Együttműködünk? Keress egy sikeres klasztert!

2011-ben alakult meg a 28 tagvállalatot számláló, „Akkreditált Klaszter Címet” többszörösen elnyert, nemzetközi ESCA „Bronze Label” minősítéssel is rendelkező Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK), mely a régió legnagyobb klasztere, tagvállalatainak mintegy 90 Mrd Ft-os árbevételével és több mint 4000 fő munkavállalói létszámával.

2011-ben alakult meg a 28 tagvállalatot számláló, „Akkreditált Klaszter Címet” többszörösen elnyert, nemzetközi ESCA „Bronze Label” minősítéssel is rendelkező Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK), mely a régió legnagyobb klasztere, tagvállalatainak mintegy 90 Mrd Ft-os árbevételével és több mint 4000 fő munkavállalói létszámával.

 

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsment szerve: PBKIK) több mint 7 éve közösen meghatározott célok elérése érdekében dolgozik együtt, melyek a külső piaci együttműködés, a klaszter belső piacának erősítése, közös kapacitáskihasználás elősegítése; a közép és felső fokú gépipari szakképzés fejlesztése, duális képzés ipari igényeknek megfelelő kialakítása; a tapasztalat és információcsere platformjának működtetése; az innovatív közös termékek kifejlesztése; a networking, azaz további ágazatokkal és klaszterekkel való szakmai kapcsolatrendszer kialakítása és menedzsmentje; a közös beszerzés az energia, anyagok, szolgáltatások területén; a közös hazai és nemzetközi megjelenés és képviselet; valamint a közös erős lobby tevékenység.

 

A fenti területek széles skálát kínálnak a klasztertagnak előnyös és hasznos együttműködésekre. Minden gépipari vállalat saját választása és döntése, mely területekre kíván fókuszálni, mit tart fontosnak, energiáit mely tevékenységekbe fekteti be a közös munka során. A klasztertagok prioritásai általában a szakképzésfejlesztés- tekintettel a jelenlegi munkaerőhiányos helyzetre is-, az üzletfejlesztés-hiszen az árbevétel és a profit adja a cégek pénzügyi bázisát-, valamint az információ és tapasztalatcsere, mely szervezett (benchmarking ülések) és kötetlen formában is jelen van a klaszteréletben.

Felmerülhet a kérdés, de vajon mi a konkrét haszna egy cég számára egy klasztertagságnak? A válasz tömören: üzleti lehetőségek, közös lobbierő, közös beszerzéssel elérhető költségmegtakarítás, belső kohézióval rendelkező klaszterben az információk és tapasztalatok cseréje, ipari igényeknek megfelelő helyi és országos képzésfejlesztés kialakításában a céges álláspontok képviselete, valamint közös PR/marketing megjelenésekkel erősebb és költséghatékonyabb jelenlét.

A DDGK szoros kapcsolatot tart fenn magyar és külföldi klaszterekkel, partnerszervezetekkel, melynek bázisát a 13 db aláírt stratégiai együttműködési megállapodás adja többek között francia, cseh, horvát, szerv, lengyel, litván, osztrák és magyar gépipari és autóipari klaszterekkel. Az együttműködés azonban nem korlátozódhat csupán a hasonló iparágakra, további lehetőségek rejlenek akár a villamos, műanyag, építőiparral, és más feldolgozóipari klaszterekkel történő kooperációban is.

 

A DDGK weblapján (www.ddgk.hu) elérhetőségek és további információk érhetők