Heti jogász 2023. 35. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 35. héten a Magyar Közlöny 122 – 124. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/122.

Megjelent: 2023. 08. 29.

 

Új jogszabályok

 

37/2023. (VIII. 29.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 30.

 

74/2023. (VIII. 29.) NVB határozat

a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelező kamarai hozzájárulásra irányuló kezdeményezés hitelesítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Módosítja: 37/2023. (VIII. 29.) MNB r.

Hatályos: 2023. 08. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/123.

Megjelent: 2023. 08. 30.

 

Új jogszabályok

 

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

404/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénytől eltérő veszélyhelyzeti rendelkezésekről

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

405/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

408/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekkel összefüggő kártalanításról

Hatályos: 2023. 09. 04.

 

409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési tárgyú törvények módosításával összefüggő közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2023. 11. 01.

 

412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésével kapcsolatos egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

413/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

22/2023. (VIII. 30.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, valamint időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

23/2023. (VIII. 30.) MK rendelet

a lakossági ügyfelek megtakarítására vonatkozó pénzügyi edukációs figyelemfelhívásról szóló 209/2023. (V. 31.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

5/2023. (VIII. 30.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31., 2023. 09. 01.

 

21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet

a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

22/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

23/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet

a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

16/2023. (VIII. 30.) HM rendelet

honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség feltöltöttsége növelését szolgáló intézkedésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

5/2023. (VIII. 30.) PM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1379/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Magyar Telekom Nyrt. és a Kormány által kiadandó, “Magyarország Digitális Átalakításáért” elnevezésű közös nyilatkozatról

 

1380/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1381/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, “Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1382/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00036 azonosító számú, “Püspökladány-Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol-Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” című nagyprojekt költségeinek átütemezéséről, a 2023. december 31. után felmerülő költségek fedezetének biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1383/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS IV.) multilaterális oktatási megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről

 

72/2023. (VIII. 30.) ME határozat

a Magyar-Argentin Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

73/2023. (VIII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

Módosítja: 401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja: 403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 405/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 405/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Módosítja: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet

a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

Módosítja: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők utánképzéséről

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

Módosítja: 410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja: 411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2023. 11. 01.

 

63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

Módosítja: 411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 412/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 413/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 414/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Módosítja: 22/2023. (VIII. 30.) MK r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 5/2023. (VIII. 30.) MvM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

Módosítja: 16/2023. (VIII. 30.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja: 16/2023. (VIII. 30.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja: 22/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 23/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 16/2023. (VIII. 30.) HM r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 16/2023. (VIII. 30.) HM r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

16/1998. (V. 20.) PM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól

Módosítja: 5/2023. (VIII. 30.) PM r.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat

a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja: 1380/2023. (VIII. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1381/2023. (VIII. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1382/2023. (VIII. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről

Hatályon kívül helyezi: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet

az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

Hatályon kívül helyezi: 21/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/124.

Megjelent: 2023. 08. 31.

 

Új jogszabályok

 

415/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 03.

 

416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 03.

 

417/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

418/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

419/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

420/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról szóló 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2023. 10. 31.

 

421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

24/2023. (VIII. 31.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

8/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet

a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítéséért fizetendő díjakról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

9/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

1385/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

az elektromobilitás elterjedésének ösztönzéséről

 

1386/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá címrendi kiegészítésről és módosításról

 

1387/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1388/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

a GSM-R távközlési rendszer kiépítése – 2. ütem című projekt érdekében szükséges forrásbiztosításról és egyéb kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2023. 09. 01., 2023. 09. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 415/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 03.

 

364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerület, Váci út 160-168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 415/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 03.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 416/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 03.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 416/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 03.

 

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 416/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 03.

 

239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 417/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 418/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 419/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 420/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról

Módosítja: 420/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 421/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja: 24/2023. (VIII. 31.) MK r.

Hatályos: 2023. 09. 15.

 

44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Módosítja: 35/2023. (VIII. 31.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 35/2023. (VIII. 31.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

Módosítja: 9/2023. (VIII. 31.) KIM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 9/2023. (VIII. 31.) KIM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1388/2023. (VIII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 09. 10.

 

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1388/2023. (VIII. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet

a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályon kívül helyezi: 8/2023. (VIII. 31.) KIM r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.