Heti jogász 2023. 22. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 22. héten a Magyar Közlöny 79 – 81. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/79.

Megjelent: 2023. 05. 31.

 

Új jogszabályok

 

201/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

202/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31. 23 órától.

 

203/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak átadásával kapcsolatos eltérő szabályokról

Hatályos: 2023. 06. 03.

 

204/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 07.

 

205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

206/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01., 2024. 01. 01.

 

207/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31. 23 órától.

 

208/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól szóló 156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

209/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a lakossági ügyfelek megtakarítására vonatkozó pénzügyi edukációs figyelemfelhívásról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

210/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

egy nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

14/2023. (V. 31.) BM rendelet

a szakápolás átalakításához szükséges intézményi kijelölésekről

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

4/2023. (V. 31.) IM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 08.

 

Módosított jogszabályok

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 201/2023. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 202/2023. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 31. 23 órától.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 204/2023. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 07.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 206/2023. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 01., 2024. 01. 01.

 

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 207/2023. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 31. 23 órától.

 

156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

egyes befektetési alapok befektetési szabályairól

Módosítja: 208/2023. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Módosítja: 4/2023. (V. 31.) IM r.

Hatályos: 2023. 06. 08.

 

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 4/2023. (V. 31.) IM r.

Hatályos: 2023. 06. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/80.

Megjelent: 2023. 06. 01.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi XXVI. törvény

az igazgatási szünetről

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

2023. évi XXVII. törvény

egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2023. évi XXVIII. törvény

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 16., 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

2023. évi XXIX. törvény

a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2023. évi XXX. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

211/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

belügyi tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 16., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 03. 01., 2024. 07. 01.

 

213/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény egy rendelkezésétől való eltérésről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

214/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a “Felzárkózó települések” program keretében tervezett energetikai projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

217/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 04.

 

218/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

219/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

1208/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

a családoknak nyújtandó állami szolgáltatások biztosításaként egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről

 

1209/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

új munkahelyteremtő támogatási program indításáról

 

1210/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

fejezetek közötti, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1211/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

regionális repülőterek fejlesztésének lehetőségeiről

 

1212/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében COVID-19 kimutatására és kezelésére alkalmazott eszközöket és anyagokat támogató projektekre vonatkozó előzetes állásfoglalásról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

1213/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

az Ács ipari-innovációs terület kialakításának támogatásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről

 

1214/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

az Ács város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1215/2023. (VI. 1.) Korm. határozat

Egercsehi község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

51/2023. (VI. 1.) ME határozat

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

 

52/2023. (VI. 1.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének és tagjainak kinevezéséről

 

1/2023. (VI. 1.) IM határozat

az Országos Bírói Tanácsot önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervvé nyilvánító törvényi rendelkezés hatálybalépésének időpontjáról

 

Módosított jogszabályok

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2023. évi XXVI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja: 2023. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16., 2023. 07. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

2005. évi CLXXIV. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2007. évi CXXI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2009. évi LXXII. törvény

a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16., 2023. 07. 01., 2023. 09. 01.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2023. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2023. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2023. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2023. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2013. évi CLXXXVIII. törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről

Módosítja: 2023. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi XXX. tv.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16., 2023. 09. 01., 2024. 03. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 07. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

Módosítja: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 215/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 215/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 215/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 216/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 216/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 216/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 216/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 216/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 216/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 217/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 04.

 

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja: 217/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 04.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 218/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 219/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 219/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 220/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1996. évi XXII. törvény

az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2015. évi LXV. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2016. évi LXXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2017. évi LXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2017. évi CLXXVIII. törvény

az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

2018. évi CXVII. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 211/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet

a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 211/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 211/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet

a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

29/1997. (XII. 12.) IM rendelet

a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2023. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/81.

Megjelent: 2023. 06. 02.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi XXXI. törvény

igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 05., 2023. 07. 01., 2023. 09. 01., 2023. 10. 01., 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

2023. évi XXXII. törvény

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 05., 2023. 07. 01.

 

2023. évi XXXIII. törvény

a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 08. 01.

 

2023. évi XXXIV. törvény

a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02.

 

221/2023. (VI. 2.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 03., 2024. 01. 01.

 

222/2023. (VI. 2.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 07.

 

3/2023. (VI. 2.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 03.

 

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

10/2023. (VI. 2.) ÉKM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 07.

 

8/2023. (VI. 2.) GFM rendelet

a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 03.

 

1216/2023. (VI. 2.) Korm. határozat

a kistelepüléseken működő gyógyszertárak támogatását érintő intézkedésekről

 

53/2023. (VI. 2.) ME határozat

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 10. 01., 2025. 01. 01.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01.

 

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1996. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 05.

 

1999. évi LIV. törvény

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2003. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2009. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi LXVII. törvény

a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 05., 2023. 09. 01.

 

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 05., 2024. 01. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 09. 01.

 

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2012. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2016. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 06. 05.

 

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2021. évi XCII. törvény

a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2021. évi XCV. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Módosítja: 2023. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2023. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 05.

 

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2023. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2023. 06. 05., 2023. 07. 01.

 

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2023. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 08. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja: 2023. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2023. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2023. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 02.

 

2006. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja: 2023. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 02.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 02.

 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 221/2023. (VI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 03., 2024. 01. 01.

 

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 222/2023. (VI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 06. 07.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2023. (VI. 2.) MvM r.

Hatályos: 2023. 06. 03.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 10/2023. (VI. 2.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 07.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 10/2023. (VI. 2.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 06. 07.

 

3/2016. (I. 7.) NGM rendelet

a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

Módosítja: 8/2023. (VI. 2.) GFM r.

Hatályos: 2023. 06. 03.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.