Heti jogász 2019. 3. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 3. héten a Magyar Közlöny 4 – 7. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/4.

Megjelent: 2019. 01. 15.

 

Új jogszabályok

 

1/2019. (I. 15.) MvM rendelet

egyes rendeleteknek az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 16.

 

1/2019. (I. 15.) AM rendelet

a vágóállatok vágás utáni minősítését szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 20.

 

1/2019. (I. 15.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 16.

 

Módosított jogszabályok

 

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet

az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről

Módosítja: 1/2019. (I. 15.) MvM r.

Hatályos: 2019. 01. 16.

 

39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

Módosítja: 1/2019. (I. 15.) MvM r.

Hatályos: 2019. 01. 16.

 

14/1998. (IV. 3.) FM rendelet

a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

Módosítja: 1/2019. (I. 15.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 20.

 

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet

a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

Módosítja: 1/2019. (I. 15.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 20.

 

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet

a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

Módosítja: 1/2019. (I. 15.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 20.

 

136/2011. (XII. 22.) VM rendelet

a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

Módosítja: 1/2019. (I. 15.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 20.

 

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 1/2019. (I. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 01. 16.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/5.

Megjelent: 2019. 01. 16.

 

Új jogszabályok

 

2/2019. (I. 16.) EMMI rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 17.

 

3/2019. (I. 16.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja: 2/2019. (I. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 17.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/6.

Megjelent: 2019. 01. 17.

 

Új jogszabályok

 

3/2019. (I. 17.) MNB rendelet

az “Árpád-házi Szent Piroska” arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 01. 18.

 

4/2019. (I. 17.) MNB rendelet

az “Árpád-házi Szent Piroska” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 

Hatályos: 2019. 01. 18.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/7.

Megjelent: 2019. 01. 18.

 

Új jogszabályok

 

1/2019. (I. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 19.

 

1003/2019. (I. 18.) Korm. határozat

az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

Hatályos: 2019. 01. 19.

 

1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról

 

5/2019. (I. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

7/2019. (I. 18.) ME határozat

az Észak-Macedóniának az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja: 1/2019. (I. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1024/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1003/2019. (I. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 01. 19.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.