Heti jogász 2023. 42. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 42. héten a Magyar Közlöny 147 – 148. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/147.

Megjelent: 2023. 10. 16.

 

Új jogszabályok

 

469/2023. (X. 16.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

46/2023. (X. 16.) MNB rendelet

a “Deák Ferenc” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

47/2023. (X. 16.) MNB rendelet

a “Deák Ferenc” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

57/2023. (X. 16.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 24., 2023. 11. 01., 2023. 11. 16., 2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

19/2023. (X. 16.) ÉKM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

10/2023. (X. 16.) KIM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2023. 10. 21.

 

3/2023. (X. 16.) TFM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

Kúria Knk.II.39.097/2023/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 77/2023. számú határozata bírósági felülvizsgálatáról

 

1445/2023. (X. 16.) Korm. határozat

ingatlan ingyenes tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről

 

1446/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről, valamint a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről

 

1447/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról szóló 1102/2023. (III. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

1448/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet logisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó MACS Ipari Park vasútállomás mellett megvalósuló Konténerterminál üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés előkészítéséről és az egy fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1023/2023. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 

1449/2023. (X. 16.) Korm. határozat

Mórahalom és térsége öntözésfejlesztési projekt befejezésének forrásbiztosításáról

 

1450/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosító számú, “Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

1451/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város belterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 469/2023. (X. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 24., 2023. 11. 01., 2023. 11. 16., 2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

10/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

11/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

12/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

13/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

14/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

19/2022. (VII. 29.) AM rendelet

a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról

Módosítja: 57/2023. (X. 16.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 19/2023. (X. 16.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 10/2023. (X. 16.) KIM r.

Hatályos: 2023. 10. 21.

 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Módosítja: 3/2023. (X. 16.) TFM r.

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

1023/2023. (II. 9.) Korm. határozat

egy fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1448/2023. (X. 16.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1450/2023. (X. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1102/2023. (III. 29.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Visszavonta: 1447/2023. (X. 16.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/148.

Megjelent: 2023. 10. 19.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi LXII. törvény

a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 10. 20. – kivétellel.

 

2023. évi LXIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya között a diplomata, hivatalos és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 10. 20. – kivétellel.

 

2023. évi LXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – államhatár (Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) – államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 10. 20. – kivétellel.

 

2023. évi LXV. törvény

a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 10. 20. – kivétellel.

 

44/2023. (X. 19.) BM rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 22., 2024. 01. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2023/9. határozat

Ha a Kúria Önkormányzati Tanácsa egy önkormányzati rendelkezés más jogszabályba ütközését megállapította, akkor nem lehetséges azonos jogszabályi környezet esetén az érintett önkormányzat által ugyanazon önkormányzati rendeletben a rendelkezés átfogalmazásával e jogszabálysértő rendelkezés ismételt megalkotása. Ezzel az önkormányzat a jogbiztonságra is különösen veszélyes jogalkotói joggal való visszaélést valósít meg.

 

Módosított jogszabályok

 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

az iskola-egészségügyi ellátásról

Módosítja: 44/2023. (X. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 44/2023. (X. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Módosítja: 44/2023. (X. 19.) BM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 44/2023. (X. 19.) BM r.

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.