Heti jogász 2023. 40. hét

 Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 40. héten a Magyar Közlöny 140 – 143. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/140.

Megjelent: 2023. 10. 03.

 

Új jogszabályok

 

446/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

448/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

a pilótanélküli légijármű-védelem veszélyhelyzeti intézkedéseiről

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

449/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

az ingatlanalapok befektetési jegyeinek visszaváltásáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

44/2023. (X. 3.) MNB rendelet

az “Erdélyi kopó” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

45/2023. (X. 3.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

1/2023. (X. 3.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal elnöke által alapított és adományozható Gyimesi Zoltán-díjról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

14/2023. (X. 3.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet, valamint a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

Módosított jogszabályok

 

230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Módosítja: 446/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 447/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 447/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 447/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Módosítja: 45/2023. (X. 3.) MNB r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

10/2006. (III. 7.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

Módosítja: 14/2023. (X. 3.) IM r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról

Módosítja: 14/2023. (X. 3.) IM r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 446/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 446/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 446/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

87/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes közigazgatási hatósági eljárásokra és hatósági ellenőrzésekre vonatkozó eltérő közlési szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 446/2023. (X. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/141.

Megjelent: 2023. 10. 04.

 

Új jogszabályok

 

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 01., 2024. 01. 01.

 

451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

egyes juttatások adózásának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

452/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 07.

 

21/2023. (X. 4.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

22/2023. (X. 4.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. § (8) bekezdés “- tanácskozási joggal -” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1423/2023. (X. 4.) Korm. határozat

az Integritás Hatóság 2022. évre vonatkozó éves elemző integritásjelentésében megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatos kormányzati álláspontról

 

87/2023. (X. 4.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízatása megszűnésének megállapításáról és új tagjainak megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 450/2023. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 452/2023. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 07.

 

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

Módosítja: 21/2023. (X. 4.) EM r.

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 22/2023. (X. 4.) AB h.

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a betétdíj alkalmazásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 450/2023. (X. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/142.

Megjelent: 2023. 10. 05.

 

Új jogszabályok

 

453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

455/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

456/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Hatályos: 2023. 10. 15.

 

457/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

458/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

459/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazott eltérő rendelkezéseiről

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

460/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

461/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő betáplálásának lehetősége ideiglenes felfüggesztésének megszüntetéséről és a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól szóló 112/2023. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

462/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

Magyarország munkaerőpiacának és lakosságának védelmét szolgáló veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

1424/2023. (X. 5.) Korm. határozat

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet előirányzatával kapcsolatos intézkedésekről

 

1425/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központnak a VP1-1.2.1-23 kódszámú, “Bemutató üzemek támogatása” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

 

1426/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról

 

1427/2023. (X. 5.) Korm. határozat

egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról szóló 1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 

1428/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

1429/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívás keretében új projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

1430/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.3. azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

1431/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a Napenergia Plusz Programról

 

1432/2023. (X. 5.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról

Módosítja: 453/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 454/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról

Módosítja: 455/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

Módosítja: 457/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

Módosítja: 458/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 460/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 460/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

112/2023. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 461/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1429/2023. (X. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1430/2023. (X. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

1622/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről

Módosítja: 1432/2023. (X. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Hatályon kívül helyezi: 456/2023. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 15.

 

56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 18/2023. (X. 5.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/143.

Megjelent: 2023. 10. 06.

 

Új jogszabályok

 

463/2023. (X. 6.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. november havi kiegészítő emeléséről

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

Kúria Knk.II.39.096/2023/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 76/2023. számú határozata bírósági felülvizsgálatáról

 

1433/2023. (X. 6.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével összefüggő események kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról és egyéb szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 463/2023. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 463/2023. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 463/2023. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 463/2023. (X. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.