Heti EU jogász 2023. 49. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 49. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 04.)

Megjelent: 2023. 12. 04.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2706 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Maras Tarhanasi” [OFJ])

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2714 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Edremit Körfezi Yesil Cizik Zeytini” [OEM])

Hatályos: 2023. 12. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2023/2725 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a juhhimlő és a kecskehimlő egyes tagállamokban való előfordulásával kapcsolatos egyes sürgősségi intézkedésekről, valamint az (EU) 2023/2067 és az (EU) 2023/2470 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (EU) 2023/2067 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a juhhimlő és kecskehimlő bulgáriai előfordulásával kapcsolatos egyes ideiglenes sürgősségi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2023/2725 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2470 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a juhhimlő és kecskehimlő görögországi előfordulásával kapcsolatos egyes ideiglenes sürgősségi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2023/2725 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 05.)

Megjelent: 2023. 12. 05.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2722 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 12. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 15-i (EU) 2023/2709 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/888 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Szolidaritási Testület program nyomonkövetési és értékelési keretének létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 13-i (EU) 2023/2710 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Erasmus+ program nyomonkövetési és értékelési keretének létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 4-i (EU) 2023/2696 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap keretében az (EU) 2021/691 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a kedvezményezettek körében végzett felmérések során követendő eljárások és használandó sablon meghatározásáról

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 4-i (EU) 2023/2701 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az “EuLA hydra-lime 23” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 4-i (EU) 2023/2703 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az “EuLA oxi-lime 23” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2715 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Huîtres Marennes Oléron”)

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2728 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Pecorino Crotonese”)

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (KKBP) 2023/2700 HATÁROZATA

az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola létrehozásáról szóló (KKBP) 2020/1515 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (KKBP) 2023/2721 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 06.

 

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK 2023. október 9-i HATÁROZATA

a személyes adatoknak az érintettek tájékoztatása és egyes jogainak korlátozása tekintetében az Európai Beruházási Bank Humánerőforrás-ügyi Igazgatósága általi kezelésére vonatkozó belső szabályok megállapításáról [2023/2717]

Hatályos: 2023. 12. 25.

 

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK S) PONTJÁVAL LÉTREHOZOTT, AZ UNIÓS PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG 2023. december 4-i 1/2023 HATÁROZATA

a kereskedelmi és együttműködési megállapodás I. és II. jegyzőkönyvének elfogadásáról és 47. mellékletének módosításáról [2023/2731]

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és a tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2722 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 06.

 

A TANÁCS 2020. október 19-i (KKBP) 2020/1515 HATÁROZATA

az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola létrehozásáról, valamint a (KKBP) 2016/2382 határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 4-i (KKBP) 2023/2700 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 4-i (KKBP) 2023/2721 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 06.)

Megjelent: 2023. 12. 06.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2720 RENDELETE

a 2024-2026-os időszakra szóló, egyes halászati termékekre vonatkozó autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 27-i (EU) 2023/2724 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) előírásaira való egyes hivatkozások, valamint bizonyos tiszta gázok rendelkezésre állása tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2735 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a “Munkaerő” tárgykörben 2026-ban végzett adatgyűjtés eseti témája tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 5-i (EU) 2023/2707 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2022/1637 végrehajtási rendeletnek a jövedékiadó-felfüggesztéssel exportált jövedéki termékekre és a tartalékokmányok használatára vonatkozó szabályok és eljárások tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 5-i (EU) 2023/2712 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nemzeti vámrendszerektől a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszerbe a “szabad forgalomba bocsátás” vámeljárás alá vont termékekre vonatkozóan továbbítandó információk részletei tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 5-i (EU) 2023/2713 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel foglalkozó európai uniós referencialaboratóriumok kijelöléséről

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2023/2742 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes Norvégiából származó, az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó, 2024. évi vámkontingens megnyitásáról

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 5-i (EU) 2023/2755 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 07.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2748 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium kérelme – EGF/2023/002 BE/Makro kérelme)

Hatályos: 2023. 12. 06.

 

A TANÁCS 2023. november 30-i (EU) 2023/2751 HATÁROZATA

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet közgyűlésének 33. ülésén a segítségnyújtásra szoruló hajók menedékhelyére vonatkozó iránymutatások, a szemlézés és tanúsítás harmonizált rendszere szerinti iránymutatások, az IMO-eszközök végrehajtásáról szóló szabályzat szempontjából releváns eszközök keretében teljesítendő kötelezettségek nem kimerítő listája és a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat közigazgatások általi végrehajtására vonatkozó iránymutatások módosításainak elfogadására tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 1-i (EU) 2023/2697 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Olasz Köztársaság és a Francia Köztársaság által az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése alapján négy V300 Zefiro I-F típusú jármű tekintetében benyújtott, az 1302/2014/EU bizottsági rendelet melléklete 4.2.10.2.1. pontjának alkalmazása alóli mentesülésre irányuló kérelem elfogadásáról

Hatályos: 2023. 12. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 4-i (EU) 2023/2698 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az (EU) 2019/1242 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó nehézgépjármű-csoportok szén-dioxid-referenciakibocsátásának meghatározásáról

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2013. december 16-i 134/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 27-i (EU) 2023/2724 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2019. december 16-i (EU) 2020/256 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a többéves gördülő terv kialakítása révén történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2735 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2022. július 5-i (EU) 2022/1637 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek adófelfüggesztés melletti szállításához és szabad forgalomba bocsátást követő szállításához kapcsolódó okmányhasználat tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az adómentességi igazoláshoz használandó űrlap meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. december 5-i (EU) 2023/2707 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. december 5-i (EU) 2023/2755 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 07.)

