A Belügyminisztérium hírlevele vállalkozásoknak

A Belügyminisztérium hírlevelek segítségével kívánja felhívni a vállalkozók figyelmét a korrupcióellenes viselkedésre.

Tiszta lappal hírlevél

Közbeszerzési Etikai Kódex

A közbeszerzések értékelvű lebonyolításának eszköze, a Közbeszerzési Etikai Kódex

A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott etikai iránymutatásokat tartalmazó Közbeszerzési Etikai Kódexhez csatlakozók köre évről-évre folyamatosan növekszik, ami a gazdálkodó szervezetek és gazdasági szakemberek átlátható, etikus működés iránti elkötelezettségét bizonyítja.

Milyen hozzáadott értékkel bírhat egy etikai kódex?

Az etikai kódexek, így a www.kozbeszerzes.hu oldalon elektronikusan elérhető Közbeszerzési Etikai Kódex is, erkölcsi elvek és szabályok írásba foglalt változatát alkotják. Az etikai kódexek tartalma az adott – szakmai – közösség morális konszenzusának a leképezése. Funkciója az, hogy egy szűkebb közösség, vagy egy szakterület sajátos erkölcsi konszenzusának kialakítását meggyorsítja.

Egy etikai kódexhez, így a Közbeszerzési Etikai Kódexhez történő csatlakozással a csatlakozó szervezet leteszi a voksát, hogy nemcsak a jogszabályok betűje, hanem azok szelleme szerint jár el. Emellett az etikai kódex hasznos iránymutatással szolgál a szervezeteknek ahhoz, hogy nem szabályozott, illetve dilemmahelyzetekben is szakszerű és etikus működést fejtsenek ki. A Közbeszerzési Hatóság folyamatosan frissíti és a honlapján közzéteszi a Közbeszerzési Etikai Kódexhez csatlakozó szervezetek listáját, akik a csatlakozást követően – a szakmai konszenzus erősítése érdekében – a kódexszel kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat, esetleges módosítási javaslataikat is eljuttathatják a Közbeszerzési Hatóság részére.

Hogyan foglalható össze a Közbeszerzési Etikai Kódex lényege?

Iránymutatást ad a közbeszerzési eljárások résztvevőinek – ajánlatkérőknek és gazdasági szereplőknek egyaránt – a közbeszerzési eljárások során tanúsítható etikus magatartásról. Ennek révén hozzájárul a közpénzek hatékony felhasználásához, a közvagyon védelméhez, a közbeszerzési eljárások tisztaságához. A Közbeszerzési Etikai Kódex ajánlás jellegű, az érintettek önként alávethetik magukat az abban foglaltaknak, illetve az alapján kidolgozhatják saját közbeszerzési etikai kódexüket.

Hogyan lehet csatlakozni a Közbeszerzési Etikai Kódexhez?

A közbeszerzésekben résztvevő bármely személy vagy szervezet ingyenesen csatlakozhat. A Közbeszerzési Hatóság honlapjáról letölthető csatlakozási dokumentumot a e-mail címre e-mailben szükséges eljuttatni.

 

Szervezeti integritás

Mit jelent a szervezeti integritás?

Azt, hogy az adott szervezet/cég a kinyilvánított értékei és elvei szerint tevékenykedik, működik. (Azt teszi, amire létrehozták, úgy teszi, ahogy elvárják tőle, ezáltal beteljesíti a küldetését.) A szervezeti integritás megerősítése a korrupció megelőzésére hatékony megoldást nyújt. A szervezeti szintű integritás meghatározása keretében az első lépés a szervezettel szembeni külső és a – vezetők által megfogalmazott – belső elvárások tisztázása.

 

Melyek lehetnek ezek?

A szervezetre vonatkozó jogi és szakmai szabályok számbavétele;

A fontosnak tartott értékek beazonosítása, rögzítése, szervezeten belüli deklarálása, illetve a külvilág számára történő kinyilvánítása;

Azoknak a viselkedés- és magatartásformáknak a meghatározása, amelyet a vezető fontosnak tart.

