Támogatás helyi termékek előállítására Zengő-Duna térségében (VP6-19.2.1.-102-3-17)

Magyarország Kormánya pályázatot hirdet a Helyi Akciócsoport területén székhellyel, telephellyel rendelkező önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, őstermelő, természetes személy, egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás, szociális szövetkezet, családi gazdaság, nonpofit szervezet támogatására.

Támogatás vehető igénybe 1ha-t meg nem haladó kisparcellák művelése érdekében (kivéve önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek esetén 3ha) zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövény termesztési feltételének javításához, öntözés korszerűsítéséhez, újszerű termesztési módszerek alkalmazásához.

Támogatás vehető igénybe helyi, állati, növényi eredetű termék feldolgozásához szükséges épület, építmény felújításához, bővítéséhez, valamint a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében.

Támogatás mértéke

200 000-3 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatás a rendelkezésre álló forrás erejéig

Előleg

a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleg biztosítása.

Időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését vagy a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2018.04.30
  • 2018.02.23
  • 2018.06.01
  • 2018.09.28
  • 2018.12.31

A támogatható, nem támogatható tevékenységek, valamint a területi korlátozás a mellékletben található teljes pályázati anyagban elérhető.

VP LEADER Pályázati kiírás (VP6-19.2.1.-102-3-17)

Erről a kiírásról és más LEADER pályázatról a VP Leader – Helyi felhívás keresőben talál további információt. (A keresőbe a teljes kódszámot írja!)

Kiíró: Magyarország Kormánya
Beadási határidő: 2018. 12. 31.