Heti EU jogász 2024. 20. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 20. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 13.)

Megjelent: 2024. 05. 13.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1291 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

MEGÁLLAPODÁS

az európai unió és a svájci államszövetség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az integrált határigazgatási alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1081 RENDELETE

az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 06. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1321 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2067 végrehajtási rendeletnek az adatok hitelesítése és a hitelesítők akkreditálása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1325 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ensifer adhaerens CGMCC 21299 által termelt cianokobalamint (B12-vitamint) tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 02.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (KKBP) 2024/1308 HATÁROZATA

az Európai Uniónak az iraki biztonsági ágazat reformját támogató tanácsadó missziója (EUAM Irak) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUAM Irak/1/2024)

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1278 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hidrogén-cianid 8., 14. és 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 06. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1305 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Elector biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításának feltételeivel kapcsolatos megoldatlan kifogásokról

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban egy elfogadandó határozat, valamint megteendő ajánlások és együttes és egyoldalú nyilatkozatok tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2023. március 21-i (EU) 2023/702 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 19-i (EU) 2018/2067 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1321 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 14.)

Megjelent: 2024. 05. 14.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1307 RENDELETE

a 2002/58/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről szóló (EU) 2021/1232 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

JEGYZŐKÖNYV

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás módosításáról

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1303 HATÁROZATA

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodást módosító jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Szomáli Szövetségi Köztársaság közötti, a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló európai uniós katonai missziót (EUTM Szomália) a Szomáli Szövetségi Köztársaságban megillető jogállásról szóló megállapodás hatálybalépéséről [2024/1324]

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 28-i (EU) 2024/1331 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek az izopropilidén-(2-(3,4-metiléndioxi-fenil)acetil)malonátnak (IMDPAM) és egyéb anyagoknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1287 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Oroszországból származó nyírfa rétegelt lemezek behozatalára az (EU) 2021/1930 végrehajtási rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Törökországban és Kazahsztánban feladott, akár Törökországból és Kazahsztánból származóként, akár nem ilyenként bejelentett nyírfa rétegelt lemezek behozatalára történő kiterjesztéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1289 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a 2024. március 31. és 2024. június 29. közötti referencia-időponttal történő adatszolgáltatás céljára a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámítására vonatkozó technikai információk meghatározásáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A TANÁCS 2024. május 13-i (EU) 2024/1340 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1293 HATÁROZATA

az Európai Unió és Ukrajna közötti, a közúti árufuvarozásról szóló megállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A TANÁCS 2024. május 7-i (EU) 2024/1327 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága Olasz Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

A TANÁCS 2024. május 7-i (EU) 2024/1330 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága Görög Köztársaság által javasolt hat tagjának és hat póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

A TANÁCS 2024. május 13-i (KKBP) 2024/1339 HATÁROZATA

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1341 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek Etiópia tekintetében történő felfüggesztéséről

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1272 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az e-CODEX-rendszer átadási és átvételi folyamata lezárásának bejelentéséről

Hatályos: 2024. 06. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1316 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a “Mentsük meg bolygónkat – a munka helyett az üvegházhatású-gázkibocsátást adóztassuk inkább” elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1238 AJÁNLÁSA

a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgáló integrált gyermekvédelmi rendszerek kialakításáról és megerősítéséről

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2024. január 12-i (EU) 2024/339 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. július 14-i (EU) 2021/1232 RENDELETE

a 2002/58/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1307 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 273/2004/EK RENDELETE

a kábítószer-prekurzorokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 28-i (EU) 2024/1331 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 03.

 

A TANÁCS 2004. december 22-i 111/2005/EK RENDELETE

a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 28-i (EU) 2024/1331 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 03.

 

A TANÁCS 2017. november 13-i (EU) 2017/2063 RENDELETE

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 13-i (EU) 2024/1340 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A TANÁCS 2017. november 13-i (KKBP) 2017/2074 HATÁROZATA

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 13-i (KKBP) 2024/1339 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 15.)

