Heti jogász 2023. 50. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 50. héten a Magyar Közlöny 176 – 181. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/176.

Megjelent: 2023. 12. 11.

 

Új jogszabályok

 

62/2023. (XII. 11.) MNB rendelet

a “Kúria” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 12. 11. 11 órától.

 

63/2023. (XII. 11.) MNB rendelet

a “Kúria” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 12. 11. 11 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/177.

Megjelent: 2023. 12. 12.

 

Új jogszabályok

 

542/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS IV.) multilaterális oktatási megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 12. 13. – kivétellel.

 

543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 13., 2024. 01. 01.

 

544/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2024. évi kompenzációjáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

545/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

546/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

547/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről

Hatályos: 2023. 12. 13., 2024. 01. 01.

 

548/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

549/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

550/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

551/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

554/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

555/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

556/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

7/2023. (XII. 12.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a népegészségügyi termékadó felajánlásokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

50/2023. (XII. 12.) BM rendelet

gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról és finanszírozási eljárásrendek kiadásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

51/2023. (XII. 12.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrök fegyver viselésére való egészségi és pszichológiai alkalmasságának feltételeiről, valamint a fegyver viselésére való alkalmasság vizsgálatának és ellenőrzésének a szabályairól

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

52/2023. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervnél foglalkoztatott fegyveres biztonsági őrök alkalmasságvizsgálatáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

19/2023. (XII. 12.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

6/2023. (XII. 12.) KKM rendelet

a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 24.) KüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

7/2023. (XII. 12.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

8/2023. (XII. 12.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

9/2023. (XII. 12.) KKM rendelet

a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

10/2023. (XII. 12.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról szóló 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

11/2023. (XII. 12.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 3/2020. (II. 17.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

12/2023. (XII. 12.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő házastársa jogcímén fennálló deviza- illetménypótlék és költségtérítés jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről szóló 4/2020. (II. 17.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

1541/2023. (XII. 12.) Korm. határozat

Magyarország Pekingi Nagykövetségén pénzügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről és fenntartásáról

 

1542/2023. (XII. 12.) Korm. határozat

az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról

 

1543/2023. (XII. 12.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1544/2023. (XII. 12.) Korm. határozat

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság VP1-1.2.1-23 kódszámú, “Bemutató üzemek támogatása” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

 

1545/2023. (XII. 12.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

1546/2023. (XII. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító számú, “NASZLADY ATTILA egészségfejlesztési program – beruházási komponens” című kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

1547/2023. (XII. 12.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú, “A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

Módosított jogszabályok

 

299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról

Módosítja: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról

Módosítja: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

239/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet

önálló szabályozó szerv gazdálkodására vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

Módosítja: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 545/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 546/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja: 548/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 549/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 550/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 551/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 552/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 552/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 553/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet

az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 554/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 555/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 556/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 556/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 7/2023. (XII. 12.) MvM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 50/2023. (XII. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 50/2023. (XII. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet

az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól

Módosítja: 50/2023. (XII. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 52/2023. (XII. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja: 52/2023. (XII. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

47/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 52/2023. (XII. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 19/2023. (XII. 12.) IM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2/1995. (III. 24.) KüM rendelet

a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról

Módosítja: 6/2023. (XII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 7/2023. (XII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 8/2023. (XII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól

Módosítja: 9/2023. (XII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról

Módosítja: 10/2023. (XII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

3/2020. (II. 17.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól

Módosítja: 11/2023. (XII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

4/2020. (II. 17.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék és költségtérítés jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről

Módosítja: 12/2023. (XII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről

Módosítja: 1543/2023. (XII. 12.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1545/2023. (XII. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1546/2023. (XII. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1547/2023. (XII. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 542/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS IV.) multilaterális oktatási megállapodás 10. cikkében meghatározott időponttól.

 

359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

447/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

15/2023. (I. 25.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet

az Ukrán Országos Önkormányzat által köznevelési intézmény tanítási év közbeni alapításának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

24/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a földgáztárolási díj meghatározásával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

92/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

120/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a közfeladatok és közszolgáltatások biztosításával összefüggő jogviszonyok egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

203/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak átadásával kapcsolatos eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet

az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

a 2023. évi települési földadó visszatérítéséről

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

404/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénytől eltérő veszélyhelyzeti rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

424/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

a földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

452/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 543/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről

Hatályon kívül helyezi: 547/2023. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről

Hatályon kívül helyezi: 50/2023. (XII. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/178.

