Heti EU jogász 2024. 6 – 7. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 6. és 7. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 5.)

Megjelent: 2024. 02. 05.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/425 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az aszulam-nátrium hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/432 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kanada és egyes tagállamok illetékes hatóságai által aláírt megállapodás alapján automatikusan kicserélendő információknak a 2011/16/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseiben meghatározott információkkal való egyenértékűsége megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/443 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Queijo de Azeităo” [OEM])

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/445 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Aydin Memecik Zeytinyagi” [OEM])

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/460 HATÁROZATA

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 24-i (EU) 2024/441 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a “European Citizens’ Initiative in Defence of Agriculture and Rural Economy in Europe” (Európai polgári kezdeményezés az európai mezőgazdaság és vidéki gazdaság védelméért) elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

Hatályos: 2024. 02. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 24-i (EU) 2024/442 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a “Legyen tilos a konverziós terápia az Európai Unióban” elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

Hatályos: 2024. 02. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2011. február 15-i 2011/101/KKBP HATÁROZATA

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/460 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 6.)

Megjelent: 2024. 02. 06.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/451 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található nikotin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/434 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Agrilus planipennis Fairmaire Unió területén belüli megtelepedésének és elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

Hatályos: 2024. 02. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/453 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az olaszországi tojás- és baromfihús-ágazatot érintő rendkívüli piactámogatási intézkedésekről

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/483 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/440 AJÁNLÁSA

a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv alkalmazásában végzett effektívdózis- és egyenértékdózis-becslések során a dózistényezők használatáról

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/451 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/483 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 7.)

Megjelent: 2024. 02. 07.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 26-i (EU) 2024/450 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a reorganizációs terv kötelező elemeit és a szanálási hatóság általi jóváhagyáshoz teljesítendő kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 31-i (EU) 2024/482 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös kritériumokon alapuló európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer (EUCC) elfogadása tekintetében az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/458 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Nyelvtechnológiai Szövetség európai digitális infrastruktúra-konzorciumának (ALT-EDIC) létrehozásáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/459 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a CitiVERSE felé mutató, hálózatvezérelt helyi digitális ikermodellek európai digitális infrastruktúra-konzorciumának (LDT CitiVERSE EDIC) létrehozásáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2024. évre történő meghatározásáról szóló, 2024. január 10-i, (EU) 2024/259 tanácsi rendelethez

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 8.)

Megjelent: 2024. 02. 08.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 7-i (EU) 2024/456 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a 2023. december 31. és 2024. március 30. közötti referencia-időponttal történő adatszolgáltatás céljára a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámítására vonatkozó technikai információk meghatározásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/499 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt négy tagjának és négy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 7-i (EU) 2024/454 HATÁROZATA

a tejről és zsírról szóló törvény keretében a Bajorországban elvégzett, a tej minőségének ellenőrzésére irányuló vizsgálatokhoz Németország által nyújtott állami támogatásról szóló SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) számú intézkedésről

Hatályos: 2024. 02. 08.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. január 29-i (EU) 2024/461 HATÁROZATA

a javadalmazási gyakorlatokra, a nemek közötti bérkülönbségre, a jóváhagyott magasabb arányokra és a magas jövedelmű személyekre vonatkozó információknak az illetékes nemzeti hatóságok által az Európai Központi Bank részére, értékelés céljából történő jelentéséről (EKB/2024/2)

Hatályos: 2024. 02. 08.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 28-i 228/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/269]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 28-i 226/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/270]

Hatályos: 2021. 07. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 224/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/271]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 28-i 227/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról [2024/272]

Hatályos: 2021. 07. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 14-i 225/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2024/273]

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 223/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/274]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 221/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/275]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 217/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/276]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 218/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/277]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 222/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/278]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 219/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/279]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 220/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/280]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 215/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/281]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 213/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/282]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 216/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/283]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 211/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/284]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 214/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/294]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 210/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/295]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 196/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/300]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 212/2021 HATÁROZATA

visszavonva

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 208/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/303]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 209/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/304]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 206/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/305]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 207/2021 HATÁROZATA

visszavonva

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 190/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/307]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 203/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/308]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 199/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/309]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 204/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/310]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 205/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/311]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 201/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/312]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 200/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/313]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 192/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/314]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 194/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/315]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 202/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/316]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 198/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/317]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 197/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/318]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 189/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/319]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 195/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/320]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 193/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/321]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 191/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/322]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2024. január 19-i, (KKBP) 2024/385 tanácsi határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2024. január 19-i (EU) 2024/386 tanácsi rendelethez

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 9.)

