Műszaki arculatot építünk!

A fenntartható és élhető város/régió értékelés különböző szempontrendszerek alapján történik. A legfontosabb tényezők a gazdasági, természeti, kulturális, oktatási, infrastrukturális tényezők.

Baranya és Pécs minden komoly szakmai alapú felmérés alapján a legtöbb tényezőben a hazai átlag körül, vagy kicsivel felett jár. Kivéve az infrastrukturális és gazdasági környezetet. A belső közlekedési rendszer hiányosságai a munkaerő mobilitást akadályozzák. A tudásközpontok képzési színvonala alapvetően megfelelő, vannak kimagaslóan jó és gyengébb iskolák, egyetemi karok és képzések. A szakképzés, mérnökképzés, technikusképzés jelentősége a gazdasági elvárásoknak megfelelően egyre növekszik. Összeszerelő régióból a hozzáadott értéket termelő ipari régióvá kell válni. Fel kell tudnunk kapaszkodni az Ipar 4.0 európai „hullámára”.

Gyönyörű természeti kincseink, kulturális örökségeink mellett a helyi családi és multinacionális vállalatok által képviselt értékeket, fejlesztési irányaikat is közösen meg kell ismertetnünk helyben és országosan is.

Tágan értelmezett műszaki arculatra van szükség! A helyi vállalkozások a világpiacra termelnek.
Ízelítőül: személyautó belső tér alkatrészek a nagy világmárkáknak, gyermek egészségügyi termék 3 földrészre, elektronikai termékek szinte minden európai országba, tartálykocsik, biotechnológiai fejlesztések az európai piacra, szoftver és applikáció globális piacra, sorolhatnánk. A családi és külföldi tulajdonú vállalkozások magas vállalati kultúrával és fejlődési lehetőséget kínálva működnek. Terméket és szolgáltatásokat fejlesztenek, K+F tevékenységet menedzselnek. Tisztes, átlag feletti bért fizetnek az ambiciózus , tudással rendelkező fiataloknak.

A cégek kooperálnak. Klaszterekbe szerveződnek, beszállítói rendszereket fejlesztenek. Tudásmegosztást és közös fejlesztéseket szerveznek. Sokan európai és globális piaci és innovációs hálózatokhoz kapcsolódnak.

A lehetőségek adottak, az élhető térség rendelkezik azzal a magas minőségű vállalkozói – ipari kapacitással, amely a megélhetést és az egyéni szakmai fejlődést is biztosítja. A műszaki arculatra építve megindul a visszavándorlás, kialakul a gazdasági és egyéb – az élhető város/megye tényezők körébe tartozó – tényezők és a közélet harmóniája. Szinergiák felerősítik a fejlesztési tempót, az egymásra utaltság eredményre kényszerít minden szereplőt.

Műszaki arculatot építünk!

További részletek a kampány Facebook oldalán!