Megjelent: 2023. 12. 13.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi LXXXV. törvény

az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 14., 2023. 12. 21., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 02. 13., 2024. 03. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

2011. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 14.

 

2011. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 14.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 21., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 21., 2024. 01. 01.

 

2016. évi XV. törvény

a nemzeti otthonteremtési közösségekről

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 14., 2024. 02. 13.

 

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

2021. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

2021. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2023. 12. 14.

 

2023. évi XLI. törvény

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXXXV. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/179.

Megjelent: 2023. 12. 13.

 

Új jogszabályok

 

557/2023. (XII. 13.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

558/2023. (XII. 13.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletnek a foglalkoztatottak fizetési fokozatait és illetményét érintő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

21/2023. (XII. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 27.

 

24/2023. (XII. 13.) EM rendelet

a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

25/2023. (XII. 13.) EM rendelet

a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1548/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról

 

1549/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a vármegye- és országbérlet bevezetéseinek eredményeiről, valamint a tarifa- és kedvezményrendszer további átfogó korszerűsítésével és egyszerűsítésével összefüggő feladatokról

 

1550/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes víziközmű ágazati beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1551/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a 2024. évi női és férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs verseny megrendezésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1552/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a 2024-2026. évi Tour de Hongrie és a 2024. évi EHF Női Kézilabda Bajnokok Ligája Négyes Döntő megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1553/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1554/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1555/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1556/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról és az egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1557/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről, illetve a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00016, a TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00032 és VEKOP-6.1.1-21-2021-00032 azonosító számú projektek keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről

 

1558/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 14.

 

1559/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a Szalkszentmárton község közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról

 

99/2023. (XII. 13.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti Magas Szintű Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

100/2023. (XII. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Kübekháza-országhatár között megépítendő út és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 557/2023. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

Módosítja: 558/2023. (XII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 21/2023. (XII. 13.) MEKH r.

Hatályos: 2024. 01. 27.

 

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

Módosítja: 25/2023. (XII. 13.) EM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Módosítja: 1556/2023. (XII. 13.) Korm. h.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1558/2023. (XII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 12. 14.

 

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

Módosítja: 1560/2023. (XII. 13.) Korm. h.

 

1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1560/2023. (XII. 13.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról

Visszavonta: 1548/2023. (XII. 13.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/180.

Megjelent: 2023. 12. 14.

 

Új jogszabályok

 

559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól

Hatályos: 2023. 12. 31.

 

560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 17., 2023. 12. 30., 2024. 01. 01.

 

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

562/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az építési és közlekedési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokhoz kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátásáról

Hatályos: 2024. 01. 01., 2024. 04. 01.

 

563/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 13.

 

564/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 14.

 

565/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

566/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 13.

 

567/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

568/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

államháztartási tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 17., 2024. 01. 01.

 

22/2023. (XII. 14.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

13/2023. (XII. 14.) KKM rendelet

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól szóló 13/2022. (XI. 18.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

25/2023. (XII. 14.) OGY határozat

a Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

26/2023. (XII. 14.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2022. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

27/2023. (XII. 14.) OGY határozat

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

28/2023. (XII. 14.) OGY határozat

az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

29/2023. (XII. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

 

30/2023. (XII. 14.) OGY határozat

a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 22.

 

31/2023. (XII. 14.) OGY határozat

a szkíták Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről

 

1561/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról

 

1562/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökség (CEPOL) új székhelyéül szolgáló ingatlan használatba adásával összefüggésben felmerülő forrás biztosításáról

 

1563/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezet működtetéséről

 

1564/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1565/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1566/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2., 3. és 5. prioritási tengelyén megvalósuló egyes projektekben felmerült költségnövekmények finanszírozásának biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

1567/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, “Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt támogatási összegének növeléséről és átütemezéséről, 2023. december 31. után felmerülő költségek fedezetének biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

1568/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási összegének emeléséről

 

1569/2023. (XII. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a VIENNA INSURANCE GROUP között megkötendő együttműködési megállapodásról

 

Módosított jogszabályok

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

Módosítja: 560/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 560/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17., 2023. 12. 30., 2024. 01. 01.

