Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram (GINOP-8.1.1-16)

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel  az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá  a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacra vitelét eredményezheti.

Továbbá jelen hitelprogram célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.

A hitelprogram olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást
igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál – új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy – új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A kölcsön révén nő a vállalati K+F+I kiadások aránya a GDP-n belül, és a vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás mértéke.

Jelen Termékleírás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük, tehát a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

A teljes pályázati kiírás megtalálható itt.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közzététel időpontja: 2016. 12. 07.
Beadási határidő: 2019. 12. 02.