Heti EU jogász 2024. 14 – 15. hét  

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 14 – 15. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 2.)

Megjelent: 2024. 04. 02.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1040 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Hatályos: 2024. 04. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a vasúti utasoknak a vasúti késésekhez, csatlakozásmulasztásokhoz és járatkimaradásokhoz kapcsolódó visszatérítési és kártérítési kérelmeihez használandó közös formanyomtatvány létrehozásáról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/994 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján létrehozott termékadatbázissal kapcsolatos operatív részletek meghatározásáról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 22-i (EU) 2024/999 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Abricot des Baronnies” [OFJ])

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 03.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1005 HATÁROZATA

a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottságban (CESNI) és a Rajnai Hajózási Központi Bizottságban (CCNR) a belvízi hajózási szakmai képesítésekre vonatkozó szabványok elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1013 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai művelete

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1017 HATÁROZATA

a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP Szomália) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUCAP Szomália/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1018 HATÁROZATA

a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Erőszak és Zaklatás Elleni 2019. évi (190. sz.) Egyezményének a megerősítésére való felkéréséről

Hatályos: 2024. 04. 02.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1031 HATÁROZATA

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUPOL COPPS/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1032 HATÁROZATA

az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Grúzia) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUMM GRÚZIA/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról szóló, 2024. március 22-i (EU) 2024/952 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV 3.)

Megjelent: 2024. 04. 03.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 22-i (EU) 2024/1004 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszer-javító anyagokkal foglalkozó uniós referencialaboratórium létrehozása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/967 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Thaiföldi Királyságból származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2019/1996 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885-öt tartalmazó készítmény macskák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Prosol S.p.A.)

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/989 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2025., a 2026. és a 2027. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2023/731 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (EU) 2024/1021 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Minervois-la-Liviničre” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (EU) 2024/1024 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Ludbreški hren” [OFJ])

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1011 HATÁROZATA

az Unió által az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodással létrehozott EU/ASECNA GNSS-bizottságban az említett bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1014 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai műveletéhez (EUNAVFOR MED IRINI) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/2078 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR MED IRINI/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1016 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a közúti árufuvarozásról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás megújítása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK 2024. március 27-i (EU) 2024/1036 HATÁROZATA

a Bíróság három bírájának és két főtanácsnokának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. november 28-i (EU) 2019/1996 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Thaiföldi Királyságból származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukoricatermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/967 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 3-i (EU) 2023/731 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszermaradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2024., a 2025. és a 2026. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2022/741 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/989 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (KKBP) 2023/2078 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai műveletéhez (EUNAVFOR MED IRINI) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/743 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR MED IRINI/3/2023)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1014 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 4.)

Megjelent: 2024. 04. 04.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 3-i (EU) 2024/996 RENDELETE

az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az A-vitamin, az Alpha-Arbutin és az Arbutin, valamint egyes, potenciálisan endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/873 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 3-i (EU) 2024/997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/1039 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2023. december 13-i 185/23/COL sz. HATÁROZATA

a Catapult-program keretében nyújtott egyes állami támogatásokról (Norvégia) [2024/1000]

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 30-i 1223/2009/EK RENDELETE

a kozmetikai termékekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 3-i (EU) 2024/996 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 19-i (EU) 2019/331 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/873 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 5.)

Megjelent: 2024. 04. 05.

