Népszerű a kamarai gyakorlati oktatói képzés

Április végén már a harmadik csoport résztvevői kezdték meg tanfolyamukat a kamarai gyakorlati oktatói képzésen. Ez idáig 46 fő tett sikeres vizsgát és vehette át tanúsítványát.

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval. A jogszabály egyaránt vonatkozik a tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatókra.

A megyében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás feladatát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából. A képzéseket március óta folyamatosan szervezzük.

Mentességben részesül (a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírtak alapján) az, aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:

  • mestervizsgával rendelkezik;
  • a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • 60. életévét betöltötte.

Annak a gazdálkodó szervezetnek is érdemes beiskolázni, ahol mester dolgozik, hiszen a helyettesítések alkalmával szükség van a végzettség biztosítására.

A képzési idő 50 óra, mely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet (3 alkalom) és 25 óra tréning (egybefüggő 3 nap)

Az elméleti képzés pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki.

A tréning során a gyakorlati oktatók olyan életszerű szituációkkal találkoznak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében.

Az elsajátított ismeretekről egy online és egy szóbeli vizsgán kell számot adni. A sikeres vizsgáról tanúsítványt kap a gyakorlati oktató.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga elvégezhető állami támogatással (a jelentkezőnek egy 20%-os (18.000 Ft + ÁFA) önrészt kell befizetnie), melynek odaítéléséről a területi kamara dönt.

A jelentkezési lap itt érhető el.

Nézze meg a képzésről szóló tájékoztató filmet: