Változások a duális felsőoktatási képzéseknél

Módosult a hallgatói díjazás mértéke, valamint a duális képzéssé minősítésre, a duális képzési megállapodások nyilvántartásba vételére, adatainak módosítására, törlésére vonatkozó eljárásrend.

 

2018. december 18-i hatállyal több ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hallgatói munkavégzés szabályairól szóló részben a 44. § (3) a) pontja értelmében „az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti.” Ennek hatályba lépése 2019. január 01. (Ez előtt a hallgatói díjazás mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka volt.)

Az Oktatási Hivatal honlapján a duális képzéssel kapcsolatos tartalmakat megújították. Közzé tették a duális képzéssé minősítésre, a duális képzési megállapodások nyilvántartásba vételére, adatainak módosítására, törlésére vonatkozó új eljárásrendüket. Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt papír alapon, postai úton kell benyújtani az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályának.

Az eljárások típusai:

1. A Duális Képzési Tanács minősítését igénylő duális képzési megállapodás benyújtásától a Duális Képzési Tanács döntéséig tartó folyamat nem hatósági eljárás. Ezt követően az Oktatási Hivatal a Duális Képzési Tanács által támogatott megállapodásokat hivatalból indított hatósági eljárás során nyilvántartásba veszi.

2. A Duális Képzési Tanács által korábban már minősített, újabb tanévre/félévre megkötött duális képzési megállapodás nyilvántartásba vétele hatósági eljárás.

3. A nyilvántartásba vett duális képzési megállapodás adatmódosítása, törlése hatósági eljárás. Ha az adatváltozást a megváltozott adat elsődleges közhiteles nyilvántartásban (cégnyilvántartás, civil szervezetek nyilvántartása stb.) már átvezették, az adatváltozás bejegyzésére hivatalból kerül sor.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az egyes eljárások megindításához szükséges FRKP-9100., FRKP-9101. és FRKP-9105. számú adatlapok közvetlenül elérhetők és letölthetők az Oktatási Hivatal honlapjáról. Ugyanitt megtekinthető a szükséges mellékletek listája is.

Fontos tudnivaló, hogy a DKT minősítési döntése minden esetben meg kell, hogy előzze a képzés tervezett indítását. Kérjük, figyeljék a honlapjukat, ahol a későbbiekben közzé teszik, hogy a DKT soron következő döntésére mikor kerül sor.

A Duális Képzési Tanács (továbbiakban: DKT) 2018. december 5-i ülésén a 14/2018. (XII. 5.) számú határozatával elfogadta a duális képzés módosított alapelveit. Az alapelvek közvetlenül elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. A DKT 2018. december 5-i ülésén alapelvi szinten vezette be a felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott Egyeztetett Duális Képzési Program (EDKP) fogalmát. Az EDKP-val kapcsolatos tartalmi elvárásokról szintén az alapelvek között, a 6. pontban olvashatnak.

Az Oktatási Hivatal honlapján a Felsőoktatás/Duális képzés menüpontban – egyebek mellett – megtekinthetik a duális képzéssel kapcsolatos hasznos információkat, a DKT alapvető dokumentumait, valamint az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályának elérhetőségeit.