Heti EU jogász 2024. 1 – 2. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. Az első és második héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 3.)

Megjelent: 2024. 01. 03.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2024/196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 12-i (EU) 2024/20 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az S-metolaklór hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 23.

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (KKBP) 2024/195 HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 03.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 269/2014/EU RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2024/196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. december 12-i (EU) 2024/20 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 23.

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 2014/145/KKBP HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 21-i (KKBP) 2024/195 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 4.)

Megjelent: 2024. 01. 04.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. november 13-i (EU) 2024/199 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközzel kapcsolatos kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 11. 13.

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a liechtensteini hercegség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközzel kapcsolatos kiegészítő szabályokról

 

A TANÁCS 2023. december 30-i (EU) 2024/210 HATÁROZATA

a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaság és Románia általi teljes körű alkalmazásáról

Hatályos: 2024. 01. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 5.)

Megjelent: 2024. 01. 05.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 4-i (EU) 2024/212 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 19-i (EU) 2024/197 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1272/2008/EK rendeletnek egyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 25.

 

A TANÁCS 2024. január 4-i (KKBP) 2024/215 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1775 határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 06.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2023. december 15-i (EU) 2024/190 HATÁROZATA

a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat (EKB/2016/16) módosításáról (EKB/2023/38)

Hatályos: 2024. 01. 25.

 

A KERESKEDELMI FORMÁCIÓBAN ÜLÉSEZŐ EU-UKRAJNA TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG 2023. november 30-i 3/2023. SZ. HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás 8. fejezetének XXI-A. mellékletében meghatározott 2. szakasz pozitív értékeléséről [2024/192]

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A KERESKEDELMI FORMÁCIÓBAN ÜLÉSEZŐ EU-UKRAJNA TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG 2023. november 30-i 2/2023. sz. HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás 8. fejezetének XXI-A. mellékletében meghatározott 1. szakasz végrehajtásának pozitív értékeléséről [2024/193]

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2024-2026-os időszakra szóló, egyes halászati termékekre vonatkozó autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2023. november 27-i (EU) 2023/2720 tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2017. szeptember 28-i (EU) 2017/1770 RENDELETE

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 4-i (EU) 2024/212 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 06.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1272/2008/EK RENDELETE

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 19-i (EU) 2024/197 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 25.

 

A TANÁCS 2017. szeptember 28-i (KKBP) 2017/1775 HATÁROZATA

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 4-i (KKBP) 2024/215 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 06.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2016. június 1-i (EU) 2016/948 HATÁROZATA

a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2016/16)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2023. december 15-i (EU) 2024/190 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 8.)

Megjelent: 2024. 01. 08.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2024/198 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének (2023-2027) az Európai Unió nevében történő megkötéséről és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 9.)

Megjelent: 2024. 01. 09.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2024/230 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információk, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedések tekintetében való módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 8-i (EU) 2024/191 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 1303/2014/EU rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 8-i (EU) 2024/194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az olajos magvakhoz, a gyapothoz és a borkészítés melléktermékeihez kapcsolódó beavatkozástípusokra, valamint az uniós támogatással és a KAP stratégiai tervekkel kapcsolatos információs, tájékoztatási és láthatósági követelményekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2022/129 végrehajtási rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 8-i (EU) 2024/202 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamok számára a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. május 27-i (EU) 2021/1342 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2024/230 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2021. december 21-i (EU) 2022/129 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az olajos magvakhoz, a gyapothoz és a borkészítés melléktermékeihez kapcsolódó beavatkozástípusokra, valamint az uniós támogatással és a KAP stratégiai tervekkel kapcsolatos információs, tájékoztatási és láthatósági követelményekre vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 8-i (EU) 2024/194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2002. június 13-i 2002/56/EK IRÁNYELVE

a vetőburgonya forgalmazásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 8-i (EU) 2024/202 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 10.)

Megjelent: 2024. 01. 10.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv (2023-2027) hatálybalépéséről

 

A TANÁCS 2023. december 22-i (EU) 2024/223 RENDELETE

a megújuló energia szélesebb körű alkalmazásának felgyorsítását célzó keret meghatározásáról szóló (EU) 2022/2577 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 4-i (EU) 2024/225 RENDELETE

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a 9a körzet 30. funkcionális egységében folytatott, norvég homárra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2024.01. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 3-i (EU) 2024/218 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Cabrito de Extremadura” [OFJ])

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 3-i (EU) 2024/219 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo” (OFJ) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2024/232 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus ablakok és ajtók újrahasznosított kemény polivinil-kloridot tartalmazó műanyag profiljaiban előforduló kadmiumra és ólomra megadott mentesség tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

AZ EU-UKRAJNA TÁRSULÁSI TANÁCS 2023. november 10-i 1/2023 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás XLIV. mellékletének módosításáról [2024/233]

Hatályos: 2023. 11. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2022. december 22-i (EU) 2022/2577 RENDELETE

a megújuló energia szélesebb körű alkalmazásának felgyorsítását célzó keret meghatározásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 22-i (EU) 2024/223 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. június 8-i 2011/65/EU IRÁNYELVE

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2024/232 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 11.)