 

A szervezeti integritás eléréséhez nagyban hozzájárul az alkalmazottak támogatása és pozitív motiválása. Fontos, hogy mindig világos és egyértelmű legyen a számukra, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük, továbbá hogy magatartásukat ne kényszerből, hanem meggyőződésből alakítsák ki oly módon, hogy azzal előbb szolgálják a közösséget, mintsem önös érdekeiket.

Az integritásmenedzsment eszközök segítik a szervezet/cég vezetőit abban, hogy a szervezeten/cégen belül az integritás a napi gyakorlat részévé váljon. Ezek az eszközök nagymértékben hozzásegítik a szervezetet/céget ahhoz, hogy átlátható működésű, elszámoltatható, tisztességes, etikus, feddhetetlen, illetve sebezhetetlen legyen.

 

Néhány integritásmenedzsment eszköz

 

  1. Vezetői példamutatás;

A vezető a saját viselkedésével fontos üzenetet közvetít mind a beosztottak, mind a külvilág felé annak vonatkozásában, hogy mit tekint elfogadhatónak és mit nem.

  1. Tanácsadás „coaching”;

Szakértő alkalmazása, aki a szervezeti integritás szakmai tartalmának erősítése érdekében szakmai támogatást nyújt akár egyedi ügyekben, akár a szervezet egészét érintő ügyben.

  1. Korrekt (fair) személyzeti politika;

A szervezeti integritás alakulása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az alkalmazottak a „saját bőrükön” is érzékeljék, hogy körülöttük a szervezet működése megfelelő – tiszta, korrekt (fair). Ebből a szempontból különös jelentősége van azoknak a személyzetpolitikai intézkedéseknek és eszközöknek, amelyek alkalmazása során mód nyílik arra, hogy a szervezeten belüli folyamatok – integritás szempontból – korrekt voltáról maguk az érintettek is visszacsatolást kapjanak.

 

A témában további érdekes cikkeket olvashat a http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kereso#category=all&search=gazdas%C3%A1gi  és a  http://korrupciomegelozes.kormany.hu/szervezeti-ellenallokepesseg-novelese-uzleti-elet-tisztasaga linkekre kattintva.

 

Társadalmi felelősségvállalás

Mit értünk társadalmi felelősségvállalás alatt?

A társadalmi felelősségvállalás, vagy vállalati felelősségvállalás egy üzleti fogalom, amely szerint a vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, tekintettel vannak üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre, de ugyanígy a környezetre kifejtett hatására is. Az üzleti élet szereplői önkéntesen tesznek lépéseket az őket körülvevő társadalom életszínvonalának javítása céljából.

Jelentése sokrétű: szociális érzékenység, környezettudatosság, etikus magatartás, tiszta verseny betartása, esélyegyenlőség, átláthatóság.

A társadalmi felelősségvállalás miben nyilvánulhat meg?

A társadalmi felelősségvállalás nem feltétlenül pénz kérdése, hanem sokkal inkább döntés és ilyen irányú gondolkodás. A korrupcióellenes és etikus magatartásban ugyanúgy megnyilvánulhat, mint a környezettel kapcsolatos vagy a munkatársak iránti felelősségben, de ebbe a körbe tartozik az önkéntes munka is. Fontos megemlíteni, hogy ezeket a cselekedeteket kizárólag az önzetlenség és a segítő szándék vezérli.

A Kormány évek óta fontosnak tartja és támogatja ennek a magatartásnak a terjedését. 2015-ben jelent meg az ezzel kapcsolatos Cselekvési Terve, amelyben többek között kijelölésre kerültek azok a fő területek, amelyek vonatkozásában konkrét intézkedésekkel is elő kívánja segíteni, hogy a vállalkozások nagyobb felelősséget vállaljanak Magyarország gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődésében. http://www.kormany.hu/download/8/ed/40000/Hat%C3%A1rozat%20%C3%A9s%20Cselekv%C3%A9si%20Terv.pdf

 

Tisztességesen. Veled.

További információért látogasson el a www.korrupciomegelozes.kormany.hu oldalra

Tisztessegesenveled infoblokk