Heti EU jogász 2023. 26 – 27. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 26. héten a Hivatalos Lap 160 – 167. számai, a 27. héten a 168 – 174. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/160.

Megjelent: 2023. 06. 26.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 17-i (EU) 2023/1219 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek Nigériának és Dél-Afrikának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatba történő felvételével, valamint Kambodzsának és Marokkónak e táblázatól való törlésével történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 16-i (EU) 2023/1220 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [“Lesachtaler Brot” (OFJ)]

Hatályos: 2023. 07. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 19-i (EU) 2023/1221 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Pită de Pecica” [OFJ])

Hatályos: 2023. 07. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 19-i (EU) 2023/1222 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Strachitunt” [OEM])

Hatályos: 2023. 07. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 19-i (EU) 2023/1223 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Carota dell&# 039Altopiano del Fucino” [OFJ])

Hatályos: 2023. 07. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 19-i (EU) 2023/1224 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Riviera Ligure” [OEM])

Hatályos: 2023. 07. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1225 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől és az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedéseknek az egyes tagállamokban a borágazatban fellépő piaci zavarok kezelése érdekében történő elfogadásáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1226 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V., XIV. és XV. mellékletének a baromfit, baromfi- szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében Kanadára, Chilére és az Egyesült Királyságra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

A TANÁCS 2023. június 20-i (EU) 2023/1227 HATÁROZATA

az Atlanti-óceán északkeleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény által létrehozott bizottságban az Észak-atlanti áramlat és a Jevlanov-tengermedence védett tengeri terület létrehozásáról szóló 2021/01 OSPAR-határozat és az Észak-atlanti áramlat és a Jevlanov- tengermedence védett tengeri területtel való gazdálkodásról szóló 2021/01 OSPAR-ajánlás módosítása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 7-i (EU) 2023/1228 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikkének a litvániai gyorspostai csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységre irányuló szerződések odaítélésére való alkalmazhatóságáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2022. június 7-i (EU) 2023/1229 HATÁROZATA

a Portugália által a SATA-csoport megmentése és szerkezetátalakítása tekintetében végrehajtani tervezett SA.58101. (2020/C., korábbi 2020/N.) számú és SA.62043. (2021/C., korábbi 2021/N.) számú állami támogatásról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2016. július 14-i (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 17-i (EU) 2023/1219 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1226 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/160/I.

Megjelent: 2023. 06. 26.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (EU) 2023/1298 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1299 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 359/2011/EU RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 26-i (EU) 2023/1298 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 2011/235/KKBP HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1299 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/161.

Megjelent: 2023. 06. 27.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1300 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 26-i (EU) 2023/1301 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges védintézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2019/159 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 28.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1302 HATÁROZATA

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 2013/354/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1303 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1304 HATÁROZATA

az Európai Békekeret létrehozásáról szóló (KKBP) 2021/509 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1305 HATÁROZATA

az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójáról (EUBAM Libya [helyesen: EUBAM Líbia]) szóló 2013/233/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1306 HATÁROZATA

a folyamatosan változó regionális biztonsági környezetben a tömegpusztító fegyverektől mentes közel-keleti övezetre (ME WMDFZ) irányuló projekt támogatásáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (EU) 2023/1307 HATÁROZATA

az Európai Fejlesztési Alap részes felei által a 2023. évre szóló második részletként fizetendő pénzügyi hozzájárulásokról

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1300 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2019. január 31-i (EU) 2019/159 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges védintézkedések bevezetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 26-i (EU) 2023/1301 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 28.

 

A TANÁCS 2013. július 3-i 2013/354/KKBP HATÁROZATA

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS)

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1302 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2005. november 25-i 2005/889/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1303 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2021. március 22-i (KKBP) 2021/509 HATÁROZATA

az Európai Békekeret létrehozásáról, valamint a (KKBP) 2015/528 határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1304 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2013. május 22-i 2013/233/KKBP HATÁROZATA

az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójáról (EUBAM Libya)

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1305 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/162.

