„Csak egymásra épülve tudunk előrelépni”

Húsz évvel ezelőtt tette le hivatali esküjét Mohács polgármestereként Szekó József. Akkor csaknem háromszázmillió forintos hiány mutatkozott az önkormányzat kasszájában, jelenleg pedig 48 fejlesztési program fut több mint tízmilliárd forint összértékben. Az elmúlt két évtizedben számos sikeres gazdaságfejlesztési projekt valósult meg a Dunaparti városban: többek között kialakították az ipari parkot, majd két ütemben továbbfejlesztették, létrehozták és fejlesztették az inkubátorházat, megvalósult a belváros és a Déli városrész rehabilitációja, a Déli I. és II. lakópark kialakítása, megtörtént a város energetikai korszerűsítése, de idetartoznak a városi nagy rendezvények, köztük a busójárás összefogása, fejlesztése is. Szekó József polgármester a mohácsi híd és a kereskedelmi kikötő megvalósításának motorja. Munkásságát a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a legmagasabb elismerésével, a Zsolnay Díj Baranya Gazdasági Fejlesztéséért elismeréssel honorálta.

– Köszönöm a kamarának, hogy polgármester létemre ilyen kitüntetésben részesítettek. Ha szorosan vesszük, hogy egy polgármesternek és egy képviselőtestületnek milyen lehetősége van a helyi gazdaságfejlesztésre, és a törvényi rendelkezésekből indulunk ki, azt mondhatjuk, hogy szinte semmi. Ha mégis tenni akarunk valamit a városban élőkért, akkor elsősorban leginkább a megfelelő befektetői környezet kialakítására lehet ráhatásunk, azonban téved, aki azt gondolja, hogy ennyi elég. Ahhoz, hogy egy település gazdasági szempontból is vonzó legyen, sok más is kell: kulturális környezet, sportolási és egyéb kikapcsolódási lehetőségek, közbiztonság vagy a bölcsődei ellátástól kezdve a megfelelő színvonalú iskoláig rengeteg dolog. Ez szükséges ahhoz, hogy felkeltsük a befektetők figyelmét és meg tudjuk tartani a meglévő vállalkozásainkat, és ez a helyi gazdaság stabil működésének, fejlődésének a záloga – fogalmaz Szekó József.

– Baranya gazdasága az elmúlt évtizedben nem felfelé ívelt. Mohács mégis miként volt képes a látható fejlődésre?

– A jövedelemtermelő képesség, az emberek életminősége, az, hogy mennyire élhető a megyénk, miként lehet gazdasági szempontból is boldogulni – mind nagyon fontos tényező. A 25. órában vagyunk, mindenképpen lépésváltásra van szükség Baranya megyében, elsősorban Pécsett, mert egy jól prosperáló megyeközpont nélkül a megye sem tud úgy fejlődni. Vannak olyan megkülönböztető kompetenciáink, amelyeket érdemes és kell is fejleszteni, ezek mind hozzá tudnak járulni a megye előrelépéséhez. Ám ehhez szükség van az adottságok kihasználására és egy komoly összefogásra. A régió gazdasági erejéhez hozzájárul a mohácsi kikötőfejlesztés, amellyel a térség be tud kapcsolódni a világ gazdasági vérkeringésébe. A tervezett mohácsi híd nemcsak megyei, hanem regionális jelentőségű, úgy fog megépülni, hogy a Szeged-Pécs gyorsforgalmi út elemévé váljon.

– Baranya gazdasága miként hatott az elért sikerekre?

– Arra, hogy Baranya gazdasága mennyiben segítette Mohács fejlődését, nem tudok konkrét választ adni. Nagy gazdasági program, amelynek a hasznát élveztük volna, talán az M6-os autópálya építése volt. A pécsi nagyüzemekbe sok mohácsi jár dolgozni, ha Pécs mozdul és megvalósul valamilyen nagyobb munkahelyteremtő beruházás, az jó Mohácsnak is. Ha Pécsett fejlődnek az oktatási intézmények, és elsősorban a felsőfokú oktatási intézményekre gondolok, amelyek minél több és piacképesebb tudást adnak az ott tanulóknak, az szintén előnyös nekünk, mert a mohácsi fiatalok egy része visszajön a városba. Fontos számunkra, hogy miként prosperál a megye gazdasága, hiszen senki sem boldogulhat elszigetelten az országban. Csak egymásra épülve tudunk előrelépni.