Életbe lépett az EU – JAPÁN gazdasági partnerségi megállapodás

A megállapodást 2018. júliusában írták alá. A gazdasági partnerségi megállapodás megszünteti a Japánba exportáló uniós vállalkozásokra háruló, évente mintegy 1 milliárd eurót kitevő vámok túlnyomó többségét. A megállapodás teljes körű végrehajtását követően Japán az EU-ból importált áruk 97%-a esetében eltörli a vámokat. A megállapodás emellett számos régóta fennálló szabályozási akadályt is megszüntet, például a személygépkocsikra vonatkozó nemzetközi szabványok elfogadásával. Lebontja a legfontosabb uniós élelmiszeripari termékeket és italokat exportáló vállalkozások előtt álló akadályokat, és számos más ágazat esetében is növelni fogja az exportlehetőségeket. Az EU és Japán közötti éves kereskedelem közel 36 milliárd euróval nőhet a megállapodás teljes körű végrehajtását követően.

A gazdasági partnerségi megállapodás legfontosabb elemei
A megállapodás biztosítja a szolgáltatások piacának megnyitását is, különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokra, az elektronikus kereskedelemre, a távközlésre és a közlekedésre. Továbbá:

  • 54 japán nagyváros vonatkozásában megkönnyíti az uniós vállalkozások számára a nagy közbeszerzési piacokra jutást,
    valamint lebontja az akadályokat a gazdasági szempontból fontos vasúti ágazat nemzeti szintű közbeszerzései elől;
  • a vámok eltörlését megelőző legfeljebb hétéves átmeneti időszakok bevezetésével kezeli az EU számára érzékeny kérdéseket, például az autóiparban.

Az uniós mezőgazdasági exportot illetően a megállapodás:

  • eltörli a japán vámokat számos sajtféle, valamint az exportált bor tekintetében is;
  • lehetővé teszi az EU számára, hogy jelentősen növelje a Japánba irányuló marhahús exportját, a sertéshús tekintetében pedig a feldolgozott hús
    vámmentesen, a friss hús pedig majdnem vámmentesen lesz exportálható;
  • biztosítja több mint 200 minőségi európai mezőgazdasági termék úgynevezett földrajzi árujelzők általi oltalmát Japánban, valamint biztosítja bizonyos japán földrajzi árujelzők védelmét az EU-ban.

A megállapodás átfogó fejezetben foglalkozik a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel.
A kis- és középvállalkozások számára az egyszerűsítést szolgáló egyedi elemeket tartalmaz; nagyon magas szintű munkaügyi, biztonsági, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szabványokat állapít meg; megerősíti az EU és Japán fenntartható fejlődéssel és éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásait, valamint teljes védelmet biztosít a közszolgáltatásoknak. Február 1-től egy másik megállapodás – az Európai Unió és Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodás – nagy része ideiglenesen szintén alkalmazandó. Az elmúlt év júliusában a gazdasági partnerségi megállapodással együtt aláírt megállapodás az EU és Japán közötti első kétoldalú keretmegállapodás, amely megerősíti az általános partnerséget azáltal, hogy átfogó keretet biztosít a fokozott politikai és ágazati együttműködéshez és a közös érdekű ügyekben az együttes fellépéshez, beleértve a regionális és globális kihívásokat is. A megállapodás azután lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam ratifikálta.