Adótartozás elévülése nehezítésekkel

Példa: Egyéni vállalkozó külföldön tartózkodik, ezért vállalkozását 2013. óta szüneteltette. Mivel 2018. évben az öt év lejárt, és nem rendelkezett, a NAV hivatalból megszüntette a vállalkozást. Adótartozása miatt a NAV 2016-ban jelzálogjogot jegyeztetett be itteni ingatlanára. A vállalkozó úgy vélte, hogy ez a tartozás már elévült 2018-ban, így kérelmet nyújtott be a jelzálogjog törlésére.

Ezt azonban a NAV elutasította, arra való hivatkozással, hogy a jelzálogjog bejegyzése 6 hónappal meghosszabbítja az elévülési időt. A kérdés az, hogy akkor a jelzálogjog mikor kerülhet törlésre az ingatlanról annak ellenére, hogy az adótartozás már elévült volna egyébként?

 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) bekezdése szerint a tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

Ugyanezen § (5) bekezdése szerint nyugszik a tartozás végrehajtásához való jog elévülése a végrehajtási eljárás felfüggesztésének, illetve a 16. § (1) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti szünetelésének, az adós vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. Az 52. § (5) bekezdés szerinti jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá.

A fentiek értelmében bármely végrehajtási cselekmény meghosszabbítja a végrehajtáshoz való jog elévülését, a jelzálogjog bejegyzése alatt pedig nyugszik ezen jog elévülése.

 

Forrás: adozona.hu