 

Új jogszabályok

 

az adatoknak a rendőrségi együttműködés céljából történő automatizált kereséséről és cseréjéről, valamint a 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat, továbbá az (EU) 2018/1726, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (Prüm II rendelet)

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1034 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1033 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1050 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1002 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek a hüvelyes babban (Phaseolus vulgaris) előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1003 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek az anyatej-helyettesítő tápszerekben, az anyatej-kiegészítő tápszerekben, valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben és a kisgyermekeknek szánt tápszerekben előforduló 3-monoklórpropándiol (3-MCPD) és 3-MCPD-zsírsavészterek összegének felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1030 RENDELETE

a 748/2009/EK rendeletnek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listája tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 08.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1019 HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1025 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1049 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaság fegyveres erőinek támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1059 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (EUNAVFOR ATALANTA) szóló 2008/851/KKBP együttes fellépés módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1063 HATÁROZATA

a ghánai fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/743 AJÁNLÁSA

a Csehország 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetében foglalt, az (EU) 2018/842 rendelet szerinti előrehaladásról

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/1029 AJÁNLÁSA

Írország 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetéről

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/1035 AJÁNLÁSA

Lettország 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetéről

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/1042 AJÁNLÁSA

Belgium 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetéről

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról szóló, 2023. december 15-i (EU) 2023/2879 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Indiából és Törökországból származó kerámia burkolólapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2023. február 9-i (EU) 2023/265 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2008. június 23-i 2008/615/IB HATÁROZATA

a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

 

A TANÁCS 2008. június 23-i 2008/616/IB HATÁROZATA

a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 RENDELETE

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/817 RENDELETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/818 RENDELETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1034 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 359/2011/EU RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1033 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1050 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1002 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1003 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2009. augusztus 5-i 748/2009/EK RENDELETE

a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1030 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 08.

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 2011/235/KKBP HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1019 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1025 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2008. november 10-i 2008/851/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (EUNAVFOR ATALANTA)

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1059 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 8.)

Megjelent: 2024. 04. 08.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2024/1041 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2022/869/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek és a kölcsönös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/1060 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az óriás laposhal Skagerrakban és Kattegatban folytatott halászatára vonatkozó technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. május 30-i (EU) 2022/869 RENDELETE

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról, a 715/2009/EK, az (EU) 2019/942 és az (EU) 2019/943 rendelet, továbbá a 2009/73/EK és az (EU) 2019/944 irányelv módosításáról, valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2024/1041 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 RENDELETE

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/1060 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 9.)

Megjelent: 2024. 04. 09.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

az Európai Unió és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1022 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek az élelmiszerekben előforduló deoxinivalenol felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1023 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a laktitol új élelmiszer felhasználásának feltételei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1026 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a Haematococcus pluvialis algából származó, asztaxantinban gazdag oleorezin új élelmiszer specifikációi tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1027 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a galakto-oligoszacharid új élelmiszer specifikációi tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/1051 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Meli Kissouri” (OEM))

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/1053 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Wedzone jabłko sechlonskie” (OFJ))

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1022 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1023 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1026 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1027 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 10.)

Megjelent: 2024. 04. 10.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1038 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek az élelmiszerekben előforduló T-2 és HT-2 toxin felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1037 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az L-5-metiltetrahidrofolsav mononátriumsója új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1045 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 333/2007/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló nikkel mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszerei és egyes hivatkozások tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1046 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Euglena gracilis mikroalgából nyert béta-glükán új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1047 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Escherichia coli W (ATCC 9637) származékos törzsével előállított 3&# 039-szialillaktóz-nátriumsó új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1048 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a púpos békalencséből (Lemna gibba) és az apró békalencséből (Lemna minor) előállított fehérjekoncentrátum új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1064 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes alkil-foszfát-észterek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

Hatályos: 2024. 04. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 5-i (EU) 2024/1066 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1038 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1037 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2007. március 28-i 333/2007/EK RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1045 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1046 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1047 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1048 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 5-i (EU) 2024/1066 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 11.)

