Heti jogász 2024. 20. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 20. héten a Magyar Közlöny 54 – 56. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/54.

Megjelent: 2024. 05. 14.

 

Új jogszabályok

 

111/2024. (V. 14.) Korm. rendelet

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2024. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

112/2024. (V. 14.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

113/2024. (V. 14.) Korm. rendelet

a digitális állam megvalósításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2026. 01. 01.

 

31/2024. (V. 14.) AM rendelet

a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról szóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

8/2024. (V. 14.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1136/2024. (V. 14.) Korm. határozat

egyes köznevelési intézmények halaszthatatlan férőhelybővítési igényeihez szükséges forrásbiztosításról

 

1137/2024. (V. 14.) Korm. határozat

a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2024. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról

 

1138/2024. (V. 14.) Korm. határozat

az egyházi és a kötelező állami feladatot ellátó nem állami fenntartók közfeladataihoz kapcsolódó rezsiár-növekedés 2024. évi kompenzálásáról

 

1139/2024. (V. 14.) Korm. határozat

a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó rezsiár-növekedés 2024. évi kompenzálásáról

 

1140/2024. (V. 14.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén kormányzati partnerségi kapcsolatok fejlesztéséért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről

 

1141/2024. (V. 14.) Korm. határozat

a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság járműveinek az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

 

1142/2024. (V. 14.) Korm. határozat

a Belső-Erzsébetváros közbiztonsági helyzetének javításával kapcsolatos feladatokról

 

Módosított jogszabályok

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 112/2024. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 05. 18., 2026. 01. 01.

 

541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről

Módosítja: 113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 05. 18.

 

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

8/2021. (III. 10.) AM rendelet

a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról

Módosítja: 31/2024. (V. 14.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

Módosítja: 8/2024. (V. 14.) IM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Módosítja: 8/2024. (V. 14.) IM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/55.

Megjelent: 2024. 05. 16.

 

Új jogszabályok

 

16/2024. (V. 16.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank alapításának 100. évfordulója alkalmából 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 05. 16. 10 órától.

 

17/2024. (V. 16.) MNB rendelet

a “100 éves a Magyar Nemzeti Bank” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 05. 16. 10 órától.

 

18/2024. (V. 16.) MNB rendelet

a “100 éves a Magyar Nemzeti Bank” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 05. 16. 10 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/56.

Megjelent: 2024. 05. 16.

 

Új jogszabályok

 

32/2024. (V. 16.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 152/2023. (XII. 21.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17.

 

7/2024. (V. 16.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2024. évi újabb felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17.

 

1/2024. JEH határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala igazságügyi szakértői jogállásáról

 

2/2024. JEH határozat

a bíróság – jogorvoslat eredményeként megváltoztatott, hatályon kívül helyezett vagy megsemmisített – személyiségi jogot érintő, illetve azt korlátozó döntésének jogsértő jellegéről

 

Módosított jogszabályok

 

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 32/2024. (V. 16.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 17.

 

152/2023. (XII. 21.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 32/2024. (V. 16.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 17.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 7/2024. (V. 16.) MvM r.

Hatályos: 2024. 05. 17.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.