Heti EU jogász 2023. 43. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 43. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 23.)

Megjelent: 2023. 10. 23.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 14-i (EU) 2023/2222 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. cikkének (5) bekezdésében a harmadik országbeli referenciamutatókra vonatkozóan megállapított átmeneti időszak meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2203 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 37/2010/EU rendeletnek a rafoxanid anyag állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2210 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Escherichia coli K-12 DH1 származékos törzsével előállított 3-fukozillaktóz új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2219 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Tome fraîche de l’Aubrac” [OFJ])

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2220 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Aceite Villuercas Ibores Jara” [OEM])

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2407 AJÁNLÁSA

az energiaszegénységről

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2009. december 22-i 37/2010/EU RENDELETE

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2203 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2210 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 24.)

Megjelent: 2023. 10. 24.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. október 17-i (EU) 2023/2226 IRÁNYELVE

az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (EU) 2023/2406 RENDELETE

a nigeri helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 18-i (EU) 2023/2286 RENDELETE

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES 6 és 7 övezetben, valamint az ICES 5 övezet egyesült királysági és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 23-i (EU) 2023/2214 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a részben zsírtalanított aztékzsályamagporok (Salvia hispanica-porok) új élelmiszerek felhasználási feltételei és specifikációi tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 23-i (EU) 2023/2215 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Escherichia coli W (ATCC 9637) származékos törzsével előállított 6&# 039-szialillaktóz-nátriumsó új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2227 HATÁROZATA

a guineai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2228 HATÁROZATA

a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1763 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2231 HATÁROZATA

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/1693 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2287 HATÁROZATA

a nigeri helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2296 HATÁROZATA

a Fegyverkereskedelmi Szerződés titkársága által a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásának támogatása céljából végzett tevékenységekhez biztosított uniós támogatásról

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A TANÁCS 2023. október 19-i (EU) 2023/2409 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2022/382 végrehajtási határozattal bevezetett átmeneti védelem meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2022. április 8-i (EU) 2022/581 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. április 8-i (KKBP) 2022/582 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2011. február 15-i 2011/16/EU IRÁNYELVE

az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 17-i (EU) 2023/2226 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 23-i (EU) 2023/2214 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 23-i (EU) 2023/2215 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

A TANÁCS 2010. október 25-i 2010/638/KKBP HATÁROZATA

a guineai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2227 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2015. október 1-i (KKBP) 2015/1763 HATÁROZATA

a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2228 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2016. szeptember 20-i (KKBP) 2016/1693 HATÁROZATA

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, valamint a 2002/402/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 23-i (KKBP) 2023/2231 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 25.)

Megjelent: 2023. 10. 25.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 18-i (EU) 2023/2298 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “La Mancha” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2421 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

A TANÁCS 2023. október 24-i (EU) 2023/2416 HATÁROZATA

az Európai Fejlesztési Alap részes felei által a 2023. évre szóló harmadik részletként fizetendő pénzügyi hozzájárulásokról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2023. október 19-i (EU) 2023/2410 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az EKB felügyeleti testülete elnökének kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2421 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 26.)

Megjelent: 2023. 10. 26.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2418 RENDELETE

az európai védelmi ipar közös beszerzés révén történő megerősítését szolgáló eszköz létrehozásáról (EDIRPA)

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2229 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 11. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2230 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a Murcia régió autonóm közössége spanyol felségvizein az üveggéb (Aphia minuta) halászatában alkalmazott, hajóról működtetett kerítőhálók parttól számított minimális távolsága és telepítésének mélysége tekintetében engedélyezett eltérés meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2414 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bizottság által a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján folytatott eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló (EU) 2023/1441 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2437 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi- szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A TANÁCS 2023. október 24-i (EU) 2023/2420 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió, és másrészről az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, illetve a Liechtensteini Hercegség közötti, az említett országok Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételének részletes szabályairól szóló megállapodásoknak az említett országok Európai Unió Menekültügyi Ügynökségében való részvételének lehetővé tétele érdekében történő módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (EU) 2023/2427 HATÁROZATA

az Európai Unió által az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás meghosszabbítása tekintetében a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2425 AJÁNLÁSA

