Minősítik a könyvviteli szolgáltatást végzőket

Jó hírt jelenthet a magas színvonalú szakmai munka mellett elkötelezett könyvviteli szolgáltatást nyújtó személyeknek és vállalkozásoknak az a törvénymódosítás, amely lehetőséget teremt majd ezen szervezetek szakmai minősítésére.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, mint köztestület, a számviteli szolgáltatás magyarországi színvonalának megfelelő szintre történő emelése érdekében, a szakmai színvonal javítását célozva hozza létre a könyvviteli szolgáltatók önkéntes minősítési, illetve minőségbiztosítási rendszerét. A szakmai grémium felelőssége tudatában kívánja támogatni azon szakemberek és szakmai szervezetek, valamint vállalkozások tevékenységét, akiknek/amelyeknek a szakmai értékrendszere a kamarai célokkal összeegyeztethető.

A Köztestület ennek érdekében már két évvel ezelőtt megkezdte a számviteli szolgáltatás színvonalának növelésére irányuló lehetőségek feltárását, melynek során számos egyeztetés zajlott le a Pénzügyminisztériummal, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatallal is. A munka során egyértelművé vált, a szaktárca és az adóhatóság is támogatja a Kamara által kezdeményezett azon jogszabály módosítást, ami a minősítési rendszerhez szükséges egyik elem, a pártoló személy és szervezet intézményének bevezetését teszi lehetővé. Reményeik szerint ez a folyamat a szolgáltatás színvonalának javulását fogja eredményezni. A Kamarának jelentős érdeke a számviteli szakmában egy, a minőség irányába mutató tisztulási folyamat elindítása.

A kamarai törvény 2018. évi módosítása a kereteket biztosítja ehhez, s a Kamara elnöksége novemberben, küldöttgyűlése pedig decemberben meghozta azokat a határozatokat, amelyek e keretekre figyelemmel lehetőséget biztosítanak a részletszabályok formába öntésére. A vonatkozó szabályzatok kidolgozását és a Kamara elnöksége általi elfogadását követően, akár már néhány hónapon belül kamarai és nem kamarai tagok számára egyaránt elérhető lesz a minősítő rendszer, amely alapján a vállalkozások könnyebben ki tudják majd választani a számukra szakmailag megfelelő számviteli szolgáltatást nyújtó szakembereket, illetve társaságokat.

A Kamara által biztosított minősített könyvviteli szolgáltató cím várhatóan rangot fog jelenteni a szakmában. A cím tartalmának, színvonalának megőrzése és folyamatos fejlesztése a Kamara feladata lesz, s ebben a munkában számítunk a szakma teljes egészének – ideértve a számviteli szolgáltatókat és a szakmai egyesületeket is – támogatására.

 

www. vallalkozo.info