Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP 1.2.2-16 ) – Felfüggesztve!

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft.
  2. A támogatás maximális mértéke: a Dél-Dunántúlon megvalósuló projektek esetén regionális beruházási és megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén is 50%.

A teljes pályázati kiírás megtalálható itt.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közzététel időpontja: 2016. 12. 02.
Beadási határidő: 2019. 01. 16.