Megjelent: 2024. 02. 09.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 17-i (EU) 2024/351 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állat-egészségügyi bizonyítványminták, az állat-egészségügyi/hatósági bizonyítványminták, a nyilatkozatminták és a szállítmányok Unióba történő belépésére vonatkozó hatósági nyilatkozatminták tekintetében történő módosításáról a szárazföldi állatok bizonyos kategóriáira és az ezek szaporítóanyagaira

Hatályos: 2024. 02. 29.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (KKBP) 2024/570 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/2730 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/1/2024)

Hatályos: 2024. 02. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/424 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/427 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az alpesi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/428 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a fekete-tengeri biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek nyolcadik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/429 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a boreális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/430 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenötödik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/446 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a sztyeppi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek negyedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/449 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a makaronéziai biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenegyedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/528 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az úti okmányok listájának és az említett rendelet 5a. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett értesítések táblázatának a vízuminformációs rendszerbe (VIS) történő integrálása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 10.

 

AZ EU-UKRAJNA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 2023. november 16-i 2023/1. sz. HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a “származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2024/401]

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található mandipropamid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2024. január 22-i (EU) 2024/344 bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 17-i (EU) 2024/351 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (KKBP) 2023/2730 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/1457 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/4/2023)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (KKBP) 2024/570 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/241 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhatodik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/424 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/243 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az alpesi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhatodik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/427 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/242 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a fekete-tengeri biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek hetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/428 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/245 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a boreális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhatodik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/429 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/239 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizennegyedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/430 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 4-i (EU) 2019/15 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a sztyeppi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, harmadik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/446 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/240 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a makaronéziai biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/449 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 12.)

Megjelent: 2024. 02. 12.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/505 IRÁNYELVE

a 2005/36/EK irányelvnek a Romániában képzett általános ápolók szakmai képesítéseinek elismerése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/249 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos információk vámjogszabályok alapján megvalósuló cseréjére és tárolására vonatkozó közös adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/250 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek a bizonyos információk vámjogszabályok alapján megvalósuló cseréjére és tárolására vonatkozó közös adatszolgáltatási követelményekhez kapcsolódó formátumok és kódok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletének és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendelet II. mellékletének bizonyos állati eredetű termékek és bizonyos állatkategóriák szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/579 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/578 HATÁROZATA

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodást módosító jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. február 8-i (KKBP) 2024/583 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a vörös-tengeri válsággal kapcsolatban a hajózás szabadságának megőrzését célzó tengeri védelmi műveletéről (EUNAVFOR ASPIDES)

Hatályos: 2024. 02. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 8-i (EU) 2024/462 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 349/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló 626/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel kapcsolatos C-461/18. P sz. ügyben az Európai Unió Bírósága által, valamint T-442/12. sz. ügyben az Európai Unió Törvényszéke által hozott ítélet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE

a szakmai képesítések elismeréséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/505 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/249 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/250 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2020. december 16-i (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/579 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 13.)

Megjelent: 2024. 02. 13.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2024/490 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/491 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo) vonatkozásában az ICES 6-8 alterületeken alkalmazandó egyedi technikai intézkedések meghosszabítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/492 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek a Kelta-tengeren, az Ír-tengeren és a Skóciától nyugatra fekvő területeken folytatott egyes tengerfenéki és nyílt vízi halászati tevékenységekkel kapcsolatos technikai intézkedések meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 12-i (EU) 2024/493 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 12-i (EU) 2024/587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelettől a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó 8. sz. előírás (8. sz. GAEC-előírás) alkalmazása, az EMGA-hozzájárulásban részesülő kiadások támogathatósági időpontja, valamint a KAP stratégiai tervek egyes agrár-ökológiai programok módosítása céljából történő módosításának szabályai tekintetében a 2024. igénylési évre biztosított eltérésről

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A TANÁCS 2024. január 23-i (EU) 2024/571 HATÁROZATA

a Kereskedelmi Világszervezet 13. miniszteri konferenciáján a Comore-szigeteki Uniónak a WTO-hoz történő csatlakozása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 23.

 

A TANÁCS 2023. november 21-i (EU) 2024/582 HATÁROZATA

a Kolumbiai Köztársasággal kötendő partnerségi és együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2017. május 31-i (EU) 2017/1926 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2024/490 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 04.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 RENDELETE

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/491 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 RENDELETE

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/492 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 14.)

Megjelent: 2024. 02. 14.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

az Európai Gyógyszerügynökség részére fizetendő szolgáltatási és ügyintézési díjakról, az (EU) 2017/745 és az (EU) 2022/123 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 658/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 297/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A TANÁCS 2024. február 12-i (EU) 2024/576 RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 7-i (EU) 2024/575 RENDELETE

az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 7-i (EU) 2024/569 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [“Cecina de León” (OFJ)]

Hatályos: 2024. 03. 05.

