Heti jogász 2019. 17 – 18. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 17. héten a Magyar Közlöny 68-70. számai, a 18. héten a 71-74. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/68.

Megjelent: 2019. 04. 23.

 

Új jogszabályok

 

85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról

 

Módosított jogszabályok

 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 85/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 85/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról

Módosítja: 1216/2019. (IV. 23.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/69.

Megjelent: 2019. 04. 23.

 

Új jogszabályok

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Hatályos: 2019. 04. 24., 2019. 07. 01.

 

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

Hatályos: 2019. 04. 24., 2020. 10. 01.

 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

90/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 23. 21 órától.

 

92/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Szeged külterületén megvalósuló élelmiszeripari, illetve kapcsolódó logisztikai beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

16/2019. (IV. 23.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1217/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a “Rail Cargo Hungaria Zrt. vasúti teherkocsi flotta fékrendszereinek átalakítása” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 

1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról

 

1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról

 

1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról

 

1224/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 

1225/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritási tengelyén támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1226/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosító számú (“Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1227/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú (“Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1228/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP 2.1.2-15-2016-00002, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 és a KEHOP-2.2.2-15-2016-00100 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 azonosító számú (“Komplex élőhely-rekonstrukció a Kígyósi-pusztán” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1230/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1231/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1232/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú (“Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

 

1233/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú “Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1234/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú “Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása”, valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú “Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1235/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipežské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

43/2019. (IV. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Módosítja: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 88/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

Módosítja: 88/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

Módosítja: 88/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja: 88/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

Módosítja: 88/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Módosítja: 88/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja: 89/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 90/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

Módosítja: 91/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 23. 21 órától.

 

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja: 92/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

  1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 92/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 93/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 94/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 94/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat

a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1220/2019. (IV. 23.) Korm. h.

 

1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat

Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1220/2019. (IV. 23.) Korm. h.

 

1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1224/2019. (IV. 23.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1225/2019. (IV. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1226/2019. (IV. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1227/2019. (IV. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1228/2019. (IV. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1229/2019. (IV. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

Hatályon kívül helyezi: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Hatályon kívül helyezi: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képesítési előírásairól

Hatályon kívül helyezi: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

Hatályon kívül helyezi: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 87/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről

Hatályon kívül helyezi: 89/2019. (IV. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

40/2015. (X. 12.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Hatályon kívül helyezi: 16/2019. (IV. 23.) MNB r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/70.

Megjelent: 2019. 04. 25.

 

Új jogszabályok

 

95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

96/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet

a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság “felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

17/2019. (IV. 25.) MNB rendelet

a “Földtani Intézet” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

18/2019. (IV. 25.) MNB rendelet

a “Földtani Intézet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

15/2019. (IV. 25.) AM rendelet

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 28.

 

1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről

 

44/2019. (IV. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

Módosított jogszabály

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 95/2019. (IV. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 95/2019. (IV. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 6/2019. (IV. 25.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 15/2019. (IV. 25.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 28.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/71.

Megjelent: 2019. 04. 29.

 

Új jogszabályok

 

16/2019. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Hatályos: 2019. 05. 29.

 

15/2019. (IV. 29.) BM rendelet

az “A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” című kiegészítő határokmány, valamint a “Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 30., 2021. 02. 09.

 

158/2019. (IV. 29.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

 

159/2019. (IV. 29.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

 

1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról

 

Helyesbítés a Magyar Közlöny 2019/71. számában

 

Módosított jogszabályok

 

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

Módosítja: 9/2019. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 04. 30., 2021. 02. 09.

 

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

Módosítja: 9/2019. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja: 9/2019. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 9/2019. (IV. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 04. 30., 2021. 02. 09

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

73/2015. (XI. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

Hatályon kívül helyezi: 16/2019. (IV. 29.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 29

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/72.

Megjelent: 2019. 04. 30.

 

Új jogszabályok

 

97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 05. 01. – kivétellel.

 

98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet

a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet

a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról

Hatályos: 2019. 04. 30. 22 órától.

 

1238/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról

 

1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1241/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a FINA 2025. évi 21. és a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1245/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

az Igazságügyi Minisztérium tagállami kötelezettségek és kormányzati döntések alapján keletkezett többletfeladatai ellátásának központi forrásigényéről

 

1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2019. évben végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról

 

1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról

 

1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról

 

1250/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Kvassay HÉV-híd felújításához szükséges intézkedésekről

 

1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1252/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

az erdélyi magyar kulturális intézmények programjainak, működésének és beruházásainak támogatásáról

 

45/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

46/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

47/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

48/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nemzetközi közúti közlekedésről Budapesten, 1994. március 22-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

49/2019. (IV. 30.) ME határozat

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 62/2014. (VII. 2.) ME határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 98/2019. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

Módosítja: 98/2019. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Módosítja: 99/2019. (IV. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozat

a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1244/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat

a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséről

Módosítja: 1246/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja: 1247/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1248/2019. (IV. 30.) Korm. h.

 

62/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Módosítja: 49/2019. (IV. 30.) ME h.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/73.

Megjelent: 2019. 05. 02.

 

Új jogszabályok

 

100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 05. 03. – kivétellel.

 

101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

1253/2019. (V. 2.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

 

1254/2019. (V. 2.) Korm. határozat

a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 03.

 

Módosított jogszabályok

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 101/2019. (V. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Módosítja: 1254/2019. (V. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 03.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/74.

Megjelent: 2019. 05. 03.

 

Új jogszabályok

 

16/2019. (V. 3.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

1255/2019. (V. 3.) Korm. határozat

kulturális célú feladat támogatásáról

 

1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 04.

 

1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról

 

1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja: 16/2019. (V. 3.) BM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1256/2019. (V. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 04.

 

1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat

egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről

Módosítja: 1258/2019. (V. 3.) Korm. h.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.