Heti jogász 2023. 45 – 46. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 45. héten a Magyar Közlöny 156 – 159, a 46. héten a 160 – 163. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/156.

Megjelent: 2023. 11. 06.

 

Új jogszabályok

 

28/2023. (XI. 6.) GFM rendelet

az Air Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

23/2023. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 28/2023. (XI. 6.) GFM r.

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/157.

Megjelent: 2023. 11. 07.

 

Új jogszabályok

 

4/2023. (XI. 7.) TFM rendelet

az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.003/2023/16. jogegységi hatályú határozata

A Kúria a Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozatban előírt kötelező jogértelmezését e helyütt is irányadónak tartja, és azt meg nem ismételve kimondja: a biztosítási szerződés esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettség alóli mentesüléshez szükséges szándékosságnak vagy súlyos gondatlanságnak nem a mögöttes – foglalkozási, közlekedési – szabályszegés, hanem a biztosítási esemény, azaz a kár bekövetkezése vonatkozásában kell fennállnia akkor is, ha a szerződő fél, vagy a biztosított kármegelőzési kötelezettségét szegi meg.

 

1483/2023. (XI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Klaszterfejlesztési Stratégiájáról (2023-2030), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályon kívül helyezi: 4/2023. (XI. 7.) TFM r.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/158.

Megjelent: 2023. 11. 08.

 

Új jogszabályok

 

15/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról szóló 16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

16/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet

a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról szóló 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról

Módosítja: 15/2023. (XI. 8.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról

Módosítja: 16/2023. (XI. 8.) MEKH r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/159.

Megjelent: 2023. 11. 09.

 

Új jogszabályok

 

498/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 11. 10. – kivétellel.

 

499/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

500/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

21/2023. (XI. 9.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

46/2023. (XI. 9.) BM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

1484/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

1485/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és a Kormány által kiadandó közös nyilatkozatról

 

1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1487/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

Módosítja: 499/2023. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 500/2023. (XI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 21/2023. (XI. 9.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 21/2023. (XI. 9.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 11. 12.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 46/2023. (XI. 9.) BM r.

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat

a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja: 1484/2023. (XI. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/160.

Megjelent: 2023. 11. 13.

 

Új jogszabályok

 

501/2023. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

502/2023. (XI. 13.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

6/2023. (XI. 13.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

5/2023. (XI. 13.) TFM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

1488/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a magyarországi Holokauszt 80. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításáról

 

1489/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a Művészetek Palotájának működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1490/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1491/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1492/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

1493/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

az Agrártudományi Kutatóközpont VP1-1.2.1-23 kódszámú, “Bemutató üzemek támogatása” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

 

1494/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2020-00009 azonosító számú, “Innovatív járműipari tesztelési és vizsgálati kompetenciák fejlesztése a nyugat-magyarországi régióban a zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya infrastruktúrájára támaszkodva” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

1495/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

Érd megyei jogú városban és Budapest Főváros XXII. kerületében fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 501/2023. (XI. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 502/2023. (XI. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 6/2023. (XI. 13.) MvM r.

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 5/2023. (XI. 13.) TFM r.

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1494/2023. (XI. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/161.

Megjelent: 2023. 11. 15.

 

Új jogszabályok

 

503/2023. (XI. 15.) Korm. rendelet

a déli határnál található elhagyatott járművekkel kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

504/2023. (XI. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

60/2023. (XI. 15.) AM rendelet

a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

47/2023. (XI. 15.) BM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2023/4. határozata

Az Alaptörvény 28. cikke által a jogalkotás – így az önkormányzati rendelet megalkotása – során követelmény, hogy a jogalkotói cél a jogszabályokból mindenki számára érthető és értelmezhető módon kiderüljön. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás körében a helyi sajátosságok figyelembevétele törvényi kritérium a helyi közösség érdekének az érvényesítését jelenti.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5027/2023/6. határozata

A helyi önkormányzatoknak az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás esetén módosítaniuk kell a költségvetésüket. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria – erre irányuló indítványra – felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

 

1496/2023. (XI. 15.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges további kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 504/2023. (XI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

Módosítja: 60/2023. (XI. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Módosítja: 60/2023. (XI. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

34/2018. (XII. 3.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

Módosítja: 60/2023. (XI. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

20/2021. (V. 17.) AM rendelet

az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 60/2023. (XI. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

Módosítja: 47/2023. (XI. 15.) BM r.

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1496/2023. (XI. 15.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 60/2023. (XI. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 60/2023. (XI. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

43/2011. (V. 26.) VM rendelet

az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 60/2023. (XI. 15.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/162.

Megjelent: 2023. 11. 16.

 

Új jogszabályok

 

505/2023. (XI. 16.) Korm. rendelet

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 16. 23 órától.

 

50/2023. (XI. 16.) MNB rendelet

a “Csokonai Vitéz Mihály” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 11. 17.

 

51/2023. (XI. 16.) MNB rendelet

a “Csokonai Vitéz Mihály” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 11. 17.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5028/2023/5. határozata

A helyi önkormányzatoknak törvényi kötelezettségük a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria – erre irányuló indítványra – felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

 

1497/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Nevelésügyi Kormánybizottságról

Hatályos: 2023. 11. 17.

 

1498/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Hatályos: 2023. 11. 17.

 

1499/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszak kohéziós célú támogatásainak kifizetését lehetővé tevő 4.2 “A nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai keret” és a 4.3 “Az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret” tematikus feljogosító feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumokról

 

1500/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat és az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság lignitalapú termelése fokozásához szükséges intézkedésekről szóló 1452/2022. (IX. 19.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó egyes feladatokról

 

1501/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2023. 11. 17.

 

1502/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség fejlesztéséről

 

1503/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum ingatlanberuházásnak az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről

 

1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 505/2023. (XI. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 16. 23 órától.

 

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

 

Módosítja: 1504/2023. (XI. 16.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/163.

Megjelent: 2023. 11. 17.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 11. 18. – kivétellel.

 

  1. évi LXXII. törvény

a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 18.

 

506/2023. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 11. 18. – kivétellel.

 

507/2023. (XI. 17.) Korm. rendelet

az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Hatályos: 2023. 11. 18.

 

1505/2023. (XI. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2023. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésekről

 

1506/2023. (XI. 17.) Korm. határozat

Hévíz turizmusának fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

  1. évi XLII. törvény

szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről

Módosítja: 2023. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 18.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 507/2023. (XI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.