Elveszítheti a kedvezményeket, ha nem dönt időben

Január közepéig kell dönteniük a kapcsolt vállalkozásoknak, hogy szeretnének-e csoportos adóalanyiságot vagy sem. Ha lemaradnak a január 15-ei határidőről, akkor már csak 2020-tól választhatják ez a lehetőséget, ami pedig – hosszabb távon – érdemi adómegtakarítással járhat.

Gyorsan kell dönteniük a kapcsolt vállalkozásoknak, hogy szeretnének-e csoportos adóalanyiságot vagy sem. A társaságoknak 2019. január 1. és 2019. január 15. között kell benyújtaniuk a csoportos adóalanyiságra vonatkozó nyilatkozatot az adóhatóságnak. Ha elmulasztják a kérvény beadását, akkor csak 2020-tól választhatják ezt a lehetőséget.

Fontos újdonság, hogy a csoportos adóalanyiság érdemben egyszerűsítheti a csoporttagok közti transzferárazást. A csoportos társasági adóalany tagjai ugyanis az egymással folytatott ügyleteikre vonatkozóan nem, vagy csak részben kötelesek alkalmazni a transzferárazási szabályokat. Ebbe ráadásul beletartozik a transzferár dokumentáció készítési kötelezettség és az adóalap kölcsönös módosítására vonatkozó rendelkezés is. Ennek azonban szintén további feltételei lehetnek.

 

„Fontos újdonságok vannak az adócsomagban a veszteségelhatárolásra, illetve a veszteségek felhasználására vonatkozóan is. A csoportos társasági adóalany adóalapja ugyanis a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege lesz. A közös adóalap tehát nem kerül nettósításra, a tagok által korábban felhalmozott veszteségek összegét maguk a tagok használhatják fel. Előnyként említhető ugyanakkor, hogy a már a tagság alatt keletkezett veszteségek magát a csoportot illetik meg, így az közösen felhasználható. A veszteségelhatároláshoz kapcsolódóan azonban szintén egyéb szabályok és feltételek kapcsolódnak” – mondta a Mazars Kft. adóigazgatója.

Noha az új lehetőség több tekintetben is tartalmaz könnyítéseket, az már jól látszik, hogy a szabályozás meglehetősen összetett. Emiatt a pontos kedvezmények és lehetőségek nagyban függenek majd a konkrét helyzetektől és vállalkozásoktól.

 

Forrás: piacesprofit.hu