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Módosítja: 560/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 560/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17., 2024. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 560/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 560/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

Módosítja: 560/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 563/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 13.

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja: 564/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 14.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 565/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 565/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 566/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 13.

 

178/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 567/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 22/2023. (XII. 14.) HM r.

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

13/2022. (XI. 18.) KKM rendelet

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól

Módosítja: 13/2023. (XII. 14.) KKM r.

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 29/2023. (XII. 14.) OGY h.

Hatályos: 2023. 12. 13.

 

21/2015. (V. 4.) OGY határozat

a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

Módosítja: 30/2023. (XII. 14.) OGY h.

Hatályos: 2023. 12. 22.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2., 3. és 5. prioritási tengelyén megvalósuló egyes projektekben felmerült költségnövekmények finanszírozásának biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1566/2023. (XII. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1567/2023. (XII. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 559/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 31.

 

20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

4/2000. (IV. 12.) SzCsM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

31/2004. (XII. 21.) FMM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

20/2005. (X. 27.) FMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet és a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

3/2006. (IX. 15.) SZMM rendelet

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

8/2006. (V. 22.) FMM rendelet

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

94/2006. (XII. 27.) GKM rendelet

a Vállalkozói Támogatásközvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság közreműködő szervezetként való kijelölésével kapcsolatban szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

110/2023. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 567/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

122/2023. (IV. 11.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 567/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

Hatályon kívül helyezi: 567/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 568/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 568/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 568/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

379/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 568/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

442/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az önkormányzatok és gazdasági társaságaik energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez történő adósságot keletkeztető ügyleteinek eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 568/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

503/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 568/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

29/2021. (XI. 9.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

Hatályon kívül helyezi: 25/2023. (XII. 14.) OGY h.

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

128/2004. (XI. 23.) OGY határozat

az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról

Hatályon kívül helyezi: 28/2023. (XII. 14.) OGY h.

Hatályos: 2023. 12. 15.

 

2025/2005. (II. 25.) Korm. határozat

az Európai Unió irányítása alatt megvalósuló balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelettel kapcsolatos magyar katonai részvételről

Visszavonta: 1561/2023. (XII. 14.) Korm. határozat.

 

1151/2023. (IV. 24.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási összegének emeléséről

Visszavonta: 1568/2023. (XII. 14.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/181.

Megjelent: 2023. 12. 15.

 

Új jogszabályok

 

64/2023. (XII. 15.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 16., 2024. 02. 01., 2024. 04. 01., 2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

32/2023. (XII. 15.) GFM rendelet

egy állami tulajdonú gazdasági társaság cégnevének, valamint egy állami tulajdonú gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának változásával összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 16.

 

33/2023. (XII. 15.) GFM rendelet

a ROTAQUA Geológiai-, Bányászati kutató Mélyfúró Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságot érintő változás átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 16.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5029/2023/3. határozat

Az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján változtatási tilalom a szükséges időtartamra rendelhető el, mely legfeljebb az elrendeléstől számított 3 évig állhat fenn az érintett ingatlanokon még abban az esetben is, amennyiben a helyi építési szabályzat felülvizsgálata ezen időtartamon belül nem fejeződött be.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2023/3. határozat

A helyi önkormányzatok a törvény keretei között szervezeti és működési rendjük meghatározása során belső szabályozási autonómiával rendelkeznek, ugyanakkor az így megalkotott szabályozás nem lehet ellentétes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottakkal.

 

Módosított jogszabályok

 

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

Módosítja: 64/2023. (XII. 15.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja: 65/2023. (XII. 15.) MNB r.

Hatályos: 2023. 12. 16., 2024. 02. 01., 2024. 04. 01., 2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Módosítja: 65/2023. (XII. 15.) MNB r.

Hatályos: 2023. 12. 16.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 32/2023. (XII. 15.) GFM r.

Hatályos: 2023. 12. 16.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 33/2023. (XII. 15.) GFM r.

Hatályos: 2023. 12. 16.

 

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.