023. évi XXII. törvény

egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 14., 2023. 06. 15.

 

167/2023. (V. 11.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19.

 

20/2023. (V. 11.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

21/2023. (V. 11.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

Módosított jogszabályok:

 

2022. évi XLII. törvény

szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről

Módosítja: 2023. évi XI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2023. évi XVI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 14., 2023. 09. 01., 2023. 10. 12.

 

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2023. évi XVII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 10.

 

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2023. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01., 2023. 07. 01.

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01., 2023. 09. 01., 2024. 05. 10.

 

2000. évi II. törvény

az önálló orvosi tevékenységről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2003. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01., 2024. 01. 01.

 

2006. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01., 2024. 01. 01.

 

2006. évi CXXXII. törvény

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2015. évi CXXIII. törvény

az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01., 2023. 07. 01.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01., 2024. 01. 01.

 

2020. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2023. évi XX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 25., 2024. 01. 01.

 

2012. évi LXXXVIII. törvény

a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja: 2023. évi XX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

2022. évi LXI. törvény

a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 25.

 

1993. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 14.

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 12., 2023. 08. 01.

 

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 06. 01., 2025. 01. 01.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

2012. évi XXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 10.

 

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2016. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 12., 2023. 05. 14., 2023. 07. 01.

 

2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

2021. évi CXXX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 14.

 

2022. évi XXI. törvény

a honvédelmi adatkezelésekről

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről

Módosítja: 2023. évi XXI. tv.

Hatályos: 2023. 05. 14.

 

2001. évi XLVI. törvény

a konzuli védelemről

Módosítja: 2023. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2023. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 05. 14.

 

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 05. 14.

 

2022. évi XLVII. törvény

a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről

Módosítja: 2023. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 05. 14.

 

424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 167/2023. (V. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 12.

 

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

Módosítja: 168/2023. (V. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 19.

 

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

Módosítja: 20/2023. (V. 11.) MNB r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 21/2023. (V. 11.) MNB r.

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

 

23/1987. (VII. 22.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XVI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/71.

Megjelent: 2023. 07. 12.

 

Új jogszabályok

 

169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13., 2023. 07. 01.

 

170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

földügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

171/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

172/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

173/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

174/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

egyes beruházásokat érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

175/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

176/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

177/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

178/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

8/2023. (V. 12.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17.

 

9/2023. (V. 12.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

1187/2023. (V. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030 elfogadásáról

 

1188/2023. (V. 12.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.5-16-2017-00162 azonosító számú, “Rózsai Tivadar Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének növeléséről

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

1189/2023. (V. 12.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosító számú, “Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével” című projekt támogatásának növeléséről

 

1190/2023. (V. 12.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2016-00011 azonosító számú, “A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1191/2023. (V. 12.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

47/2023. (V. 12.) ME határozat

a népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények és egyéb nemzetközi bűncselekmények kapcsán megvalósuló nemzetközi együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 169/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13., 2023. 07. 01.

 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 169/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13., 2023. 07. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 169/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13., 2023. 07. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 169/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13., 2023. 07. 01.

 

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól

Módosítja: 170/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 171/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 173/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 175/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 176/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 177/2023. (V. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 8/2023. (V. 12.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 05. 17.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 9/2023. (V. 12.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1191/2023. (V. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 05. 13.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.