 

A TANÁCS 2024. február 12-i (KKBP) 2024/577 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 8-i (EU) 2024/572 HATÁROZATA

az Európai Atomenergia-közösség által az EU-Albánia stabilizációs és társulási tanács eljárási szabályzatának módosításáról szóló határozat tekintetében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. április 5-i (EU) 2017/745 RENDELETE

az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. január 25-i (EU) 2022/123 RENDELETE

az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 12-i (EU) 2024/576 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 12-i (KKBP) 2024/577 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 658/2014/EU RENDELETE

az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A TANÁCS 1995. február 10-i 297/95/EK RENDELETE

az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 15.)

Megjelent: 2024. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 7-i (EU) 2024/584 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1851 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítások alapjául szolgáló kitettségek homogenitása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 8-i (EU) 2024/585 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ízesített borászati termékek összetevőinek feltüntetésére és megnevezésére vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/566 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/620 végrehajtási rendelet VIII. mellékletének Németország és Spanyolország egyes körzetei “betegségtől mentes” státuszának a kéknyelv-betegség vírusával (1-24-es szerotípus) való fertőzöttség tekintetében történő jóváhagyása vagy visszavonása, valamint az e vírussal való fertőzöttségre vonatkozó mentesítési program kiterjesztésének jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/567 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/761 végrehajtási rendeletnek a Brazíliából származó termékekre vonatkozó digitális származási igazolás használata és a vámkontingensek kezelése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 8-i (EU) 2024/560 HATÁROZATA

a Spanyol Királyság számára az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanári-szigetek tekintetében való eltérés engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/564 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a szilárd tüzelésű kazánokra, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokra vonatkozóan az (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2015/1189 rendelet támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/580 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. május 28-i (EU) 2019/1851 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek homogenitására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 7-i (EU) 2024/584 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 15-i (EU) 2021/620 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok és azok körzetei vagy kompartmentjei “betegségtől mentes” és “nem vakcinázó” státuszának bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása, valamint az említett betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/566 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2019. december 17-i (EU) 2020/761 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/567 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/580 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 16.)

Megjelent: 2024. 02. 16.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/593 HATÁROZATA

Franciaországnak a polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló igazságügyi együttműködésre vonatkozóan Algériával kötendő kétoldalú megállapodásra irányuló tárgyalás folytatására való felhatalmazásáról

Hatályos: 2024. 02. 16.

 

A TANÁCS 2024. január 23-i (EU) 2024/592 HATÁROZATA

Franciaországnak a családjoghoz kapcsolódó polgári ügyekben fennálló igazságügyi együttműködésre vonatkozóan Algériával kötendő kétoldalú megállapodásra irányuló tárgyalás folytatására való felhatalmazásáról

Hatályos: 2024. 02. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 9-i (EU) 2024/595 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hiányosságok lényegességét, az összegyűjtött információk típusát, az információgyűjtés gyakorlati végrehajtását, valamint az említett rendelet 9a. cikkének (2) bekezdésében említett, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet szolgáló központi adatbázisban tárolt információk elemzését és terjesztését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/602 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a komlóágazatban alkalmazandó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1850/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 15-i (EU) 2024/574 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tagállamok által az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtandó jelentések technikai formátumának meghatározásáról és az (EU) 2017/1454 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/601 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a komló és a komlótermékek tanúsítása, valamint a kapcsolódó ellenőrzések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 15-i (EU) 2024/607 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) szerinti információmegosztási rendszer működésére vonatkozó gyakorlati és operatív szabályokról

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 13-i (KKBP) 2024/604 HATÁROZATA

az Európai Unió örményországi missziója (EUMA) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUMA/1/2024)

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 13-i (KKBP) 2024/614 HATÁROZATA

egy harmadik állam által az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójához (EUTM Szomália) történő hozzájárulás elfogadásáról (EUTM Szomália/1/2024)

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv alkalmazásában végzett effektívdózis- és egyenértékdózis-becslések során a dózistényezők használatáról szóló, 2024. február 2-i (EU) 2024/440 bizottsági ajánláshoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az 1272/2008/EK rendeletnek egyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. október 19-i (EU) 2024/197 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2006. december 14-i 1850/2006/EK RENDELETE

a komló és a komlótermékek tanúsítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/602 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2017. augusztus 10-i (EU) 2017/1454 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tagállamok által az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete alapján benyújtandó jelentések technikai formátumának meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 15-i (EU) 2024/574 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.