Heti jogász 2023. 28 – 29. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 28. héten a Magyar Közlöny 102 – 105. száma, a 29. héten a 106 – 108. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/102.

Megjelent: 2023. 07. 10.

 

Új jogszabályok

 

299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 11.

 

300/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 11.

 

5/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.043/2022/9. szám)

A fiatalkorú esetében a felnőttkorú elkövetőre alkalmazandó szabályoktól eltérően a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 109. § (1) bekezdése speciális tételkeret minimumot határoz meg, így bármely, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén – függetlenül a Különös Részben meghatározott büntetési tételkeret alsó határától – szabadságvesztés helyett elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás, illetve e büntetések közül több is kiszabható.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5008/2023/4. határozata

Az engedély nélkül kivágott fák pótlási mértéke nem tehető szankciós jellegűvé.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2023/3. határozata

1. A képviselő-testület ideiglenes bizottság létrehozása esetén először a szervezeti és működési szabályzatát köteles módosítani. Az önkormányzati rendelet csak önkormányzati rendelettel módosítható, egészíthető ki. 2. A szervezeti és működési szabályzat módosítását nem előzheti meg a bizottság megalakításáról és a bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozat meghozatala.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2023/7. határozata

A változtatási tilalom alapjául szolgáló rendezési tervmódosítás elkészítéséhez szükséges szakági tervezőt az eljárás kezdetén be kell vonni az eljárásba.

 

1268/2023. (VII. 10.) Korm. határozat

a Bicsérd, Kővágótöttös és Kővágószőlős községek közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1269/2023. (VII. 10.) Korm. határozat

a Recsk Nagyközséget 2023. június 8-án ért rendkívüli időjárási körülmény következtében károsodott lakóingatlanok helyzetének rendezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

Módosítja: 299/2023. (VII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 11.

 

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

Módosítja: 299/2023. (VII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 300/2023. (VII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/103.

Megjelent: 2023. 07. 11.

 

Új jogszabályok

 

301/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai közötti, a zöld energia fejlesztése és szállítása terén való stratégiai partnerségről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 07. 12. – kivétellel.

 

302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok eljárásait, valamint az anyakönyvi eljárásokat érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 12., 2023. 08. 01.

 

305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kiberbiztonsági bírságok mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 14., 2024. 01. 01.

 

307/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

15/2023. (VII. 11.) HM rendelet

a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos eljárásrendről szóló 3/2023. (II. 20.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 12.

 

1270/2023. (VII. 11.) Korm. határozat

a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat módosításáról

 

1271/2023. (VII. 11.) Korm. határozat

Csősz Község Önkormányzatának támogatásához szükséges 2023. évi előirányzat-átcsoportosításról

 

1272/2023. (VII. 11.) Korm. határozat

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházfelújításának kiegészítő támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 302/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 302/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 303/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 304/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 12.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 304/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 304/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 12.

 

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 304/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 12.

 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 304/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 12.

 

718/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsításról

Módosítja: 305/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 306/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 14., 2024. 01. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 307/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

3/2023. (II. 20.) HM rendelet

a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja: 15/2023. (VII. 11.) HM r.

Hatályos: 2023. 07. 12.

 

1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Módosítja: 1270/2023. (VII. 11.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

805/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság által kiszabható bírság mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 305/2023. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/104.

Megjelent: 2023. 07. 13.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi LIV. törvény

a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

2023. évi LV. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 01., 2024. 01. 01.

 

2023. évi LVI. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2023. évi LVII. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21., 2023. 07. 28.

 

15/2023. (VII. 13.) GFM rendelet

a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elnevezésének változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 14.

 

12/2023. (VII. 13.) AB határozat

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2016. január 1-jétől 2018. december 31-ig hatályos 7. § a) és b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazási tilalmáról

 

13/2023. (VII. 13.) AB határozat

a Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése megsemmisítéséről

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.041/2022/12. jogegységi hatályú határozata

Nem alapos a jogegységi panasz, ha a panasszal támadott határozat a Kúria korábbi, közzétett határozataitól jogkérdésben nem tért el, vagy eltért ugyan, de a korábbi közzétett határozat a Kúria által időközben meghozott jogegységi hatályú jogegységi panasz határozata folytan mar nem hivatkozható, illetve az elteres indokolt volt.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Módosított jogszabályok

 

2022.évi II. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Módosítja: 2023. évi LIV. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2023. évi LVI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2011. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2023. évi LVII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 21., 2023. 07. 28.

 

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

Módosítja: 4/2023. (VII. 13.) KIM r.

Hatályos: 2023. 07. 14.

 

17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 4/2023. (VII. 13.) KIM r.

Hatályos: 2023. 07. 14.