Megjelent: 2024. 04. 11.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/405 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 139/2014/EU rendeletnek a rádiókommunikáció sikertelensége esetén használandó jelzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a SIGMET fogalommeghatározása, valamint a különleges látvarepülési szabályokra és a légiforgalmi irányítói engedélyekre vonatkozó egyes követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a vonatkozó ICAO-rendelkezések változtatásai, a rádióösszeköttetés elvesztése esetére előírt eljárások véglegesítése és az említett rendelet melléklete kiegészítésének törlése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1052 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a karcidiol-monohidrát új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1054 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Weizmannia faecalis DSM 32016 készítmény valamennyi tojó- vagy tenyészbaromfinak nevelt baromfi takarmányban és ivóvízben felhasznált takarmány-adalékanyagaként, továbbá valamennyi hízóbaromfifaj, díszmadarak, szopós és elválasztott malacok ivóvízben használt takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), valamint az (EU) 2020/1755 végrehajtási rendeletnek a készítmény engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1055 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a vas(II)-betain komplex valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1056 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus subtilis KCCM 10445 által termelt riboflavin-5&# 039-foszfát-mononátriumsó (B2 vitamin) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1057 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, a Komagataella phaffii CGMCC 7.19 által termelt 6-fitázt tartalmazó készítmény valamennyi hízó- vagy tojóbaromfifaj és díszmadár takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Nutrex N.V.)

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae DSM 33700 által termelt endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmény hízóbaromfik, elválasztott malacok, hízósertések, szoptató kocák és tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, az engedély feltételeinek módosításáról, valamint a készítmény valamennyi baromfifaj és valamennyi disznóféle takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásainak engedélyezéséről (az engedély jogosultja: a DSM Nutritional Products Sp. z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd), valamint az 1206/2012/EU, az (EU) 2020/995 és az (EU) 2020/1034 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1061 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus formátumú megfelelőségi nyilatkozatban szereplő adatok biztonságos cseréje és a megfelelőségi nyilatkozathoz adott, csak olvasható jogosultság melletti hozzáférés tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2021/133 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1043 HATÁROZATA

a lelki és a szexuális zaklatás megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel kapcsolatos feladatok ellátása során a személyes adatoknak a fő bizalmi személy és a bizalmi személyek általi kezelésével összefüggésben az érintettek egyes jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2014. február 12-i 139/2014/EU RENDELETE

a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/405 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. március 1-i (EU) 2017/373 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1052 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. november 24-i (EU) 2020/1755 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus coagulans DSM 32016 készítmény szopós és elválasztott malacok, hízóbaromfi és díszmadarak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1054 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2021. február 4-i (EU) 2021/133 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletnek az elektronikus formátumú megfelelőségi nyilatkozatban szereplő adatok alapvető formátuma, szerkezete és cseréjének módjai tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1061 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. december 14-i 1206/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae (DSM 10287) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény brojlercsirkék, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről, valamint az 1332/2004/EK és a 2036/2005/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd.)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 9-i (EU) 2020/995 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae (DSM 26372) által termelt endo-l,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmény szoptató kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 15-i (EU) 2020/1034 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae (DSM 26372) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: a DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 12.)

Megjelent: 2024. 04. 12.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1073 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1082 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1084 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások tekintetében való kiegészítéséről szóló 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 11-i (EU) 2024/1086 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben a Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 13.

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (KKBP) 2024/1074 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

A TANÁCS 2024. február 5-i (EU) 2024/1075 HATÁROZATA

az Energiaközösség Miniszteri Tanácsában az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 02. 05.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1102 HATÁROZATA

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott EU-Egyesült Királyság energiaügyi szakbizottságban a munkamegállapodásokra vonatkozó és az igazgatási megállapodásokra vonatkozó iránymutatás elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 11-i (EU) 2024/1101 AJÁNLÁSA

a posztkvantum-kriptográfiára való átállás összehangolt végrehajtási ütemtervéről

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2024. február 23-i (EU) 2024/753 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2024. február 23-i (KKBP) 2024/747 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1073 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. április 17-i (EU) 2019/788 RENDELETE

az európai polgári kezdeményezésről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1082 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2012. november 26-i 305/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások tekintetében való kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1084 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 11-i (EU) 2024/1086 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 13.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 12-i (KKBP) 2024/1074 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.