Heti EU jogász 2024. 25. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 25. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 17.)

Megjelent: 2024. 06. 17.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet 12. cikkének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1085 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázati belső modellek alkalmazási követelményeinek való intézményi megfelelés illetékes hatóságok általi ellenőrzését szolgáló értékelési módszertanra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1234/2008/EK rendeletnek az emberi alkalmazásra szánt gyógyszerek forgalombahozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálata tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a szomáliai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1688 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a légiforgalmi szolgáltatási hálózatra vonatkozó uniós szintű teljesítménycéloknak a 2025. január 1-jétől 2029. december 31-ig tartó negyedik referencia-időszakra történő meghatározásáról

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1697 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Ukrajna-eszköz könyvvizsgáló bizottságának létrehozásáról

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2010. április 26-i 356/2010/EU RENDELETE

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2008. november 24-i 1234/2008/EK RENDELETE

az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A TANÁCS 2010. április 26-i 2010/231/KKBP HATÁROZATA

a szomáliai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 18.)

Megjelent: 2024. 06. 18.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU, Euratom) 2024/1509 KÖZLEMÉNYE

az Európai Unió 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadásáról

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1725 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/735 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 17-i (EU) 2024/1683 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről szóló (EU) 2023/915 rendelet lett nyelvi változatának helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 5-i (EU) 2024/1700 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyszerű, átlátható és egységesített, nem ABCP hagyományos értékpapírosítás és az eszközök mérlegen tartásával járó egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségeivel finanszírozott eszközök fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásaival kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1702 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1703 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/1732 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által az értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1704 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1705 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által egyes referenciamutató-kezelőknek felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1706 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 272/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2024/1728 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kapcsolatban álló ügyfelek csoportjainak azonosítására vonatkozó feltételek teljesülésének körülményeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 17-i (EU) 2024/1685 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy Solanum glaucophyllum-kivonatból származó glikozilált 1,25-dihidroxikolekalciferolt tartalmazó készítmény tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1709 HATÁROZATA

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1731 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/740 határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenntarthatósági beszámolási standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2023. július 31-i (EU) 2023/2772 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2015. május 7-i (EU) 2015/735 RENDELETE

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 748/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1725 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2013. július 12-i 1003/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1702 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2020. szeptember 18-i (EU) 2020/1732 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által az értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1703 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 13-i (EU) 2019/360 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1704 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2022. február 16-i (EU) 2022/805 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1705 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2012. február 7-i 272/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1706 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A TANÁCS 2014. június 23-i 2014/386/KKBP HATÁROZATA

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1709 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A TANÁCS 2015. május 7-i (KKBP) 2015/740 HATÁROZATA

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2014/449/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1731 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 19.)

Megjelent: 2024. 06. 19.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1623 RENDELETE

az 575/2013/EU rendeletnek a hitelkockázatra, a hitelértékelési korrekciós kockázatra, a működési kockázatra, a piaci kockázatra és a tőke-küszöbértékre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1624 RENDELETE

a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1619 IRÁNYELVE

a 2013/36/EU irányelvnek a felügyeleti hatáskörök, a szankciók, a harmadik országbeli vállalathoz tartozó fióktelepek, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése érdekében a tagállamok által létrehozandó mechanizmusokról, az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról, és az (EU) 2015/849 irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1654 IRÁNYELVE

az (EU) 2019/1153 irányelvnek az illetékes hatóságoknak a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az összekapcsolásra szolgáló rendszeren keresztül való hozzáférése és az ügyleti nyilvántartások használatát megkönnyítő technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1732 RENDELETE

az (EU) 2021/1173 rendeletnek az induló vállalkozásokat érintő, Európa vezető szerepének a megbízható mesterséges intelligencia területén való megerősítését célzó EuroHPC-kezdeményezés tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 18-i (EU) 2024/1726 RENDELETE

zabra vonatkozó vámkontingenseknek az Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében az ukrán termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről szóló (EU) 2024/1392 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő bevezetéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1751 HATÁROZATA

az Európai Ügyészség európai ügyészei megbízatásának meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 17-i (EU) 2024/1722 AJÁNLÁSA

az (EU) 2023/1791 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének az energiahatékonysági célkitűzések és a nemzeti hozzájárulások tekintetében történő értelmezésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet 12. cikkének végrehajtásáról szóló, 2024. június 17-i (EU) 2024/1724 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a szomáliai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1729 tanácsi végrehajtási határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1093/2010/EU RENDELETE

az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1094/2010/EU RENDELETE

az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1095/2010/EU RENDELETE

az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 575/2013/EU RENDELETE

a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1623 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/36/EU IRÁNYELVE

a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1619 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i (EU) 2015/849 IRÁNYELVE

a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 IRÁNYELVE

az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1153 IRÁNYELVE

a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1654 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

A TANÁCS 2021. július 13-i (EU) 2021/1173 RENDELETE

az európai nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás létrehozásáról és az (EU) 2018/1488 rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1732 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i (EU) 2015/849 IRÁNYELVE

a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

Hatályos: 2027. 07. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 20.)

Megjelent: 2024. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1717 RENDELETE

a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló (EU) 2016/399 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1765 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapvető kockázatkezelési elemekre vonatkozó műszaki előírások tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1696 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az acibenzolar-S-metil hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának visszavonásáról, az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és az (EU) 2016/389 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1707 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “STERI-PEROX” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1710 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Saniswiss H2O2” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/617 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a metalaxil-M hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1721 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intelligens sebességszabályozó rendszer, a járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer, az eseményadat-rögzítő, az indításgátló alkoholszonda előkészítése és a járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer jóváhagyására szolgáló sablonok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1733 HATÁROZATA

az Európai Unió és a San Marino Köztársaság közötti, a határigazgatás több vonatkozásáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1737 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1741 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Észt Köztársaság által javasolt egy tagjának és egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében az ukrán termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről szóló, 2024. május 14-i (EU) 2024/1392 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i (EU) 2016/399 RENDELETE

a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1717 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1696 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2020. május 5-i (EU) 2020/617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a metalaxil-M hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghosszabbításáról, a metalaxil-M hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok felhasználásának az 1107/2009/EK rendelet szerinti korlátozásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2016. március 17-i (EU) 2016/389 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az acibenzolar-S-metil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1696 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 21.)

Megjelent: 2024. 06. 21.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1719 RENDELETE

a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet spanyol nyelvű változatának helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1720 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1148 rendeletnek a harmonizált fogyasztói árindexek összeállítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1723 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy Duddingtonia flagrans NCIMB 30336-ot tartalmazó készítmény tejtermelésre tartott, legeltetett szarvasmarhafélék, juhok és kecskék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: a GAB Consulting GmbH által képviselt International Animal Health Products Pty Ltd)

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1727 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

bizonyos takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1730 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a benzoesav elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: LANXESS Chemical B.V.)

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1708 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban az említett megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyvének végrehajtására vonatkozóan, a jegyzőkönyv SSC.11. cikkének a kiküldött munkavállalókra és az illetékes államon kívül ideiglenesen munkát végző önálló vállalkozókra alkalmazandó jogszabályok értelmezésével kapcsolatos további útmutatást nyújtó ajánlás elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1766 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a Holland Királyság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1763 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

az Egyesült Államokban hatályos, az ebben a harmadik országban központi irodával rendelkező vállalkozásokra alkalmazandó szolvenciarendszernek a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. címének VI. fejezetében meghatározottakkal való ideiglenesen egyenértékűségre vonatkozó megállapítás megújításáról

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1790 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 31-i (EU) 2020/1148 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1720 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.