 

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 4/2023. (VII. 13.) KIM r.

Hatályos: 2023. 07. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/105.

Megjelent: 2023. 07. 14.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi LVIII. törvény

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

2023. évi LIX. törvény

a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 07. 19., 2023. 07. 29., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2023. 08. 28., 2023. 09. 01., 2023. 09. 12., 2023. 10. 01., 2023. 10. 12., 2023. 11. 01., 2024. 01. 01., 2024. 01. 02., 2024. 02. 01., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

2023. évi LX. törvény

a szerencsejáték-szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 22., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2024. 01. 01.

 

308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

a 2023. évi települési földadó visszatérítéséről

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

309/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

informatikai tárgyú, valamint elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 07. 22.

 

311/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló 2. számú jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 07. 15. – kivétellel.

 

312/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

313/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

29/2023. (VII. 14.) AM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

30/2023. (VII. 14.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

31/2023. (VII. 14.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

32/2023. (VII. 14.) AM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

33/2023. (VII. 14.) AM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól szóló 31/2015. (VI. 9.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

34/2023. (VII. 14.) AM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

35/2023. (VII. 14.) AM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

1273/2023. (VII. 14.) Korm. határozat

ukrajnai gyermekek magyarországi üdülésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1274/2023. (VII. 14.) Korm. határozat

a szakápolás átalakításához szükséges finanszírozási intézkedésekről

 

1275/2023. (VII. 14.) Korm. határozat

Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2023. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 09. 12., 2024. 01. 01.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 14.

 

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 01.

 

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 01.

 

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 14.

 

2022. évi XIII. törvény

a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

2003. évi CX. törvény

a regisztrációs adóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 14.

 

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 28., 2024. 01. 01., 2024. 01. 02.

 

2016. évi CXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2023. 10. 01., 2024. 01. 01.

 

2011. évi CIII. törvény

a népegészségügyi termékadóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1991. évi LXXXII. törvény

a gépjárműadóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

2012. évi CXVI. törvény

a pénzügyi tranzakciós illetékről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 07. 29., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2023. 09. 12., 2023. 10. 12., 2023. 11. 01., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 07. 01.

 

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 10. 12.

 

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 08. 14.

 

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2023. 07. 29.

 

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2024. 01. 01.

 

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 15., 2025. 01. 01.

 

2013. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemről

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 19., 2023. 08. 14., 2024. 01. 01.

 

2022. évi XXIV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 14.

 

1991. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14.

 

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2009. évi CXXXIII. törvény

a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2014. évi LXXXIII. törvény

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2021. évi XCI. törvény

a nemzeti adatvagyonról

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2021. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

2022. évi XXI. törvény

a honvédelmi adatkezelésekről

Módosítja: 2023. évi LX. tv.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

a fémkereskedelmi tevékenységről

Módosítja: 309/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Módosítja: 312/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 313/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Módosítja: 29/2023. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja: 30/2023. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 31/2023. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 32/2023. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól

Módosítja: 33/2023. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 34/2023. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja: 35/2023. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a társasági adó devizában történő megfizetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet

a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 30 év alatti anyák kedvezményéről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet

a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LIX. tv.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

245/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 309/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 19.

 

48/2016. (XI. 28.) BM rendelet

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályon kívül helyezi: 310/2023. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/106.

Megjelent: 2023. 07. 17.

 

Új jogszabályok

 

314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

315/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonnyal összefüggő egyes rendelkezésekről

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

316/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

energetikai és közlekedési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

317/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

extraprofit adókról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

318/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

321/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a vasúti pályahálózat-működtető társaságok közötti jogviszonyról

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

322/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

323/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

324/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

325/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

326/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

327/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1276/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a “Készségek Európai Éve 2023” programsorozat, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

 

1277/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2023. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról

 

1278/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1279/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1280/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a vasúti teherszállítás versenyképességének javításáról és a hálózat-hozzáférési díj csökkentéséről

 

1281/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

mintagazdaságok kijelöléséről

 

1282/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

az emelt biztonságú pszichiátriai osztály kialakítását biztosító intézkedésekről

 

1283/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat módosításáról

 

1284/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1285/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Belső Biztonsági Alap Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1286/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító számú, “NASZLADY ATTILA egészségfejlesztési program – beruházási komponens” című kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1287/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8. számú módosításáról

 

1288/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Krízishelyzetre szóló támogatás című, MAHOP-5.3.4-2023 kódszámú felhíváson való részvételéről

 

1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról

 

1290/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a pilisvörösvári tanuszoda építéséről szóló 1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 317/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

206/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 317/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 322/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 323/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

Módosítja: 324/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja: 325/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 326/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 327/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról

Módosítja: 1283/2023. (VII. 17.) Korm. h.