Megjelent: 2023. 06. 28.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 21-i (EU) 2023/1308 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Novigradska dagnja” [OEM])

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 26-i (EU) 2023/1309 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az átmeneti szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek az EMGA-ra és az EMVA-ra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 27-i (EU) 2023/1310 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Chamaecyparis Spach és a Juniperus L. nemzetséghez, valamint a Pinus L. egyes fajaihoz tartozó, természetes úton vagy mesterségesen törpésített, a Koreai Köztársaságból származó, ültetésre szánt növényeknek az Unió területére történő behozatala tekintetében az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelettől való eltérés bevezetéséről

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 27-i (EU) 2023/1311 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 27-i (EU) 2023/1312 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelettől az Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa rönköknek az Unió területére való behozatalára vonatkozó előírások tekintetében történő eltérésről

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1313 HATÁROZATA

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás részét képező 14-B. melléklet módosításainak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

 

AZ EU-SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 12-i 1/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött, módosított megállapodás 2. jegyzőkönyve III. és IV. táblázatának módosításáról [2023/1314]

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. december 7-i (EU) 2022/127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségekre és más szervekre, a pénzgazdálkodásra, a számlaelszámolásra, a biztosítékokra és az euro használatára vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. április 26-i (EU) 2023/1309 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/163.

Megjelent: 2023. 06. 29.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 23-i (EU) 2023/1316 RENDELETE

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, nagyszemű tonhalra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1317 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/1150 végrehajtási rendelettől a borágazati piaci zavarok kezelését célzó egyes intézkedések tekintetében való/biztosított ideiglenes eltérésről

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1318 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által szabályozott, 2020-ra vonatkozó, tagállamonkénti üvegházhatásúgáz-kibocsátásokról szóló (EU) 2022/1953 végrehajtási határozat helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1319 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2020/2126 végrehajtási határozatnak a 2023-2030-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok felülvizsgálata céljából történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

AZ EU-SZERBIA STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 2021. december 6-i 1/2021 sz. HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak a “származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2023/1320]

Hatályos: 2021. 12. 06.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról szóló 2022. november 23-i (EU) 2022/2400 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2023. június 26-i (EU) 2023/1298 tanácsi rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelmények és igazgatási eljárások meghatározásáról szóló (EU) 2015/340 rendelet módosításáról szóló, 2023. április 21-i (EU) 2023/893 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. október 7-i (EU) 2022/1953 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által szabályozott, 2020-ra vonatkozó, tagállamonkénti üvegházhatásúgáz-kibocsátásokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1318 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2020. december 16-i (EU) 2020/2126 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2021-től 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságoknak az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1319 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/164.

Megjelent: 2023. 06. 29.

 

Új jogszabályok

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 290/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1232]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 291/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1233]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 292/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1234]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 293/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1235]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 294/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1236]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 295/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1237]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 296/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1238]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 297/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1239]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 298/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1240]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 299/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1241]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 300/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1242]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 301/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1243]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 302/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1244]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 303/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1245]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 304/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1246]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 305/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1247]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 306/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1248]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 307/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1249]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 308/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1250]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 309/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1251]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 310/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1252]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 311/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1253]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 312/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1254]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 313/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1255]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 314/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1256]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 315/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1257]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 316/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1258]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 317/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1259]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 318/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1260]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 319/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1261]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 320/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1262]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 321/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2023/1263]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 322/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról [2023/1264]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 323/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról [2023/1265]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 324/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1266]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 325/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1267]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 326/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1268]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 327/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1269]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 328/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1270]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 329/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1271]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 330/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1272]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 331/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1273]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 332/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1274]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 333/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás X. mellékletének (A szolgáltatásokról általában) módosításáról [2023/1275]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 334/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás X. mellékletének (A szolgáltatásokról általában) módosításáról [2023/1276]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 335/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2023/1277]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 336/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2023/1278]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 337/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és (a 101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/1279]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 338/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1280]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 339/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1281]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 340/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1282]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 341/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1283]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 342/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1284]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 343/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1285]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 344/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról [2023/1286]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 345/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1287]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 346/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1288]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 347/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1289]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 348/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1290]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 349/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1291]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 350/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1292]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 351/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1293]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 352/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1294]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 353/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2023/1295]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 354/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2023/1296]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2022. december 9-i 355/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2023/1297]

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/165.

Megjelent: 2023. 06. 29.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 14-i (EU) 2023/1230 RENDELETE

a gépekről, és a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 73/361/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 14-i (EU) 2023/1231 RENDELETE

a kiskereskedelmi áruk, az ültetésre szánt növények, a vetőburgonya, a mezőgazdasági vagy erdészeti célból üzemeltetett gépek és bizonyos járművek egyes szállítmányainak az Egyesült Királyság más részeiből Észak-Írországba történő beléptetésére, valamint egyes kedvtelésből tartott állatok Észak-Írországba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó különös szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A TANÁCS 1973. november 19-i 73/361/EGK IRÁNYELVE

a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 14-i (EU) 2023/1230 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. május 17-i 2006/42/EK IRÁNYELVE

a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás)

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 14-i (EU) 2023/1230 RENDELETE

Hatályos: 2027. 01. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/166.

