Heti EU jogász 2023. 41. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 41. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 9.)

Megjelent: 2023. X. 9.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2108 RENDELETE

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az élelmiszer-adalékanyagként használt nitritek (E 249-250) és nitrátok (E 251-252) tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2022/1362 végrehajtási rendeletnek a numerikus áramlástani szimulációval kapcsolatos egyes hibák tekintetében történő helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/2383 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1333/2008/EK RENDELETE

az élelmiszer-adalékanyagokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2108 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2012. március 9-i 231/2012/EU RENDELETE

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2108 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2022. augusztus 1-i (EU) 2022/1362 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nagy teherbírású pótkocsik teljesítményének a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátására, üzemanyag- és energiafogyasztására, valamint kibocsátásmentes hatótávolságára gyakorolt hatás tekintetében történő végrehajtásáról és az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE

a szakmai képesítések elismeréséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 23-i (EU) 2023/2383 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 10.)

Megjelent: 2023. X. 10.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2121 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2125 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/1716 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (KKBP) 2023/2126 HATÁROZATA

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (KKBP) 2023/2127 HATÁROZATA

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/1720 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (KKBP) 2023/2129 HATÁROZATA

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1544 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2151 HATÁROZATA

az Európai Bizottság egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2022. augusztus 10-i (EU) 2023/2388 HATÁROZATA

az SA.57991 – 2021/C. (korábbi 2021/NN.) számú, a Post Danmark A/S számára az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 2020. évi teljesítéséért nyújtott kompenzáció tekintetében Dánia által végrehajtott állami támogatásról

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 3-i (EU) 2023/2390 HATÁROZATA

az SA.43147. (2020/C) (korábbi 2019/NN.) számú intézkedésről Belgium – A vallon régió által a Renewi részére nyújtott állítólagos jogellenes támogatás miatt benyújtott panasz

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2106 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a bizonyos egyszer használatos műanyag termékek fogyasztása terén elért csökkenés kiszámítása, ellenőrzése és jelentése, valamint a tagállamok által e csökkenés érdekében hozott intézkedések tekintetében az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2022/162 végrehajtási határozat egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2012. március 23-i 267/2012/EU RENDELETE

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2121 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2019. október 14-i (EU) 2019/1716 RENDELETE

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2125 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2010. július 26-i 2010/413/KKBP HATÁROZATA

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 9-i (KKBP) 2023/2126 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2019. október 14-i (KKBP) 2019/1720 HATÁROZATA

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 9-i (KKBP) 2023/2127 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

A TANÁCS 2018. október 15-i (KKBP) 2018/1544 HATÁROZATA

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 9-i (KKBP) 2023/2129 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 11.).

Megjelent: 2023. X. 11.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2131 RENDELETE

az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben folytatott digitális információcsere tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2123 IRÁNYELVE

a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2147 RENDELETE

a Szudán stabilitását és politikai átmenetét aláásó tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2023. 10. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a bizonyos gyümölcs- és zöldségfélékre kivetendő kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazása céljából a 2024-ben és 2025-ben irányadó küszöbmennyiségek meghatározásáról

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2114 HATÁROZATA

a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2128 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Szlovák Köztársaság által javasolt három tagjának és négy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (KKBP) 2023/2130 HATÁROZATA

az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai műveletéhez az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2022/2539 határozat hatályon kívül helyezéséről (BiH/35/2023)

Hatályos: 2024.01. 21.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (KKBP) 2023/2135 HATÁROZATA

a Szudán stabilitását és politikai átmenetét aláásó tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2023. 10. 12.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2152 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagjának és egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 3-i (EU) 2023/2113 AJÁNLÁSA

az EU gazdasági biztonsága szempontjából kritikus és a tagállamokkal közös további kockázatértékelés tárgyát képező technológiai területekről

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. november 14-i (EU) 2018/1727 RENDELETE

az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2131 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

A TANÁCS 2005. szeptember 20-i 2005/671/IB HATÁROZATA

a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2131 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

A TANÁCS 2005. szeptember 20-i 2005/671/IB HATÁROZATA

a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2123 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2022. december 13-i (KKBP) 2022/2539 HATÁROZATA

az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai műveletéhez az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2022/59 határozat hatályon kívül helyezéséről (BiH/34/2022)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (KKBP) 2023/2130 HATÁROZATA

Hatályos: 2024.01. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 12.)

Megjelent: 2023. X. 12.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2124 RENDELETE

a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről (átdolgozás)

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás 14-B. mellékletére vonatkozó módosítás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 9-i (EU) 2023/2149 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Tolna/Tolnai” [OEM]

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 9-i (EU) 2023/2150 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Terasele Dunării” [OFJ])

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 11-i (EU) 2023/2185 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2153 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt öt tagjának és három póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2154 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a Belga Királyság által javasolt két tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2161 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Luxemburgi Nagyhercegség által javasolt két tagjának és két póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2109 HATÁROZATA

az egységes európai égbolt emberi dimenziójával foglalkozó bizottsági szakértői csoport létrehozásáról és a (2017) 7518 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS JAPÁN KÖZÖTTI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 27-i 1/2023 HATÁROZATA

a földrajzi árujelzőkről szóló 14-B. melléklet módosításáról [2023/2118]

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének kinevezéséről szóló (KKBP) 2021/710 határozat módosításáról szóló, 2023. szeptember 25-i (KKBP) 2023/2065 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2003. július 7-i 1210/2003/EK RENDELETE

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól, és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 11-i (EU) 2023/2185 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. december 13-i 1343/2011/EU RENDELETE

a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2124 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 13.)

Megjelent: 2023. X. 13.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2191 HATÁROZATA

az Európai Unió és Izland közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 12-i (EU) 2023/2117 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adattár működéséhez és kezeléséhez szükséges szabályok és részletes követelmények meghatározásáról

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 12-i (EU) 2023/2120 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó elektrolitikus mangán-dioxidok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

Hatályos: 2023. 10. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2136 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Graciosa” [OEM])

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2137 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Schouwen-Duiveland” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2138 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Lajta sajt” [OFJ])

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2139 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Açores” [OFJ])

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2140 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Terres du Midi” (OFJ) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2144 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Duché d&# 039Uzés” (OFJ))

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2146 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Bairrada” (OEM))

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 6-i (EU) 2023/2148 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Terras da Beira” (OFJ) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2171 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” (OEM))

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2181 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról [“Balaton-felvidék/Balaton-felvidéki” (OEM)]

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2190 HATÁROZATA

az Európai Unió és Izland közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.