Heti jogász 2018. 45 – 46. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 45. héten a Magyar Közlöny 169-172. számai, a 46. héten a 173-180. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/169.
Megjelent: 2018. 11. 05.

Új jogszabályok

202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 11. 06. – kivétellel

 

203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 08., 2019. 01. 01.

 

10/2018. (XI. 5.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

11/2018. (XI. 5.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 08.

 

1552/2018. (XI. 5.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Hatályos: 2018. 11. 06.

 

1553/2018. (XI. 5.) Korm. határozat

Magyarország a 11. Európai Fejlesztési Alapba történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1554/2018. (XI. 5.) Korm. határozat

a kesznyéteni Sajó-híd felújításának időszakában történő átkelés ideiglenes biztosításáról

 

1555/2018. (XI. 5.) Korm. határozat

a Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

134/2018. (XI. 5.) ME határozat

a Magyar-Szudáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Hatályos: 2018. 11. 06.

 

Módosított jogszabályok

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 203/2018. (XI. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 08., 2019. 01. 01.

 

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Módosítja: 10/2018. (XI. 5.) MEKH r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Módosítja: 11/2018. (XI. 5.) PM r.
Hatályos: 2018. 11. 08.

 

1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1555/2018. (XI. 5.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/170.

Megjelent: 2018. 11. 08.

 

Új jogszabályok

2018. évi LXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 11. 09. – kivétellel

 

2018. évi LXVII. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LXVIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 09., 2018. 12. 31.

 

2018. évi LXIX. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 02. 16.

 

204/2018. (XI. 8.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 09.

 

39/2018. (XI. 8.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 11.

 

26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

Hatályos: 2018. 12. 09.

 

27/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

Köf.5017/2018/3. számú határozat

Halásztelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2002. (XII. 11.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek perben való alkalmazhatóságáról

 

480/2018. (XI. 8.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésről és kitüntetés adományozásáról

 

Módosított jogszabályok

1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról

Módosítja: 2018. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1991. évi XXXIX. törvény

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról

Módosítja: 2018. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2018. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja: 2018. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2001. évi XLVIII. törvény

a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja: 2018. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2018. évi LXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 09., 2018. 12. 31.

 

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2018. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 02. 16.

 

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2018. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 204/2018. (XI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 5/2018. (XI. 8.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 11. 09.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 39/2018. (XI. 8.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 11.

 

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja: 27/2018. (XI. 8.) ITM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet

a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 26/2018. (XI. 8.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 09.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/171.

Megjelent: 2018. 11. 09.

 

Új jogszabályok

205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 10.

 

33/2018. (XI. 9.) MNB rendelet

a “450 éves az unitárius egyház” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 11. 12.

 

34/2018. (XI. 9.) MNB rendelet

a “450 éves az unitárius egyház” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 11. 12.

 

KE határozatok bírósági ülnök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről és kinevezésekről

 

1556/2018. (XI. 9.) Korm. határozat

a Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő további befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról

 

1557/2018. (XI. 9.) Korm. határozat

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1558/2018. (XI. 9.) Korm. határozat

Grand Tour kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtjának előkészítéséről

 

1559/2018. (XI. 9.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

 

135/2018. (XI. 9.) ME határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya közötti székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

136/2018. (XI. 9.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

137/2018. (XI. 9.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 205/2018. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 10.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/172.

Megjelent: 2018. 11. 10.

 

Új jogszabályok

206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 11., 2019. 01. 01., 2019. 01. 02.

 

207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 13.

 

208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 11. 11.

 

1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről

 

1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról

 

1562/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított költségvetési szervek részére biztosított kincstári könyvvezetési szolgáltatás kialakításáról

 

1563/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

egyes kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 11.

 

1564/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól

 

1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről

 

1566/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő földterületek értékesítésével kapcsolatos intézkedésekről és egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1567/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről és a fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

 

1568/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

138/2018. (XI. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 206/2018. (XI. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 02.

 

55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

Módosítja: 206/2018. (XI. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 11.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 206/2018. (XI. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 11., 2019. 01. 02.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 207/2018. (XI. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 13.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 207/2018. (XI. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 13.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1563/2018. (XI. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 206/2018. (XI. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 02.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/173.

