Heti jogász 2023. 43. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 43. héten a Magyar Közlöny 149 – 152. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/149.

Megjelent: 2023. 10. 24.

 

Új jogszabályok

 

15/2023. (X. 24.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú, valamint az elővezetés és az előállítás végrehajtásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

1452/2023. (X. 24.) Korm. határozat

a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1453/2023. (X. 24.) Korm. határozat

a TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002 azonosító számú projekt támogatásának és összköltségének növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról

Módosítja: 15/2023. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 15/2023. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 15/2023. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

2/2019. (I. 31.) IM rendelet

a polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 15/2023. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

Módosítja: 1452/2023. (X. 24.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 15/2023. (X. 24.) IM r.

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/150.

Megjelent: 2023. 10. 24.

 

Új jogszabályok

 

48/2023. (X. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

49/2023. (X. 24.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja: 49/2023. (X. 24.) MNB r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

38/2022. (IX. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 48/2023. (X. 24.) MNB r.

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről

Hatályon kívül helyezi: 49/2023. (X. 24.) MNB r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/151.

Megjelent: 2023. 10. 25.

 

Új jogszabályok

 

470/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

471/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet és az egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

472/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

23/2023. (X. 25.) AB határozat

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 199. §-a szerinti sürgősségi és kötelező pszichiátriai gyógykezelés alaptalan vagy törvénysértő elrendelésével kapcsolatos kár megtérítésével kapcsolatos mulasztás megállapításáról

 

2/2023. (X. 25.) OGY politikai nyilatkozat

a terrorizmus elítéléséről és az áldozatok melletti kiállásról

 

21/2023. (X. 25.) OGY határozat

az egyes új génkezelési technikák útján nyert növényekről és a belőlük származó élelmiszerekről és takarmányokról, valamint az (EU) 2017/625 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

 

22/2023. (X. 25.) OGY határozat

a Magyar Építészet Napjáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

232/2023. (X. 25.) KE határozat

a Demográfiai Kerekasztalról

 

1454/2023. (X. 25.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

1455/2023. (X. 25.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

1456/2023. (X. 25.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetemen megvalósuló, GINOP-2.3.4-15 azonosító számú, “Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében finanszírozott két projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról

Módosítja: 471/2023. (X. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet

egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 471/2023. (X. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 472/2023. (X. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 472/2023. (X. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1454/2023. (X. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1455/2023. (X. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1456/2023. (X. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/152.

Megjelent: 2023. 10. 26.

 

Új jogszabályok

 

473/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

474/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

475/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

476/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint kormányzati igazgatási tárgyú intézkedésről

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

477/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

veszélyhelyzettel összefüggő intézkedésről

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

21/2023. (X. 26.) HM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27.

1457/2023. (X. 26.) Korm. határozat

az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

 

1458/2023. (X. 26.) Korm. határozat

az agrárszakképzési centrumok Vidékfejlesztési Program keretében közzétett VP1-1.2.1-23 kódszámú, Bemutató üzemek támogatása című, valamint a VP3-17.1.1-16 kódszámú, Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

 

1459/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1460/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet működéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1461/2023. (X. 26.) Korm. határozat

az egri Déli Ipari Park villamosenergia-hálózatfejlesztés előkészítéséhez kapcsolódó intézkedésekről, valamint a szükséges forrás biztosításáról

 

1462/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőben megvalósuló beruházással összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1067/2023. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról

 

1463/2023. (X. 26.) Korm. határozat

Mohács város közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1464/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Várpalota város és Csór község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1568/2022. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

 

1465/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kolumbiai Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1466/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

Módosítja: 473/2023. (X. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 474/2023. (X. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 475/2023. (X. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 476/2023. (X. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja: 476/2023. (X. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 21/2023. (X. 26.) HM r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja: 21/2023. (X. 26.) HM r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

Módosítja: 21/2023. (X. 26.) HM r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

1067/2023. (III. 8.) Korm. határozat

a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőben megvalósuló beruházással összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 1462/2023. (X. 26.) Korm. h.

 

1568/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

Várpalota város és Csór község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1464/2023. (X. 26.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről

Hatályon kívül helyezi: 477/2023. (X. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.