Megjelent: 2024. 05. 15.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1338 RENDELETE

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/1529 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 14-i (EU) 2024/1302 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “CaO PT03” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1262 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a létesítményekre, illetve az állatok gondozására és elhelyezésére vonatkozó követelmények, valamint az állatok leölésének módszerei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1315 HATÁROZATA

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet veszélyes áruk szállításával foglalkozó szakértői bizottságának 58. ülésszakán a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény C. függelékének egyes módosításaival kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A TANÁCS 2024. május 14-i (KKBP) 2024/1336 HATÁROZATA

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2023/1532 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A TANÁCS 2024. május 14-i (KKBP) 2024/1353 HATÁROZATA

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukraine [helyesen: EUAM Ukrajna]) szóló 2014/486/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A TANÁCS 2024. május 14-i (KKBP) 2024/1354 HATÁROZATA

az Európai Unió mozambiki katonai kiképzési missziójáról (EUTM Mozambik) szóló (KKBP) 2021/1143 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1283 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a cisz-trikoz-9-én 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1284 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Raidox 35 % biocid termék forgalmazásának és felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban a Luxemburgi Környezetvédelmi Ügynökség által az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban hozott intézkedés meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1285 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hexaflumuron 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1286 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a BOMBEXŽ PEBBYSŽ CS biocid termék engedélyezésének feltételeivel kapcsolatos, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikke szerinti megoldatlan kifogásokról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1329 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2023/1586 végrehajtási határozatnak a robbanóképes közegek robbanásmegelőzésére és robbanásvédelmére, a lézerberendezésekre, a vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő részeire, a műanyag- és gumiipari gépekre, a hulladékgyűjtő járművekre, a légi közlekedés földi kiszolgálóberendezéseire, a vezető nélküli ipari targoncákra és rendszereikre, a villamos hajtással támogatott kerékpárokra, a téli sportokhoz vagy turisztikai célra szánt szállítószalagokra, a kézi erővel működtetett targoncákra, a csapozó és profilmaró famegmunkáló gépekre, a mező- és erdőgazdasági traktorokra és gépekre, a kereskedelmi vákuumcsomagoló készülékekre, a kereskedelmi hűtőkészülékekre és jéggépekre, az ollós típusú fűnyírókra és a motoros, kézi irányítású, gyalogvezetésű kerti gépekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2018/2067 végrehajtási rendeletnek az adatok hitelesítése és a hitelesítők akkreditálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. május 8-i (EU) 2024/1321 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2018/2067 végrehajtási rendeletnek az adatok hitelesítése és a hitelesítők akkreditálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. május 8-i (EU) 2024/1321 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapvető kockázatkezelési elemekre vonatkozó műszaki előírások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2024. március 11-i (EU) 2024/1261 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/1529 RENDELETE

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1338 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU IRÁNYELVE

a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1262 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1532 HATÁROZATA

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 14-i (KKBP) 2024/1336 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A TANÁCS 2014. július 22-i 2014/486/KKBP HATÁROZATA

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukraine)

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 14-i (KKBP) 2024/1353 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A TANÁCS 2021. július 12-i (KKBP) 2021/1143 HATÁROZATA

az Európai Unió mozambiki katonai kiképzési missziójáról (EUTM Mozambik)

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 14-i (KKBP) 2024/1354 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1586 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a gépekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1329 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 16.)

Megjelent: 2024. 05. 16.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1314 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ditianon megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1317 RENDELETE

az (EU) 2023/1803 rendeletnek az IAS 7 nemzetközi számviteli standard és az IFRS 7 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1318 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található protiokonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1319 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Európai Unió és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodásban a “származó termékek” tekintetében megállapított szabályoktól való, az Új-Zélandról származó egyes termékekre vonatkozó éves kvóták keretein belül alkalmazandó eltérésekről

Hatályos: 2024. 05. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1320 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1201 végrehajtási rendeletnek a Xylella fastidiosa (Wells et al.) károsítóval fertőzött, a károsító visszaszorítására irányuló intézkedéseknek alávetett körzetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1357 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközzel kapcsolatos kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 14-i (EU) 2024/1322 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hasított sertések osztályozására szolgáló máltai osztályozási módszer engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 13-i 247/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1087]

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 248/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1088]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 249/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1089]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 250/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1090]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 252/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1091]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 251/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1092]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 254/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1093]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 255/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1094]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 253/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1095]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 256/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1096]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 259/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1097]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 257/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1098]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 258/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1099]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 262/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1100]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 288/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1114]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 286/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1115]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 284/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1116]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 282/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1117]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 281/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1118]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 280/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1119]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 279/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról [2024/1120]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 276/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1121]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 277/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2024/1122]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 278/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról [2024/1123]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 274/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1124]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 273/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1125]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 272/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1126]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 271/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1128]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 275/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1129]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 270/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1131]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 268/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1132]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 285/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1133]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 269/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1134]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 290/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1135]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 267/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1136]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 296/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1137]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 289/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1138]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 297/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1139]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 291/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1140]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 293/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1142]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 287/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1145]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 292/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIV. mellékletének (Verseny) módosításáról [2024/1146]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 283/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1147]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 266/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1148]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 265/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1149]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 295/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1150]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 264/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1151]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 294/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1152]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 263/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1153]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 261/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1154]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. október 27-i 260/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1155]

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1314 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 13-i (EU) 2023/1803 RENDELETE

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1317 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1318 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 14-i (EU) 2020/1201 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 15-i (EU) 2024/1320 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 17.)