Megjelent: 2023. 06. 30.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 14-i (EU) 2023/1321 RENDELETE

az (EU) 2020/2170 rendeletnek az Észak-Írországba átvitt egyes acéltermékekre vonatkozó uniós vámkontingensek és egyéb behozatali kontingensek alkalmazása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1322 RENDELETE

az Európai Unió Kábítószer-ügynökségéről (EUDA) és az 1920/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1323 HATÁROZATA

az Európai Unió és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

A TANÁCS 2023. június 29-i (EU) 2023/1324 RENDELETE

a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2022/109 rendelet, továbbá a bizonyos halállományok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2023. évre történő meghatározásáról, valamint egyes mélytengeri halállományok tekintetében az ilyen halászati lehetőségeknek a 2023. és 2024. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2023/194 rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 23-i (EU) 2023/1325 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Extremadura” [OFJ])

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 23-i (EU) 2023/1326 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Balaton/Balatoni” (OEM))

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 23-i (EU) 2023/1327 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Canelli” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1328 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1329 RENDELETE

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglicerin-poliricinoleát (E 476) használata tekintetében, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a glicerin (E 422), a zsírsavak poliglicerin-észterei (E 475) és a poliglicerin-poliricinoleát (E 476) specifikációi tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1330 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Koreai Köztársaságból származó egyes könnyű hőpapírok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1331 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges védintézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2019/159 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Trichoderma reesei CBS 114044 által termelt endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmény brojlercsirkék, tojójércék, brojlerpulykák, tenyészpulykák és elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról (az engedély jogosultja: Roal Oy), valamint a 902/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1333 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus fijiensis CBS 589.94 által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázt tartalmazó készítmény brojlercsirkék és elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: a DSM Nutritional Products Sp. z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd), az 1811/2005/EK rendelet módosításáról és az 1259/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1334 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a metionin-hidroxi-analóg rézkelátja valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és a 349/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1335 HATÁROZATA

az Európai Ügyészség európai ügyészeinek kinevezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 16-i (EU) 2023/1336 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a harmadik referencia-időszakra meghatározott egyes teljesítménycélok tekintetében Belgium és Luxemburg által az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban meghozandó korrekciós intézkedésekről

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1337 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1338 HATÁROZATA

a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a gyermekeknek szánt és a kapcsolódó termékek egyes kategóriáira vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1339 AJÁNLÁSA

az Egészségügyi Világszervezet által létrehozott globális digitális egészségügyi tanúsítási hálózathoz való csatlakozásról és az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályának lejártára tekintettel hozandó, a nemzetközi utazás megkönnyítését szolgáló ideiglenes intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. december 16-i (EU) 2020/2170 RENDELETE

az uniós vámkontingensek és egyéb behozatali kontingensek alkalmazásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 14-i (EU) 2023/1321 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A TANÁCS 2023. január 30-i (EU) 2023/194 RENDELETE

bizonyos halállományok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2023. évre történő meghatározásáról, valamint egyes mélytengeri halállományok tekintetében az ilyen halászati lehetőségeknek a 2023. és 2024. évre történő meghatározásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 29-i (EU) 2023/1324 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A TANÁCS 2022. január 27-i (EU) 2022/109 RENDELETE

bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 29-i (EU) 2023/1324 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A BIZOTTSÁG 1995. június 28-i 1484/95/EK RENDELETE

a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1328 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1333/2008/EK RENDELETE

az élelmiszer-adalékanyagokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1329 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2012. március 9-i 231/2012/EU RENDELETE

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1329 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2019. január 31-i (EU) 2019/159 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges védintézkedések bevezetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1331 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2005. november 4-i 1811/2005/EK RENDELETE

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1333 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 16-i (EU) 2021/641 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 22-i (EU) 2023/1337 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 1920/2006/EK RENDELETE

a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott változat)

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1322 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2009. szeptember 28-i 902/2009/EK RENDELETE

a Trichoderma reesei (CBS 114044) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó enzimkészítmény elválasztott malacok, brojlercsirkék, tojótyúkok, brojlerpulykák és tenyészpulykák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (engedély tulajdonosa: Roal Oy)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2004. július 8-i 1259/2004/EK RENDELETE

egyes, takarmányokra vonatkozóan már engedélyezett adalékanyagok állandó engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1333 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2010. április 23-i 349/2010/EU RENDELETE

a metionin-hidroxi-analóg rézkelátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1334 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/167.

