Heti EU jogász 2023. 21. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 21. héten a Hivatalos Lap 134 – 139. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/134.

Megjelent: 2023. 05. 22.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. május 10-i (EU) 2023/977 IRÁNYELVE

a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcseréről és a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 12-i (EU) 2023/978 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [“Grebbestadostron” (OEM)]

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 15-i (EU) 2023/979 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [“Nueces de Nerpio” (OEM)]

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 16-i (EU) 2023/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/799 végrehajtási rendeletnek az átmeneti intelligens menetíró készülék és a nyilvános navigációsüzenet-hitelesítési Galileo-szolgáltatásnak az említett készülék általi használata tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/1228 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 17-i (EU) 2023/981 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 37/2010/EU rendeletnek a prazikvantel anyag állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/982 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Finn Köztársaság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/983 HATÁROZATA

az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodással (AETR-megállapodás) foglalkozó szakértői csoportjában és a közúti közlekedéssel foglalkozó munkacsoportjában, valamint adott esetben az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkára által az AETR-megállapodás 21. cikkének (1) bekezdése alapján tett kommunikációval kapcsolatban egy “vis maior” rendelkezés beillesztésére irányuló módosítás tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 15-i (EU) 2023/984 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 15-i (EU) 2023/985 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis olaszországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes konzultációs munkacsoportban az eljárási szabályzatának módosítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2023. március 21-i (EU) 2023/701 tanácsi határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban egy elfogadandó határozat, valamint megteendő ajánlások és együttes és egyoldalú nyilatkozatok tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2023. március 21-i (EU) 2023/702 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2016. március 18-i (EU) 2016/799 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 16-i (EU) 2023/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2021. július 16-i (EU) 2021/1228 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/799 végrehajtási rendeletnek az intelligens menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 16-i (EU) 2023/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2009. december 22-i 37/2010/EU RENDELETE

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 17-i (EU) 2023/981 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 16-i (EU) 2021/641 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 15-i (EU) 2023/984 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A TANÁCS 2006. december 18-i 2006/960/IB KERETHATÁROZATA

az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. május 10-i (EU) 2023/977 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 12. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/135.

Megjelent: 2023. 05. 23.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. május 10-i (EU) 2023/988 RENDELETE

az általános termékbiztonságról, az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2020/1828 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 87/357/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az 1994. évi Általános Vám és Kereskedelmi egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. Engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 22-i (EU) 2023/989 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 1321/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 06. 12.

 

A TANÁCS 2023. április 25-i (EU) 2023/990 HATÁROZATA

a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezmény Feleinek Konferenciáján az egyezménynek és III. mellékletének bizonyos módosításai tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/991 HATÁROZATA

a Nemzetközi Gabonatanácsban az 1995. évi Gabonakereskedelmi Egyezmény meghosszabbítására tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

A TANÁCS 2023. május 16-i (EU) 2023/992 HATÁROZATA

az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) igazgatósága 16 tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 05. 16.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (KKBP) 2023/993 HATÁROZATA

az Európai Unió moldovai partnerségi missziójának (EUPM Moldova) elindításáról

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (KKBP) 2023/994 HATÁROZATA

egyrészt a többi tagállam Dánia általi, azzal kapcsolatos tájékoztatásának következményeiről, hogy Dánia a továbbiakban nem kíván élni a Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkében foglaltakkal, másrészt az Európai Békekeret létrehozásáról szóló (KKBP) 2021/509 határozat, továbbá az Európai Unió Műholdközpontjáról szóló 2014/401/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (KKBP) 2023/995 HATÁROZATA

a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról szóló (KKBP) 2018/340 határozat módosításáról és aktualizálásáról

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2014. november 26-i 1321/2014/EU RENDELETE

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 22-i (EU) 2023/989 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 12.

 

A TANÁCS 2023. április 24-i (KKBP) 2023/855 HATÁROZATA

az Európai Unió moldovai partnerségi missziójáról (EUPM Moldova)

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 22-i (KKBP) 2023/993 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A TANÁCS 2021. március 22-i (KKBP) 2021/509 HATÁROZATA

az Európai Békekeret létrehozásáról, valamint a (KKBP) 2015/528 határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 22-i (KKBP) 2023/994 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A TANÁCS 2014. június 26-i 2014/401/KKBP HATÁROZATA

az Európai Unió Műholdközpontjáról és az Európai Unió Műholdközpontjának felállításáról szóló 2001/555/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 22-i (KKBP) 2023/994 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A TANÁCS 2018. március 6-i (KKBP) 2018/340 HATÁROZATA

a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 22-i (KKBP) 2023/995 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/136.

Megjelent: 2023. 05. 24.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az értékelést nem igénylő módosítások jegyzékének az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról szóló (EU) 2021/17 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/999 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyag 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1000 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1001 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1002 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1003 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1004 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1005 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A TANÁCS 2023. április 25-i (EU) 2023/1006 HATÁROZATA

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény Részes Felei konferenciájának tizenegyedik ülésén az egyezmény A. mellékletének módosítására irányuló javaslatok tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

A TANÁCS 2023. április 25-i (EU) 2023/1007 HATÁROZATA

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény Részesek Konferenciájának tizenhatodik ülésén az egyezmény cikkeinek és mellékleteinek bizonyos módosításai tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 04. 25.

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/1008 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Ecuadori Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes ecuadori hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, az Ecuadori Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/1009 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Többnemzetiségű Bolíviai Állam közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes bolíviai hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Többnemzetiségű Bolíviai Állammal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/1010 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes brazil hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Brazil Szövetségi Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/1011 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Mexikói Egyesült Államok közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes mexikói hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Mexikói Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/1012 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes perui hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Perui Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

A TANÁCS 2023. május 16-i (EU) 2023/1013 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és póttagjai részére napidíj biztosításáról, valamint utazási költségeik megtérítéséről szóló 2013/471/EU határozattól való eltérésről, és az (EU) 2021/1072 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

A TANÁCS 2023. május 16-i (EU) 2023/1014 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 05. 16.

