Milyen dokumentumokat vizsgál a kamara a bevezető ellenőrzés során?

A bevezető ellenőrzésen egy szakmai szakértő, egy iskolai szakértő és a területi kamara egy tanulószerződéses tanácsadója vesz részt. A jegyzőkönyvet a szakmai szakértő vezeti. A szakértők az alábbi dokumentumok előkészítettségét és tárgyi feltételek meglétét vizsgálják:

  • alapító okirat, vagy érvényes cégkivonat,
  • bérleti szerződés, vagy tulajdoni lap másolat,
  • működési, illetve telephely engedély,
  • gyakorlati képzéssel megbízott személy/ek jogviszonyát, valamint szakirányú képesítését igazoló okiratok (szakmunkás és/vagy OKJ-s bizonyítvány, mesterlevél, technikusi bizonyítvány, felsőfokú végzettségek) és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása,
  • munka-, tűz-, és balesetvédelmi naplók,
  • érvényes munkavédelmi kockázatértékelés, gépkönyvek, érintésvédelmi felülvizsgálatok jegyzőkönyvei, az alkalmazott eszközöktől és a végzett tevékenységektől függően,
  • kerettanterv,
  • szakmai és vizsgakövetelmény (Eszközjegyzékben szereplő eszközök meglétét vizsgálja a szakértő)
  • foglalkozási napló