Megjelent: 2024. 05. 17.

 

Új jogszabályok

 

MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján levélváltás formájában létrejött, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodást módosító, az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között

 

A TANÁCS 2023. szeptember 25-i (EU) 2024/1334 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján levélváltás formájában létrejött, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodást módosító, az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2023. 09. 25.

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, az Európai Unió moldovai partnerségi missziójának (EUPM Moldova) jogállásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az ENSZ Szomáliával szembeni fegyverembargójának Szomália partjainál történő megsértésében vagy a Szomália partjainál folytatott kábítószer-kereskedelemben való részvétel miatt valamely európai uniós tagállam nemzeti joga alapján letartóztatott és őrizetbe vett személyek érintett tagállam általi átadásának megkönnyítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének napjáról

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Szomáli Szövetségi Köztársaság közötti, a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP Szomália) jogállásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Unió, másrészről az Örmény Köztársaság között, az Örmény Köztársaságnak az uniós Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban való részvételéről

 

A TANÁCS 2024. május 17-i (EU) 2024/1428 RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

A TANÁCS 2024. május 17-i (EU) 2024/1390 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/796 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 16-i (EU) 2024/1328 RENDELETE

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az oktametil-ciklotetrasziloxán (D4), a dekametil-ciklopentasziloxán (D5) és a dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1362 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/287 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a melléklet felváltása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 12-i (EU) 2024/1363 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a Bhutánnak a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás kedvezményezett országainak listájáról való törlése érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1364 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az adatközpontok értékelésére szolgáló közös uniós rendszer létrehozásának első szakaszáról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1281 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tagállamok által a 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében jelentett információk felépítéséről, formátumáról, benyújtási eljárásáról és felülvizsgálatáról szóló (EU) 2020/1208 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 16-i (EU) 2024/1323 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Görögországban és Szlovéniában a természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági ágazatoknak szánt szükséghelyzeti pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2023/2820 rendeletnek a kifizetések elszámolhatósága tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1405 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv IX. mellékletének a bioüzemanyagok és biogázok előállításához szükséges alapanyagok hozzáadása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET 2024. március 13-i (EU) 2024/1337 HATÁROZATA

az Egységes Szanálási Testület (ESZT) 2022-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről és elszámolásának lezárásáról

 

A TANÁCS 2024. május 17-i (KKBP) 2024/1391 HATÁROZATA

az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/797 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

A TANÁCS 2024. május 17-i (KKBP) 2024/1429 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

AZ EGYESÜLT NEMZETEK EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK (ENSZ-EGB) INFORMÁCIÓJA

167. számú ENSZ-előírásáról – Egységes rendelkezések a járműveknek a közvetlen látótér tekintetében történő jóváhagyásáról [2024/1065]

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Központi Bank, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága között az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkében említett intézmények és tanácsadó szervek tagjaira vonatkozó etikai normákkal foglalkozó intézményközi testület létrehozásáról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések és különálló szabályozóik környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról, valamint az (EU) 2015/1188 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2024. április 18-i (EU) 2024/1103 bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 17-i (EU) 2024/1428 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

A TANÁCS 2019. május 17-i (EU) 2019/796 RENDELETE

az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 17-i (EU) 2024/1390 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 16-i (EU) 2024/1328 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. február 13-i (EU) 2019/287 RENDELETE

az Európai Unió és harmadik országok között megkötött egyes kereskedelmi megállapodásokban foglalt kétoldalú védzáradékok és a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1362 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 978/2012/EU RENDELETE

az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 12-i (EU) 2024/1363 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 7-i (EU) 2020/1208 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tagállamok által az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően jelentett információk felépítéséről, formátumáról, benyújtási folyamatairól és felülvizsgálatáról, valamint a 749/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1281 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 15-i (EU) 2023/2820 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Görögországban és Szlovéniában a természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági ágazatoknak szánt szükséghelyzeti pénzügyi támogatásról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 16-i (EU) 2024/1323 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 IRÁNYELVE

a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1405 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

A TANÁCS 2019. május 17-i (KKBP) 2019/797 HATÁROZATA

az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 17-i (KKBP) 2024/1391 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 17-i (KKBP) 2024/1429 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.