Megjelent: 2023. 12. 07.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2667 RENDELETE

a 767/2008/EK, a 810/2009/EK és az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 693/2003/EK és a 694/2003/EK tanácsi rendeletnek, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a vízumeljárás digitalizálása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2685 RENDELETE

az 1683/95/EK tanácsi rendeletnek a vízumeljárás digitalizálása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2675 RENDELETE

az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2761 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A TANÁCS 2023. december 7-i (EU) 2023/2765 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 12. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2023/2727 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “PPC Chlorine liquid” egyedi biocid termék uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2023/2737 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [“Jabłka grójeckie” (OFJ)]

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2023/2739 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Halitzia Tillirias” (OFJ))

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2023/2746 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Ezine Peyniri” [OEM])

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2753 HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (légi közlekedési ETS)

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2756 HATÁROZATA

Izrael Állammal a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2023. 12. 07.

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2759 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Holland Királyság által javasolt öt tagjának és hat póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A TANÁCS 2023. december 7-i (KKBP) 2023/2764 HATÁROZATA

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2023/2719 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás 14. mellékletében meghatározott ökológiai termékek tekintetében elismert egyenértékűség megerősítéséről

Hatályos: 2023. 12. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 5-i (EU) 2023/2711 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

egy tagállam számára az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendelettől a személyekre és a háztartásokra vonatkozó statisztikák bizonyos változóira vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében történő eltérések engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2023/2726 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének a hajók újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról szóló (EU) 2016/2323 végrehajtási határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 10.

 

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 2023. november 15-i 1/2023. sz. HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás XVII-C. és XVII-D. mellékletének módosításáról [2023/2651]

Hatályos: 2023. 11. 15.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2013/183/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/849 tanácsi határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. augusztus 30-i (EU) 2017/1509 tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. július 13-i 810/2009/EK RENDELETE

a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2667 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. július 9-i 767/2008/EK RENDELETE

a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra, a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokra és a tartózkodási engedélyekre vonatkozó információk tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2667 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A TANÁCS 2003. április 14-i 694/2003/EK RENDELETE

a 693/2003/EK rendeletben előírt egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) egységes formátumairól

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2667 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A TANÁCS 2003. április 14-i 693/2003/EK RENDELETE

egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) létrehozásáról, valamint a Közös Konzuli Utasítás és a Közös Kézikönyv módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2667 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 RENDELETE

a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2667 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A TANÁCS 1995. május 29-i 1683/95/EK RENDELETE

a vízumok egységes formátumának meghatározásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2685 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1514 HATÁROZATA

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2023/422 határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 7-i (KKBP) 2023/2764 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2016. december 19-i (EU) 2016/2323 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének a hajók újrafeldolgozásról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2023/2726 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 08.)

Megjelent: 2023. 12. 08.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. október 16-i (KKBP) 2023/2740 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az Európai Unió örményországi missziójának (EUMA) jogállásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és megkötéséről

Hatályos: 2023. 10. 16.

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között az Európai Unió örményországi missziójának (EUMA) jogállásáról

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2760 HATÁROZATA

az Európai Unió és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodás megkötéséről

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 4-i (EU) 2023/2763 RENDELETE

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a Svalbard vizein, valamint az 1 és 2b övezet nemzetközi vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 7-i (EU) 2023/2732 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, a Macleaya cordata keverékéből előállított készítmény valamennyi hízóbaromfifaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)

Hatályos: 2023. 12. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 7-i (EU) 2023/2733 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a diklazurilből előállított (Coxiril) készítmény tojójércék és fácánok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV) és az (EU) 2015/46 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 12. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 7-i (EU) 2023/2734 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, a Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF-ből előállított készítmény lovak, tejelő kérődzők és sertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Mazzoleni S.p.A.)

Hatályos: 2023. 12. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 7-i (EU) 2023/2736 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, a Bacillus velezensis NITE BP-01844-ből előállított készítmény valamennyi hízóbaromfifaj, tojójércék, tenyészpulykák, kevésbé jelentős tojó- és tenyészbaromfifajok, valamint díszmadarak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Toa Biopharma Co., Ltd)

Hatályos: 2023. 12. 28.

 

A TANÁCS 2023. december 4-i (EU) 2023/2754 HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) ódosítása tekintetében képviselendő álláspontról (tengeri közlekedésre és helyhez kötött létesítményekre vonatkozó ETS)

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2023/2718 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióira vonatkozó, a 2025-2029-es időszakra szóló hálózatstratégiai terv jóváhagyásáról és az (EU) 2019/2167 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2015. január 14-i (EU) 2015/46 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a diklazuril brojlercsirkék, hízópulykák, valamint hízó- és tenyészgyöngytyúkok takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV.)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. december 7-i (EU) 2023/2733 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. december 17-i (EU) 2019/2167 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióira vonatkozó, a 2020-2029-es időszakra szóló hálózatstratégiai terv jóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2023/2718 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 28.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.