a – főként a jogellenes tartalom terjesztéséből eredő – biztonsági eseményekre való reagálásnak az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet) teljeskörű hatálybalépése előtti összehangolásáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 44/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2328]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 43/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2329]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 47/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2330]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 48/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2331]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 50/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2023/2332]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 46/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2333]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 53/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2334]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 54/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2335]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 51/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2336]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 52/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2337]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 49/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2338]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 45/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2339]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 42/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2340]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 39/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2341]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 33/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2342]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 35/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2343]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 37/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2344]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 38/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2345]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 30/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2346]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 36/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2347]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 32/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2348]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 34/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2349]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 29/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2350]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 31/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2351]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 67/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2352]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 66/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2353]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 63/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és (a 101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/2354]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 74/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/2355]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 75/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2356]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 68/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2357]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 72/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2358]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 70/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2359]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 69/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2360]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 73/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIV. mellékletének (Verseny) módosításáról [2023/2361]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 71/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2362]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 64/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2363]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 56/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2365]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 58/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2366]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 41/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2367]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 61/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2368]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 40/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2369]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 59/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2370]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 57/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2371]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 55/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2372]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 60/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2373]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 62/2023 HATÁROZATA

visszavonva

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. március 17-i 65/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2375]

Hatályos: 2023. 03. 18.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és a tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. július 15-i (EU) 2021/1165 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2229 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 10-i (EU) 2023/1441 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bizottság által a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján folytatott eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2414 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2437 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 27.)

Megjelent: 2023. 10. 27.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2411 RENDELETE

a kézműves és ipari termékek földrajzi jelzéseinek oltalmáról, valamint az (EU) 2017/1001 és az (EU) 2019/1753 rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2419 RENDELETE

a kedvtelésből tartott állatoknak szánt, ökológiai eledel jelöléséről

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításának hatálybalépéséről [2023/2436]

 

A TANÁCS 2023. október 26-i (EU) 2023/2435 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 20-i (EU) 2023/2444 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rádióberendezésekre vonatkozó alapvető követelmények alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 28-i (EU) 2023/2445 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egységes piac program monitoring- és értékelési keretének létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 26-i (EU) 2023/2297 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a szomszédos konténerátrakodási kikötőknek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő azonosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2448 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2412 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló (EU) 2019/1754 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

A TANÁCS 2023. október 26-i (KKBP) 2023/2422 HATÁROZATA

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

A TANÁCS 2023. október 26-i (KKBP) 2023/2423 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (EU) 2023/2428 HATÁROZATA

az AKCS-EU Nagykövetek Bizottságában az AKCS-EU Nagykövetek Bizottsága 3/2019 határozatának az AKCS-EU partnerségi megállapodás 95. cikkének (4) bekezdése szerinti átmeneti intézkedések elfogadása céljából történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

AZ EURÓPAI TANÁCS 2023. október 24-i (EU) 2023/2433 HATÁROZATA

az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/2415 IRÁNYMUTATÁSA

az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló (EU) 2022/912 iránymutatás (EKB/2022/8) módosításáról (EKB/2023/22)

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 RENDELETE

az európai uniós védjegyről (kodifikált szöveg)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2411 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. október 23-i (EU) 2019/1753 RENDELETE

az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2411 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

A TANÁCS 2013. május 2-i 401/2013/EU RENDELETE

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 26-i (EU) 2023/2435 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2021. október 29-i (EU) 2022/30 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az említett irányelv 3. cikke (3) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett alapvető követelmények alkalmazása tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 20-i (EU) 2023/2444 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A BIZOTTSÁG 1995. június 28-i 1484/95/EK RENDELETE

a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2448 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A TANÁCS 2019. október 7-i (EU) 2019/1754 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2412 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

A TANÁCS 2013. április 22-i 2013/184/KKBP HATÁROZATA

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 26-i (KKBP) 2023/2422 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

A TANÁCS 2010. szeptember 27-i 2010/573/KKBP HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 26-i (KKBP) 2023/2423 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2022. február 24-i (EU) 2022/912 IRÁNYMUTATÁSA

az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET) és az EKB/2012/27 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről (EKB/2022/8)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/2415 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.