Megjelent: 2024. 01. 11.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 10-i (EU) 2024/257 RENDELETE

bizonyos halállományok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2024., 2025. és 2026. évre történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2023/194 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 11.

 

A TANÁCS 2024. január 10-i (EU) 2024/259 RENDELETE

egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2024. évre történő meghatározásáról

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/209 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból és a Törökországból származó, acélból készült bulbavas behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 27/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 38/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/2]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 39/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/3]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 36/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/4]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 41/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2024/5]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 30/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/6]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 33/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/7]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 40/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2024/8]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 34/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/9]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 32/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/10]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 37/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/11]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 28/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/12]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 25/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/13]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 35/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/14]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 26/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/15]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 11/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/16]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 12/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/17]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 13/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/18]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 43/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról [2024/19]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 5/2021 HATÁROZATA

visszavonva

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 6/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/22]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 4/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/23]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 31/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/24]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 3/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/25]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 8/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/26]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 18/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/27]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 15/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/28]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 7/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/29]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 20/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/30]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 17/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/31]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 24/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/32]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 22/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/33]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 29/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/34]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 14/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/35]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 1/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/36]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 10/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/37]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 49/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/38]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 58/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2024/39]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 9/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/40]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 57/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2024/41]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 2/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/42]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 42/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2024/43]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 63/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/44]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 45/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/45]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 50/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/46]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 44/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról [2024/47]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 48/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/48]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 46/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/49]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 52/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/50]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 65/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/51]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 47/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/52]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 70/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról [2024/53]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 71/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/54]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 68/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról [2024/55]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 69/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról [2024/56]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 67/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIV. mellékletének (Verseny) módosításáról [2024/57]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 64/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/58]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 73/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/59]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 51/2021 HATÁROZATA

visszavonva

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 53/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/61]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 56/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/62]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 54/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/63]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 82/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/64]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 60/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2024/65]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 59/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2024/66]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 85/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2024/67]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 55/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/68]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 61/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/69]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 62/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/70]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 86/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2024/71]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 87/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2024/72]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 84/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/73]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 83/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/74]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 80/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/75]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 79/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/76]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 81/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/77]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 77/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/78]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 78/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/79]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 74/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/80]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 76/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/81]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 75/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/82]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 72/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/83]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 66/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/84]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 23/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/85]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 19/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/86]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 21/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/87]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. február 5-i 16/2021 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/88]

Hatályos: 2021. 02. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. január 30-i (EU) 2023/194 RENDELETE

bizonyos halállományok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2023. évre történő meghatározásáról, valamint egyes mélytengeri halállományok tekintetében az ilyen halászati lehetőségeknek a 2023. és 2024. évre történő meghatározásáról

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 10-i (EU) 2024/257 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 12.)

Megjelent: 2024. 01. 12.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 11-i (EU) 2024/216 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelet mellékletének a víziállatok jegyzékbe foglalt betegségei, valamint az ilyen, jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 11-i (EU) 2024/217 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy borágazati hagyományos kifejezés módosításának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 115. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő jóváhagyásáról (“Vino generoso”)

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/201 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2022/1954 végrehajtási határozatnak a távvezérlésű mechanikus kormányrendszerekre, az állandó beépítésű üzemanyag-ellátó rendszerekre és a távvezérlésű hidraulikus kormányrendszerekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/208 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a dinátrium-tetraborát 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/224 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekre vonatkozó, az (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott harmonizált szabványokról

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

AZ EGYESÜLT NEMZETEK EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK (ENSZ-EGB) INFORMÁCIÓJA

168. számú ENSZ-előírásáról – Egységes rendelkezések a könnyű személy- és haszongépjárműveknek a kritikus kibocsátások tekintetében történő jóváhagyásáról [2024/211]

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2023. december 11-i (EU) 2023/2749 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 3-i (EU) 2018/1882 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 11-i (EU) 2024/216 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2022. október 12-i (EU) 2022/1954 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a kedvtelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/201 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.