Heti jogász 2024. 23 – 24. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 23. héten nem jelent meg Magyar Közlöny, a 24. héten a Magyar Közlöny 61 – 64. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/61.

Megjelent: 2024. 06. 10.

 

Új jogszabályok

 

119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

120/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

121/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

a gépjárműsport-rendezvényen részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítás szabályairól

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

122/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

20/2024. (VI. 10.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

21/2024. (VI. 10.) MNB rendelet

egyes felügyeleti tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

22/2024. (VI. 10.) MNB rendelet

az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

35/2024. (VI. 10.) AM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

25/2024. (VI. 10.) BM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

26/2024. (VI. 10.) BM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

13/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet

a repülőterek üzemben tartásáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

14/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

9/2024. (VI. 10.) KKM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

18/2024. (VI. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

3/2024. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.051/2023/11.)

a személyiségi jogsértés megállapítása és jogkövetkezmények alkalmazásáról

 

4/2024. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.051/2023/11.)

a megállapítási per megindítása feltételeinek vizsgálatáról

 

14/2024. (VI. 10.) OGY határozat

a köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányuló kezdeményezés elutasításáról

 

1156/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

az Economic Innovation Partnership Program 2024-2025. évi végrehajtásához szükséges intézkedésekről

 

1157/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2024. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1158/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1159/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1160/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a “Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című projekttel kapcsolatban szakértői vizsgálat elrendeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1161/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

1162/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatóság által használt közúti ellenőri gépjárműpark megújításához és a feladatellátáshoz elengedhetetlen eszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1163/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1164/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

46/2024. (VI. 10.) ME határozat

a Magyar-Bangladesi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

Módosított jogszabályok

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 120/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja: 121/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 122/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 20/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 20/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet

az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

3/2023. (I. 19.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

Módosítja: 21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

az ISIN azonosítóról

Módosítja: 22/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

24/2012. (III. 19.) VM rendelet

a földalatti gombák gyűjtéséről

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

Módosítja: 25/2024. (VI. 10.) BM r.

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 26/2024. (VI. 10.) BM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 14/2024. (VI. 10.) ÉKM r.

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a szigetszentmiklósi új iskola építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a maglódi új iskolaépület építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1723/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1027/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a győri új mentőállomás építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1082/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1432/2023. (X. 5.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1159/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1159/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1160/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1163/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1164/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

27/2010. (XI. 4.) VM rendelet

a Nemzeti Földalap ellenőrző bizottsága működési rendjének, valamint működési költségei megtérítésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2024. (VI. 10.) KKM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

16/2023. (VII. 24.) GFM rendelet

a gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2024. (VI. 10.) NGM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1199/2023. (V. 17.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1164/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/62.

Megjelent: 2024. 06. 11.

 

Új jogszabályok

 

123/2024. (VI. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a könyvtári anyagok bejelentéséről szóló 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

4/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1999. (VIII. 6.) SZCSM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

6/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

8/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

9/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

10/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

11/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

12/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

13/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

14/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

15/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

16/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

17/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

18/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

19/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

20/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

21/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

22/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

23/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

24/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

25/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről szóló 63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

26/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

27/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról szóló 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

28/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról szóló 11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

29/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól szóló 1/2023. (II. 28.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

30/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2024. JEH határozat

a közjegyző által kiállított tanúsítvány és az ahhoz mellékletként fűzött jegyzőkönyv közokiratnak való megfelelőségéről

 

15/2024. (VI. 11.) OGY határozat

az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről szóló jelentése elfogadásáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

1165/2024. (VI. 11.) Korm. határozat

az Algyő nagyközség külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Hatályos: 2024. 06. 12., 2024. 07. 01.

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2024/62. számában

 

Módosított jogszabályok

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 123/2024. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/1975. (VIII. 17.) KM—PM együttes rendelet

a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja: 2/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet

a könyvtári anyagok bejelentéséről

Módosítja: 3/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

Módosítja: 4/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet

a könyvtári szakfelügyeletről

Módosítja: 7/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet

a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

Módosítja: 8/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 9/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

Módosítja: 10/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

Módosítja: 11/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/2009. (II. 18.) OKM rendelet

a muzeális intézmények szakfelügyeletéről

Módosítja: 12/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja: 14/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Módosítja: 15/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Módosítja: 16/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Módosítja: 17/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Módosítja: 18/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

Módosítja: 19/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről

Módosítja: 20/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

Módosítja: 21/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

Módosítja: 22/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 23/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

Módosítja: 24/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 25/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Módosítja: 26/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról

Módosítja: 27/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról

Módosítja: 28/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1/2023. (II. 28.) KIM rendelet

a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól

Módosítja: 29/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről

Módosítja: 30/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

4/1999. (VIII. 6.) SzCsM rendelet

a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet

a Könyvtári Intézet jogállásáról

Hatályon kívül helyezi: 6/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/63.

Megjelent: 2024. 06. 12.

 

Új jogszabályok

 

15/2024. (VI. 12.) ÉKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 12.

 

47/2024. (VI. 12.) ME határozat

Magyarországnak a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége Délkelet-ázsiai Barátsági és Együttműködési Szerződésben részes állammá váláshoz szükséges bejelentéséről

 

48/2024. (VI. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

49/2024. (VI. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 15/2024. (VI. 12.) ÉKM r.

Hatályos: 2024. 07. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/64.

Megjelent: 2024. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

124/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

125/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a lejárt okmányok érvényességi idejének veszélyhelyzettel összefüggő rendezéséről

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

126/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

127/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 06. 17.

 

23/2024. (VI. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

4/2024. (VI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2025. január 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Hatályos: 2024. 06. 15., 2025. 01. 01.

 

5/2024. (VI. 14.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségekkel összefüggő egyes nyilvántartási és akkreditálási feladataihoz kapcsolódó eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2024. 07. 15.

 

4/2024. (VI. 14.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapításával és uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

1166/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 112. ülésszakán Genfben való részvételről

 

1167/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1168/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 Katonai mobilitás harmadik körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról és a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról szóló 1435/2023. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról

 

1169/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a 2024. évi kiemelt nemzetközi sportrendezvények megrendezésével kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről

 

1170/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Honvéd Főparancsnokság épületében történő elhelyezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Módosítja: 124/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 124/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 124/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről

Módosítja: 126/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja: 23/2024. (VI. 14.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Módosítja: 23/2024. (VI. 14.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

17/2022. (XII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2024. (VI. 14.) MK r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

Módosítja: 1167/2024. (VI. 14.) Korm. h.

 

1435/2023. (X. 9.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról

Módosítja: 1168/2024. (VI. 14.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

496/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

játékkaszinó-egységek üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződések megkötésére irányuló ajánlattételi eljárás, illetve koncessziós pályázat kiírásának kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősítéséről

Hatályon kívül helyezi: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Hatályon kívül helyezi: 4/2024. (VI. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.