 

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1284/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a Belső Biztonsági Alap Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1285/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1286/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1289/2023. (VII. 17.) Korm. h.

 

1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1289/2023. (VII. 17.) Korm. h.

 

1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a pilisvörösvári tanuszoda építéséről

Módosítja: 1290/2023. (VII. 17.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet

a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

433/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

465/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek rendeletalkotásával, valamint a módszertani útmutató elkészítésével kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

475/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet

az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

560/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2023. év január havi távhőszolgáltatási támogatás veszélyhelyzeti kifizetéséről

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

576/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíjrendszerek üzemeltetésével összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

88/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 18.

 

268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról

Hatályon kívül helyezi: 321/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/107.

Megjelent: 2023. 07. 19.

 

Új jogszabályok

 

329/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

nemzetközi sportesemény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

330/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint az ezzel összefüggő rendelkezések módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20., 2023. 08. 03.

 

331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20., 2023. 09. 01.

 

332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Hatályos: 2023. 08. 18.

 

36/2023. (VII. 19.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

4/2023. (VII. 19.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

7/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.024/2023/10.)

a felülvizsgálati kérelemnek a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében való befogadásáról

 

1291/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2024-2034) és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2024-2025. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

Hatályos: 2024. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

1292/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

az egyes felsőoktatási intézmények energia-veszélyhelyzet miatti energiaár-növekedésből eredő többletköltségének kompenzációjáról

 

1293/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1294/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

1295/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról

 

1296/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szervek és az önkormányzatok energiabeszerzéseinek támogatásáról

 

1297/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1298/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

1299/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Chiphordozó kerámialapka K+F+I projekt 1. fázisának kormányzati támogatásáról

 

1300/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Debrecen gazdasági övezeteinek megközelítését szolgáló közúti infrastruktúra-fejlesztésekről

 

1301/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításáról

 

1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 

1303/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1304/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 

1305/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1306/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú, ” “A Bükk Keleti Kapuja” – A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című projekt támogatásának növeléséről

 

1307/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az elektronikus útdíjrendszer területén való együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 330/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20., 2023. 08. 03.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 332/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 332/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 36/2023. (VII. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

Módosítja: 36/2023. (VII. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 36/2023. (VII. 19.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2023. (VII. 19.) KKM r.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1294/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1298/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 07. 20.

 

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2023. (VII. 19.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1302/2023. (VII. 19.) Korm. h.

 

1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja: 1302/2023. (VII. 19.) Korm. h.

 

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról

Módosítja: 1303/2023. (VII. 19.) Korm. h.

 

1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja: 1304/2023. (VII. 19.) Korm. h.

 

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1304/2023. (VII. 19.) Korm. h.

 

1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1305/2023. (VII. 19.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Hatályon kívül helyezi: 32/2023. (VII. 19.) MNB r.

Hatályos: 2023. 08. 18.

 

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

Hatályon kívül helyezi: 1291/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/108.

Megjelent: 2023. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

335/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

15/2023. (VII. 20.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

37/2023. (VII. 20.) AM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

38/2023. (VII. 20.) AM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

39/2023. (VII. 20.) AM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

40/2023. (VII. 20.) AM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

41/2023. (VII. 20.) AM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

42/2023. (VII. 20.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

43/2023. (VII. 20.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

9/2023. (VII. 20.) IM rendelet

a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők és kormánytisztviselők ügyviteli vizsgájáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

10/2023. (VII. 20.) IM rendelet

igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 23., 2023. 09. 15.

 

11/2023. (VII. 20.) IM rendelet

cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01., 2023. 08. 20., 2024. 01. 01.

 

1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

1309/2023. (VII. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

2/2023. (VII. 20.) IM határozat

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. alcíme hatályvesztéséről, az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 12. §-a hatálybalépéséről, valamint a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről szóló 244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kozmetikai termékekről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 15/2023. (VII. 20.) MK r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja: 37/2023. (VII. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 38/2023. (VII. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 39/2023. (VII. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 40/2023. (VII. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

59/2016. (IX. 14.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

Módosítja: 41/2023. (VII. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 42/2023. (VII. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 43/2023. (VII. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól

Módosítja: 10/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 10/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 10/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 10/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 07. 23.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 11/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 08. 20., 2024. 01. 01.

 

24/2006. (V. 18.) IM rendelet

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 11/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

 

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

Módosítja: 11/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 08. 20.

 

47/2007. (X. 20.) IRM rendelet

az ingyenes céginformációról

Módosítja: 11/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 08. 20.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2/1994. (IX. 20.) TNM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 15/2023. (VII. 20.) MK r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2023. (VII. 20.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.