Fontos információ cégeknek a kéményseprő-ipari szolgáltatásról

Nem csak egy lehetséges kéménytűz vagy szénmonoxid mérgezés elkerülése érdekében kell a „kéményseprést” megrendelni, a jogszabályi megfelelésről se feledkezzen el! – Akár szabálysértési eljárás is lehet belőle!

A kéményseprő-ipari tevékenységet szabályozó 2015. évi CCXI. törvény értelmezése kapcsán az alábbiak ismerete szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezetek a jogszabályi előírásoknak eleget tudjanak tenni.

 

Ha vállalkozása van, ezt tudnia kell

Az alábbi gazdálkodó szervezetek* székhelye, telephelye, fióktelephelye címén, a vele egy helyrajzi számon lévő ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari szolgáltatás – térítés mellett – kötelezően igénybe veendő.
(*gazdasági társaság, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület és az alapítvány)

Az igénybevételi és a fizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha az adott címen gazdálkodási tevékenység nem folyik, és az adott ingatlant „csak” lakás céljára használják, vagy az igénybe vett helyiségben, épületben, épületrészben kémény, vagy kéménybe kötött tüzelőberendezés nincs.

Az adott címen bejegyzett gazdálkodó szervezetnek a Katasztrófavédelem honlapján található, az adott megyében jogosultsággal rendelkező kéményseprő-ipari szolgáltatók valamelyikétől kell megrendelnie a szolgáltatást a 21/2016. belügyminisztériumi rendeletben előírt gyakoriságnak megfelelően, amennyiben nem társasházról van szó. (Elérhetőségek, díjak a szolgáltatók honlapjain megtalálhatók.)

 

Társasházba bejegyzett cégek esetén a szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik

Amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelephelye társasházba van bejegyezve, úgy vagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága mellett működő Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprő-ipari Igazgatóhelyettesi Szerve adott megyei csoportja végzi el külön megrendelés nélkül, a lakossági ügyfelekkel egy időben, vagy a még önkormányzati megbízással működő kéményseprő-ipari közszolgáltatók – szintén térítés ellenében – előzetes kiértesítést követően. Ezen esetekben nem kell külön megrendelni a szolgáltatást, azt az előre meghirdetett időpontban fogják elvégezni.
A kéményseprő-ipari szerv az adott önkormányzatot tájékoztatja az adott társasházba bejegyzett gazdálkodó szervezetre eső kéményseprési díj nagyságáról, melyet önkormányzat fog beszedni az érintett vállalkozástól, míg a kéményseprő-ipari közszolgáltatók a helyszínen készpénzben, vagy átutalásos számla ellenében szedik be a kéményseprési díjat a használóktól.

 

Az elmulasztásból eredő lehetséges következmény

Amennyiben a használók (nem társasházban) nem rendelik meg a szolgáltatást, nem egyenlítik ki a kéményseprési díjat, úgy ezek a kötelezettségek a tulajdonos kötelezettségévé válnak, akiket a Tűzvédelmi Hatóság kötelezhet ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítésére, akár szabálysértési eljárás keretében is.

Mivel a nem társasházi székhelyek, telephelyek, fiók-telephelyek esetén a használók nem feltétlenül ismerik a vonatkozó előírásokat, a kéményseprő-ipari szolgáltatók jellemzően felkeresik ezeket az ingatlanokat és felajánlják a szolgáltatás elvégzését.

 

A vizsgálat egyéb esetekben is szükséges

Az előírt időszakos ellenőrzések, szükség szerinti tisztítások mellett, az esetleges új kémény, új tüzelőberendezés üzembe helyezése, tüzelőberendezés cseréje, tüzelőanyag váltás előtt, kéményjavítást követően, kémény átalakítás, használaton kívül helyezés előtt kötelezően előírt kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatot kell megrendelni, melyet a nem társasházba bejegyzett gazdálkodó szervezeteknek szintén a szolgáltatóktól kell megrendelni, amennyiben az adott településen nem kéményseprő-ipari közszolgáltató látja el a szolgáltatást még önkormányzati megbízás alapján.

 

A szóban forgó kéményseprőipari szolgáltatást, műszaki vizsgálatot megrendelheti a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjától, Leikauf Tibor egyéni vállalkozótól is, aki több évtized tapasztalattal és magas szintű szakértelemmel áll a megrendelők szolgálatára.

Leikauf Tibor kéményseprő mester elérhetősége: 30/937-9969