Megjelent: 2018. 11. 12.

 

Új jogszabályok

12/2018. (XI. 12.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 13., 2019. 01. 01.

 

18/2018. (XI. 12.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről

 

19/2018. (XI. 12.) AB határozat

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/D. § (13) és (14) bekezdései, valamint 71. § (4) bekezdése és 72/B. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

Módosított jogszabályok

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 12/2018. (XI. 12.) MvM r.
Hatályos: 2018. 11. 13., 2019. 01. 01.

 

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 19/2018. (XI. 12.) AB h.
Hatályos: 2019. 03. 31.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/174.

Megjelent: 2018. 11. 13.

 

Új jogszabályok

209/2018. (XI. 13.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01.

 

1569/2018. (XI. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1570/2018. (XI. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1571/2018. (XI. 13.) Korm. határozat

a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről

 

1572/2018. (XI. 13.) Korm. határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalásához való előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 209/2018. (XI. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/175.

Megjelent: 2018. 11. 13.

 

Új jogszabályok

35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2018. 11. 14., 2019. 01. 01., 2019. 04. 01., 2019. 07. 01.

 

37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2018. 11. 14., 2019. 01. 01.

 

30/2018. (XI. 13.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 12.

 

486/2018. (XI. 13.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 30/2018. (XI. 13.) OGY h.
Hatályos: 2018. 11. 12.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 36/2018. (XI. 13.) MNB r.
Hatályos: 2018. 11. 14.

 

29/2017. (XI. 22.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 37/2018. (XI. 13.) MNB r.
Hatályos: 2018. 11. 14.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/176.

Megjelent: 2018. 11. 14.

 

Új jogszabályok

38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 04. 01.

 

39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2018. 11. 15., 2019. 01. 01.

 

40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

20/2018. (XI. 14.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről

 

21/2018. (XI. 14.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 38/2018. (XI. 14.) MNB r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 39/2018. (XI. 14.) MNB r.
Hatályos: 2018. 11. 15.

 

30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 40/2018. (XI. 14.) MNB r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/177.

Megjelent: 2018. 11. 15.

 

Új jogszabályok

28/2018. (XI. 15.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 16.

 

28/2018. (XI. 15.) ITM rendelet

az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15.

 

KE határozatok államtitkári kinevezésről, bírói felmentésekről és kinevezésekről, valamint KE határozat módosításáról

 

1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításáról

 

139/2018. (XI. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

 

1/2018. (XI. 15.) KKM határozat

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. és 6. §a hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 28/2018. (XI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 11. 16.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 28/2018. (XI. 15.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 15.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 28/2018. (XI. 15.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 15.

 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

Módosítja: 28/2018. (XI. 15.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 15.

 

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja: 1573/2018. (XI. 15.) Korm. h.

 

1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1573/2018. (XI. 15.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/178.

Megjelent: 2018. 11. 15.

 

Új jogszabályok

1574/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

az egyes nem önálló külképviseletek nyitásával kapcsolatban egyes konzuli kerületek módosításáról és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről

 

1575/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a régészeti feladatellátás hosszú távú, átfogó, a Nemzeti Régészeti Stratégiát megalapozó új koncepciójáról

 

1576/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

 

1578/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a Szeged II. kerület, belterület 15453/10 helyrajzi számú ingatlan Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

 

1579/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 16.

 

Módosított jogszabályok

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja: 1579/2018. (XI. 15.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 16.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/179.

Megjelent: 2018. 11. 16.

 

Új jogszabályok

41/2018. (XI. 16.) MNB rendelet

a “Mátyás király Emlékév” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 11. 19.

 

42/2018. (XI. 16.) MNB rendelet

a “Mátyás király Emlékév” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 11. 19.

 

3/2018. (XI. 16.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 17.

 

Módosított jogszabályok

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2018. (XI. 16.) TNM r.
Hatályos: 2018. 11. 17.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/180.

Megjelent: 2018. 11. 17.

 

Új jogszabályok

1580/2018. (XI. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú (“Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 18.

 

Módosított jogszabályok

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1580/2018. (XI. 17.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 18.

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.