Heti jogász 2023. 31. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 31. héten a Magyar Közlöny 112 – 113. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/112.

Megjelent: 2023. 07. 31.

 

Új jogszabályok

 

357/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt Első Pótjegyzőkönyvének, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt Második Pótjegyzőkönyvének és a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt Harmadik Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

358/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

359/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt költségvetési támogatásokra vonatkozó, veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 08. 03.

 

360/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

362/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

15/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága kiberbiztonsági feladataival összefüggő eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

16/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről szóló 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

17/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08., 2023. 08. 31.

 

18/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról szóló 5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet, valamint a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 16/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

18/2023. (VII. 31.) MK rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 12/2023. (V. 19.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

12/2023. (VII. 31.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet és a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2023. 10. 01.

 

1338/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a 2021-2024 években rendelkezésre álló CEF technikai segítségnyújtás projekt keretében megvalósuló, uniós szinten működő adatszolgáltató rendszer kialakításáról és fejlesztéséről

 

1339/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

egyes egyedi kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

 

1340/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

egyes normatív kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1341/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

az állami fenntartású intézményekben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagdíjfizetési kötelezettségéhez kapcsolódó 2023. évi támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról

 

1342/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról

 

1343/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott, “ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” című projekt forrásszerkezetének módosításáról

 

1344/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Digitális Állampolgárság Programban meghatározott célok első ütemének megvalósításához szükséges intézkedésekről és a vonatkozó források biztosításáról

 

1345/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében történő egyes konstrukciók megjelentetéséről

 

1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1347/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, éves fejlesztési keretének módosításáról, valamint a TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 azonosítószámú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1348/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1349/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek a “Krízishelyzetre szóló támogatás” című, MAHOP-5.3.4-2023 azonosító számú és az “Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című, MAHOP-2.2-2016 azonosító számú felhívásokon való részvételéről

 

1350/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a “Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon (CEF projekt)” című projekt keretében megvalósuló megállás nélküli határátmenet és az arra építő gyorsított menetrend infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges szerződésmódosítás és kiegészítő feladatok finanszírozásáról és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó “Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon” tárgyú CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról szóló 1733/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1351/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges egyes további intézkedésekről

 

1352/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő iparterület fejlesztésének támogatásáról

 

1353/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

“Életmentő Emlékérem” adományozásáról

 

1354/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

64/2023. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

 

65/2023. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 358/2023. (VII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 16/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 17/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 08. 08., 2023. 08. 31.

 

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 17/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

Módosítja: 18/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

16/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

Módosítja: 18/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

12/2023. (V. 19.) MK rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 18/2023. (VII. 31.) MK r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 12/2023. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2023. 10. 01.

 

29/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosítja: 12/2023. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

1109/2023. (III. 30.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége programjának és a 2023. július 1-jétől 2024. december 31-ig tartó spanyol-belga-magyar trió elnöksége 18 hónapos programjának elkészítésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1339/2023. (VII. 31.) Korm. h.

 

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1375/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program Tárcaközi Bizottságról

Módosítja: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1351/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

az EU-elnökség Kormánybizottság létrehozásáról

Módosítja: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1553/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1648/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Deregulációs Kerekasztalról

Módosítja: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1346/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1348/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1733/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó “Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon” tárgyú CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról

Módosítja: 1350/2023. (VII. 31.) Korm. h.

 

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1351/2023. (VII. 31.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

157/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, és az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Első Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 357/2023. (VII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

30/2022. (II. 14.) SZTFH rendelet

a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság eljárásával összefüggő kiberbiztonsági tanúsítás keretében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályon kívül helyezi: 15/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1534/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás hatásait vizsgáló Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1424/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

az európai uniós források lebonyolítását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működő független hatóság felállításával összefüggő feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

1270/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1354/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/113.

Megjelent: 2023. 08. 03.

 

Új jogszabályok

 

363/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló, 2001. április 3-i Megállapodás székhelyváltozást érintő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 08. 04. – kivétellel.

 

364/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

365/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

367/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

egyes köznevelési intézmények veszélyhelyzeti működési rendjéről

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

27/2023. (VIII. 3.) BM rendelet

egyes szociális, gyermekvédelmi és társadalmi felzárkózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

12/2023. (VIII. 3.) ÉKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

6/2023. (VIII. 3.) KIM rendelet

a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

17/2023. (VIII. 3.) AB határozat

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 75/C. § (3) bekezdés “- a lehetséges mértékben -” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

18/2023. (VIII. 3.) AB határozat

a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerinti elzárás alaptalan sorra kerülésével kapcsolatos mulasztás megállapításáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

1355/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

 

1356/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

az Élelmiszeripar Bajnokai Programról

 

1357/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1358/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú, “Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen” című projekt támogatásának további növeléséről

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1359/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.3. azonosító jelű felhívás keretében új projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1360/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1361/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz kereteiben kiegészítő forrás biztosításáról a fejlesztéspolitikai intézményrendszer finanszírozásához

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1362/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Horpács község közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1363/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Nyíradony közigazgatási területén fekvő, a Nyíradonyi Technológiai Park fejlesztéséhez szükséges földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1364/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Püspökladány város közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 364/2023. (VIII. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 365/2023. (VIII. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 366/2023. (VIII. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről

Módosítja: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 12/2023. (VIII. 3.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet

a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 6/2023. (VIII. 3.) KIM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1358/2023. (VIII. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1359/2023. (VIII. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1360/2023. (VIII. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 04.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.