 

A TANÁCS 2023. május 23-i (KKBP) 2023/1015 HATÁROZATA

Dánia PESCO-ban való részvételének megerősítéséről és az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról szóló (KKBP) 2017/2315 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 22-i (EU) 2023/1016 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1017 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2020/1729 bizottsági végrehajtási határozatnak a hízósertéseknél előforduló meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) nyomon követése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 4-i (EU) 2023/1018 AJÁNLÁSA

a sport- és más élő eseményeket érintő online kalózkodás elleni küzdelemről

 

A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG 2023. április 26-i 4/2023 HATÁROZATA

az eljárási szabályzatáról [2023/1019]

Hatályos: 2023. 04. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. január 8-i (EU) 2021/17 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az értékelést nem igénylő módosítások jegyzékének az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/999 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1000 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1001 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1002 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1003 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1004 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1005 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A TANÁCS 2017. december 11-i (KKBP) 2017/2315 HATÁROZATA

az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 23-i (KKBP) 2023/1015 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2002. december 20-i 2002/994/EK HATÁROZATA

a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 22-i (EU) 2023/1016 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2020. november 17-i (EU) 2020/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/1017 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A TANÁCS 2021. június 28-i (EU) 2021/1072 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és póttagjai részére napidíj biztosításáról, valamint utazási költségeik megtérítéséről szóló 2013/471/EU határozattól a Covid19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel való ideiglenes eltérésről

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2023. május 16-i (EU) 2023/1013 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/137.

Megjelent: 2023. 05. 25.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 965/2012/EU rendeletnek a helikopteres légimentési műveletek tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1021 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki PB 54 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. május 10-i (EU) 2023/1022 HATÁROZATA

Spanyolország EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. május 16-i (KKBP) 2023/1023 HATÁROZATA

az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP Száhel Niger) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUCAP Száhel Niger/1/2023)

Hatályos: 2023. 05. 16.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. május 16-i (KKBP) 2023/1024 HATÁROZATA

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziója (EUAM Ukrajna) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUAM Ukrajna/1/2023)

Hatályos: 2023. 05. 16.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/1025 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról és az (EU) 2018/1490 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2022. december 15-i 230/22/COL HATÁROZATA

az állami támogatások anyagi jogi szabályainak a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatásokra vonatkozó új iránymutatás bevezetésével történő módosításáról [2023/1026]

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2023. évre történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2022/110 rendeletnek a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren a 2022. évre alkalmazandó halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. január 30-i (EU) 2023/195 tanácsi rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. október 5-i 965/2012/EU RENDELETE

a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1021 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2006. május 19-i 768/2006/EK RENDELETE

a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek biztonságára vonatkozó információk összegyűjtése és cseréje, valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2008. április 16-i 351/2008/EK RENDELETE

a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek földi ellenőrzésének rangsorolása tekintetében történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

A TANÁCS 2018. október 2-i (EU) 2018/1490 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/1025 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/138.

Megjelent: 2023. 05. 25.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. február 23-i (EU) 2023/996 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kettős felhasználású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. május 20-i (EU) 2021/821 RENDELETE

a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (átdolgozás)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. február 23-i (EU) 2023/996 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/139.

Megjelent: 2023. 05. 26.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. május 25-i (EU) 2023/1027 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 20-i (EU) 2023/1028 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 748/2012/EU rendeletnek a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról és e rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1029 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foszmet megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1030 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a Bacillus amyloliquefaciens AH2 törzs, a Bacillus amyloliquefaciens IT-45 törzs és a Purpureocillium lilacinum PL11 törzs tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1031 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1032 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unió területére történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1033 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámról szóló (EU) 2020/1080 végrehajtási rendelet és a Kínai Népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámról szóló (EU) 2020/1081 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/1034 HATÁROZATA

a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény I. függelékének módosítására irányuló javaslatnak a részes felek konferenciájának tizennegyedik ülésére tekintettel az Európai Unió nevében történő benyújtásáról

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A TANÁCS 2023. május 25-i (KKBP) 2023/1035 HATÁROZATA

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1036 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a tagállami kifizető ügynökségek által a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokat érintő számlák elszámolásáról

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1037 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a tagállami kifizető ügynökségek által a 2022-as pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadásokat érintő számlák elszámolásáról

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1038 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Egyesült Királyság kifizető ügynökségei által a 2022-es pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokat érintő számlák elszámolásáról

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1039 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Egyesült Királyság kifizető ügynökségei által a 2022-es pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott, a 2014-2020-as programozási időszak és a 2007-2013-as programozási időszak keretében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadásokból származó adósságokat érintő számlák elszámolásáról

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2012. január 18-i 36/2012/EU RENDELETE

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 25-i (EU) 2023/1027 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU RENDELETE

a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása vagy a rájuk vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, valamint a tervező és gyártó szervezetekkel kapcsolatos alkalmassági követelmények végrehajtási szabályainak megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. március 20-i (EU) 2023/1028 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1029 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1030 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 15.

 

A BIZOTTSÁG 1995. június 28-i 1484/95/EK RENDELETE

a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1031 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 11-i (EU) 2020/1191 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/1615 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1032 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 22-i (EU) 2020/1080 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1033 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 22-i (EU) 2020/1081 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 25-i (EU) 2023/1033 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 27.

 

A TANÁCS 2013. május 31-i 2013/255/KKBP HATÁROZATA

a szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 25-i (KKBP) 2023/1035 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05.27.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.