Heti jogász 2023. 36. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 36. héten a Magyar Közlöny 125 – 127. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/125.

Megjelent: 2023. 09. 05.

 

Új jogszabályok

 

422/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

egyes fejlesztésekről szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

423/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

424/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

a földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

425/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

50/2023. (IX. 5.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 13.

 

36/2023. (IX. 5.) BM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

17/2023. (IX. 5.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

6/2023. (IX. 5.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 08., 2023. 10. 01.

 

1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat

egyes budapesti és vidéki közösségi fejlesztésekről szóló Korm. határozatok módosításáról és visszavonásáról

 

Módosított jogszabályok

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 422/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 423/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 425/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 50/2023. (IX. 5.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 13.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

Módosítja: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 17/2023. (IX. 5.) HM r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 6/2023. (IX. 5.) PM r.

Hatályos: 2023. 09. 08., 2023. 10. 01.

 

1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez és közterületeinek megújításához, valamint további budapesti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az egyes kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1592/2016. (X. 27.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a “Kerékpározás éve” program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez és közterületeinek megújításához, valamint további budapesti fejlesztések megvalósításához szükséges intézk

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Módosítja: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 422/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 422/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 422/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet

a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

2/2006. (II. 17.) OM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

3/2007. (I. 24.) OKM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

9/2008. (III. 29.) OKM rendelet

az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet

a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

28/2008. (X. 10.) OKM rendelet

az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet

az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet

a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

21/2010. (V. 13.) OKM rendelet

az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet

egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

26/2011. (V. 27.) NEFMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2023. (IX. 5.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 06.

 

1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó “Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1564/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1660/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1940/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás megvalósításához szükséges ingatlan biztosításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1299/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1705/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti hálózat fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő további kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

1209/2022. (III. 30.) Korm. határozat

a Kelenföldi Duna-parti Sétány megvalósítását célzó kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/126.

Megjelent: 2023. 09. 06.

 

Új jogszabályok

 

51/2023. (IX. 6.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 09.

 

18/2023. (IX. 6.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

19/2023. (IX. 6.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

Módosított jogszabályok

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 51/2023. (IX. 6.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 09.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 18/2023. (IX. 6.) HM r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

6/2020. (IV. 16.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

Módosítja: 19/2023. (IX. 6.) HM r.

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/127.

Megjelent: 2023. 09. 07.

 

Új jogszabályok

 

KE határozatok személyi változásokról

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.