Heti jogász 2024. 25. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 25. héten a Magyar Közlöny 65 – 67. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/65.

Megjelent: 2024. 06. 17.

 

Új jogszabályok

 

128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet

egyes gyógyszerészeti, szociális és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 18., 2025. 01. 12.

 

129/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1171/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről

 

1172/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

a nevelőszülői hálózatot működtető fenntartók közfeladat-ellátásához kapcsolódó támogatásról

 

1173/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1174/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

a Dunavecse város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2025. 01. 12.

 

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18., 2025. 01. 12.

 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a “Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

83/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet

a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 129/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1056/2023. (II. 27.) Korm. határozat

az adózói adminisztrációs kötelezettségeket egyszerűsítő eseményalapú adatszolgáltatási megoldások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1173/2024. (VI. 17.) Korm. h.

 

1080/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány egyes, a zöld mobilitáshoz és járműipari innovációkhoz kapcsolódó, társadalmi tudatosságot és szemléletformálást szolgáló közfeladatainak és közérdekű céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1173/2024. (VI. 17.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

364/2021. (VI. 29.) Korm. rendelet

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások elvégzésére vonatkozó szerv kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

1401/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő megvalósításáról

Visszavonta: 1171/2024. (VI. 17.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/66.

Megjelent: 2024. 06. 18.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása

(2024. június 11.)

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 11. 01.

 

2024. évi XXIX. törvény

az állam működését érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 06. 26., 2024. 07. 01., 2024. 07. 02., 2024. 07. 03., 2024. 07. 18., 2024. 08. 01., 2024. 09. 01., 2024. 10. 01., 2024. 10. 18., 2025. 01. 01., 2025. 01. 15., 2025. 01. 17., 2025. 07. 01., 2026. 01. 01.

 

2024. évi XXX. törvény

a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

2024. évi XXXI. törvény

a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2024. évi XXXII. törvény

a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről

Hatályos: 2024. 07. 03., 2024. 10. 01.

 

24/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

25/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Karikó Katalin” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

26/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Karikó Katalin” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

27/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Krausz Ferenc” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

28/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Krausz Ferenc” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

6/2024. (VI. 18.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

5/2024. (VI. 18.) MK rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

55/2024. (VI. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

56/2024. (VI. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az egyes hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

57/2024. (VI. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)

Módosítja: Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása (2024. június 11.)

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 11. 01.

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 18., 2024. 10. 01.

 

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2026. 01. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 18.

 

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 02.

 

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 07. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 18.

 

2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2010. évi CLXXXII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 01.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 17., 2025. 07. 01.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 03., 2025. 07. 01.

 

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 07. 01.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 08. 01.

 

2015. évi CXXIII. törvény

az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 01.

 

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2017. évi XXXI. törvény

egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 06. 26.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 08. 01.

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 07. 01., 2024. 08. 01., 2024. 10. 01.

 

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2021. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi XLIV. törvény

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi XLVIII. törvény

a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi XXIII. törvény

a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 18.

 

2023. évi XXXIX. törvény

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2023. évi XC. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 07. 01.

 

2023. évi XCIV. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi CXVI. törvény

egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2024. évi IX. törvény

egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

2024. évi X. törvény

a pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 17.

 

2024. évi XVII. törvény

az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2024. évi XIX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2024. évi XXVII. törvény

egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 01., 2025. 01. 15.

 

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

1997. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2008. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2024. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2024. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

35/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kibocsátott egyedi azonosító díjáról és az egyedi azonosító kibocsátásával kapcsolatos különös eljárási szabályokról

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 5/2024. (VI. 18.) MK r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 08. 01.

 

19/2024. (V. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 24/2024. (VI. 18.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/67.

Megjelent: 2024. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

130/2024. (VI. 20.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

6/2024. (VI. 20.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (II. 3.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

19/2024. (VI. 20.) NGM rendelet

a Brüsszeli Magyar Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1002/2024. (VI. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozatának módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1003/2024. (VI. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

6/2024. JEH határozat

az összbüntetési eljárásról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.009/2024/4. határozata

A Fővárosi Önkormányzat a törvényi keretek között, a helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében kötheti a közút használatát engedélyhez. A Fővárosi Önkormányzatnak azonban nincs törvényi felhatalmazása a helyi közutak használatával összefüggő fizetési kötelezettség (közteher) előírására, így a közhatalom birtokában kiadott behajtási hozzájárulás ellenében költségtérítés vagy regisztrációs díj megállapítására.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.011/2024/4. határozata

Az engedély nélkül kivágott fák pótlási mértéke nem tehető szankciós jellegűvé. A jogellenes fakivágás jogkövetkezménye a jogsértés súlyával arányban álló bírság alkalmazása lehet.

 

1175/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Zöld-foki Köztársaság részére történő kiegészítő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

1176/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

az antiszemitizmus elleni nemzeti stratégia elfogadásáról

 

1177/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő források biztosításáról

 

1178/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a szociális szolgáltatások keretében egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről szóló 1064/2024. (III. 21.) Korm. határozatban foglaltak megvalósításáról

 

1179/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1180/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1181/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról szóló 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 130/2024. (VI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

2/2023. (II. 3.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 6/2024. (VI. 20.) MK r.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 19/2024. (VI. 20.) NGM r.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja: 1002/2024. (VI. 20.) AB Tü. h.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1179/2024. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1180/2024. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról

Módosítja: 1181/2024. (VI. 20.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.