Megjelent: 2023. 06. 30.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 23-i (EU) 2023/1315 RENDELETE

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (EU) 2022/2473 rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2014. június 17-i 651/2014/EU RENDELETE

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 23-i (EU) 2023/1315 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2022. december 14-i (EU) 2022/2473 RENDELETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 23-i (EU) 2023/1315 RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/168.

Megjelent: 2023. 07. 03.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 26-i (EU) 2023/1340 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [“Varazdinsko bucino ulje” (OFJ)]

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1341 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, a Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, a Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, a Pediococcus acidilactici DSM 16243, a Pediococcus pentosaceus DSM 12834, a Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, a Levilactobacillus brevis DSM 12835, a Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, a Lactococcus lactis NCIMB 30160, a Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 és a Lactococcus lactis DSM 11037 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamint az 1263/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1342 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae DSM 33699 által termelt 6-fitázt tartalmazó készítmény baromfik, hízósertések, elválasztott malacok és kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról (az engedély jogosultja: a DSM Nutritional Products Sp. z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.) és a 837/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1343 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a bulgáriai, magyarországi, lengyelországi, romániai és szlovákiai gabona- és olajosmag-ágazatnak nyújtandó szükséghelyzeti támogatási intézkedésről

Hatályos: 2023. 07. 04.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (KKBP) 2023/1344 HATÁROZATA

a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) operatív hatékonysága javításának támogatásáról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 26-i (EU) 2023/1345 HATÁROZATA

az AKCS-EU Nagykövetek Bizottságában az AKCS-EU Nagykövetek Bizottsága 3/2019 határozatának az AKCS-EU partnerségi megállapodás 95. cikkének (4) bekezdése szerinti átmeneti intézkedések elfogadása céljából történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1346 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagjának és két póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1347 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Holland Királyság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1348 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Cseh Köztársaság által javasolt két tagjának és egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (KKBP) 2023/1349 HATÁROZATA

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUPOL COPPS/1/2023)

Hatályos: 2023. 06. 28.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (KKBP) 2023/1350 HATÁROZATA

a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EU BAM Rafah/1/2023)

Hatályos: 2023. 06. 28.

 

A TANÁCS 2023. június 27-i (EU) 2023/1351 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Francia Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 06. 27.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (KKBP) 2023/1352 HATÁROZATA

az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM Líbia) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUBAM Líbia/1/2023)

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1353 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2022/2481 európai parlamenti és tanácsi határozat 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott digitális célok felé tett előrehaladás mérésére szolgáló fő teljesítménymutatók meghatározásáról

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2011. december 5-i 1263/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactobacillus buchneri (DSM 16774), a Lactobacillus buchneri (DSM 12856), a Lactobacillus paracasei (DSM 16245), a Lactobacillus paracasei (DSM 16773), a Lactobacillus plantarum (DSM 12836), a Lactobacillus plantarum (DSM 12837), a Lactobacillus brevis (DSM 12835), a Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), a Lactococcus lactis (DSM 11037), a Lactococcus lactis (NCIMB 30160), a Pediococcus acidilactici (DSM 16243) és a Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1341 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2012. szeptember 18-i 837/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) baromfik, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1342 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/169.

Megjelent: 2023. 07. 04.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 3-i (EU) 2023/1404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó újratölthető rozsdamentesacél hordók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 3-i (EU) 2023/1405 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy Lactobacillus plantarum ATCC 55058 tartalmú készítmény és egy Lactobacillus plantarum ATCC 55942 tartalmú készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 24.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a gépekről, és a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 73/361/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. június 14-i (EU) 2023/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/170.

Megjelent: 2023. 07. 05.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 28-i (EU) 2023/1406 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Bianco di Castelfranco Emilia” [OFJ])

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1407 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 3-i (EU) 2023/1408 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1409 HATÁROZATA

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjének a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának végén fennálló uniós többletnek a tagállamok és az Egyesült Királyság kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe történő visszavezetésére való utasításáról

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1410 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/1182 végrehajtási határozatnak az egészségügyi termékek sterilizálására és az orvostechnikai eszközök biológiai értékelésére vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1411 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/1195 végrehajtási határozatnak egy, az egészségügyi termékek sterilizálására vonatkozó harmonizált szabvány tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1407 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2021. július 16-i (EU) 2021/1182 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az orvostechnikai eszközökre vonatkozóan az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1410 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2021. július 19-i (EU) 2021/1195 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozóan az (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1411 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/171.

