Heti EU jogász 2023. 34. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 34. héten a Hivatalos Lap 206 – 210. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/206.

Megjelent: 2023. 08. 21.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 14-i (EU) 2023/1642 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működésének korszerűsítése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1643 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1644 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1645 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Los Pedroches” [OEM])

Hatályos: 2023. 09. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1646 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/76 végrehajtási határozatnak a felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásaira vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 14-i (EU) 2023/1642 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1643 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1644 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2021. január 26-i (EU) 2021/76 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1646 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/207.

Megjelent: 2023. 08. 22.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 21-i (EU) 2023/1647 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes bevont finompapírok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2023. 08. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 21-i (EU) 2023/1648 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes bevont finompapírok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2023. 08. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 21-i (EU) 2023/1649 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Oroszországból származó nyírfa rétegelt lemezek behozatalára vonatkozóan az (EU) 2021/1930 végrehajtási rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Törökországban és Kazahsztánban feladott nyírfa rétegelt lemezek – függetlenül attól, hogy azokat Törökországból és Kazahsztánból származóként jelentették-e be vagy sem – behozatala általi esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint a Törökországban és Kazahsztánban feladott nyírfa rétegelt lemezek behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

Hatályos: 2023. 08. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/208.

Megjelent: 2023. 08. 23.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 15-i (EU) 2023/1650 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet svéd nyelvi változatának helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 09. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 17-i (EU) 2023/1651 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások likviditásának az említett irányelv 42. cikkének (6) bekezdése szerinti egyedi mérésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2023. 09. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 16-i (EU) 2023/1652 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [“Sidra da Madeira” (OFJ)]

Hatályos: 2023. 09. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/209.

Megjelent: 2023. 08. 24.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/1653 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Borzag pálinka”)

Hatályos: 2023. 09. 13.

 

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK 2022. december 8-i 1/2022/SC SZÁMÚ HATÁROZATA

az európai szabványügyi szervezetekhez intézett szabványosítási kérelmek kiadásának eljárásáról [2023/1654]

Hatályos: 2022. 12. 08.

 

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK 2022. december 16-i 2/2022/SC SZÁMÚ HATÁROZATA

az EGT-megállapodásba a 79/2019 vegyes bizottsági határozattal és későbbi módosításokkal belefoglalt, a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 133. cikke szerinti meglévő rendszerkockázati tőkepuffer, valamint a 131. cikk szerinti, az egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer meghatározásáról vagy módosításáról szóló norvég értesítés tekintetében [2023/1655]

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról szóló, 2021. március 22-i (KKBP) 2021/482 tanácsi határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az új személygépkocsik és új könnyű haszongépjárművek gyártóinak és gyártói csoportosulásainak 2021. naptári évi eredményeire vonatkozó adatok, valamint a 2025-től alkalmazandó fajlagos kibocsátási célértékek kiszámításához alkalmazandó adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról és az (EU) 2022/2087 végrehajtási határozat helyesbítéséről szóló, 2023. augusztus 3-i (EU) 2023/1623 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/210.

Megjelent: 2023. 08. 25.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 16-i (EU) 2023/1656 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a peszticidek és az ipari vegyi anyagok jegyzékbe vétele tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 21-i (EU) 2023/1657 RENDELETE

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES 1 és 2 övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 08. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 21-i (EU) 2023/1658 RENDELETE

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES 9 övezet uniós vizein folytatott, cifra rájára irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 08. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 21-i (EU) 2023/1659 RENDELETE

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, kormos marlinra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 08. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 21-i (EU) 2023/1660 RENDELETE

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES 8 övezet uniós vizein folytatott, cifra rájára irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 08. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 24-i (EU) 2023/1661 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a bizonyos állományok tekintetében 2023-ban rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 16-i (EU) 2023/1662 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az “Az ukrán kultúra, oktatás, nyelv és hagyományok megőrzése és fejlesztése az uniós tagállamokban” elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. július 4-i 649/2012/EU RENDELETE

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 16-i (EU) 2023/1656 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 09. 14.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.