Megjelent: 2023. 06. 06.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1412 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco” [OEM])

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1413 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Vins de la Correze” [OFJ])

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1414 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Powidla sliwkowe z Doliny Dolnej Wisly” [OFJ])

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 29-i (EU) 2023/1415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta” [OEM])

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 5-i (EU) 2023/1416 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 és DSM 8866 készítmény valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és a 93/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 5-i (EU) 2023/1417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a vajsav, az etil-butirát, az etil-izobutirát, az etil-izovalerát, a metil-izovalerát, a 2-metil-2-penténsav, a 6-metilhept-5-en-2-on, az undekán-2-on, az oktán-2-on, a nonán-2-on, az oktán-3-on, a tridekán2-on, az 5-metilhept-2-en-4-on, a dodekano-1,5-lakton, a tetradekano-1,5-lakton, az 5-metil-furfurol, a 4-fenilbut-3-en-2-on, a p-anizil-alkohol, a 4-metoxi-benzaldehid, a piperonál, a vanillin, a p-anizilacetát, a benzil-benzoát, az izobutil-szalicilát, az izopentil-szalicilát, a benzil-szalicilát és a difeniléter valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feltörekvő piacokra és a fejlett gazdaságokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. május 17-i (EU) 2022/1622 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. február 3-i 93/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactobacillus plantarum (DSM 8862 és DSM 8866) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. július 5-i (EU) 2023/1416 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 07. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/172.

Megjelent: 2023. 06. 06.

 

Új jogszabályok

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 94/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1354]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 95/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1355]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 96/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1356]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 97/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1357]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 98/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1358]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 99/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1359]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 100/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1360]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 101/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1361]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 102/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1362]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 103/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1363]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 104/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1364]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 105/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1365]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 106/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1366]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 107/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1367]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 108/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1368]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 109/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIV. mellékletének (Verseny) módosításáról [2023/1369]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 110/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról [2023/1370]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 111/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról [2023/1371]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 112/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1372]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. július 14-i 113/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2023/1373]

Hatályos: 2020. 07. 15.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. augusztus 6-i 114/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1374]

Hatályos: 2020. 08. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. augusztus 6-i 115/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról [2023/1375]

Hatályos: 2020. 08. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/173.

Megjelent: 2023. 06. 06.

 

Új jogszabályok

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 116/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1376]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 117/2020 HATÁROZATA

visszavonásra került

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 118/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1377]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 119/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/1378]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 120/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1379]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 121/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1380]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 122/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1381]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 123/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1382]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 124/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1383]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 125/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1384]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 126/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1385]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 127/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1386]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 128/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/1387]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 129/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2023/1388]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 130/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2023/1389]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 131/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1390]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 132/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1391]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 133/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/1392]

Hatályos: 2020. 09. 26.

Tovább a joganyagra >>

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 134/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás X. mellékletének (A szolgáltatásokról általában) módosításáról [2023/1393]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 135/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2023/1394]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 136/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és (a 101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/1395]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 137/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1396]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 138/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1397]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 139/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/1398]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 140/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról [2023/1399]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 141/2020 HATÁROZATA

visszavonásra került

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 142/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1400]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 143/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1401]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 144/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/1402]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2020. szeptember 25-i 145/2020 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról [2023/1403]

Hatályos: 2020. 09. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/174.

Megjelent: 2023. 06. 07.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 30-i (EU) 2023/1418 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Pic Saint-Loup” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1419 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/1420 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 6-i (EU) 2023/1421 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a nátrium-metabiszulfitból felszabaduló kén-dioxid 9. terméktípusba tartozó biocid termékek hatóanyagaként történő felhasználásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 3-i (EU) 2023/1422 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis horvátországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 5-i (EU) 2023/1423 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az akrolein 12. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról szóló (EU) 2022/1486 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 5-i (EU) 2023/1424 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az akrolein 12. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyásnak az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meg nem újításáról

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 27-i (EU) 2023/1425 AJÁNLÁSA

a fenntartható gazdaságra való átállás finanszírozásának előmozdításáról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. szeptember 7-i (EU) 2022/1486 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az akrolein 12. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. július 5-i (EU) 2023/1423 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.