Heti jogász 2019. 19. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 19. héten a Magyar Közlöny 75-79. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/75.

Megjelent: 2019. 05. 06.

 

Új jogszabályok

 

102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

160/2019. (V. 6.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 

161/2019. (V. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

 

1259/2019. (V. 6.) Korm. határozat

a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

50/2019. (V. 6.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről

 

Módosított jogszabályok

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 102/2019. (V. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 07.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/76.

Megjelent: 2019. 05. 07.

 

Új jogszabályok

 

17/2019. (V. 7.) BM rendelet

az “A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyv, valamint a “Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018” című határokmány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 15.

 

162/2019. (V. 7.) KE határozat

rektori megbízásról

 

163/2019. (V. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről

 

1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a “Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat- átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

51/2019. (V. 7.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1263/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1263/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1263/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

Módosítja: 1263/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1263/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1263/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1471/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a Falusi Útalap létrehozásáról

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/77.

Megjelent: 2019. 05. 07.

 

Új jogszabályok

 

103/2019. (V. 7.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 08.

 

7/2019. (V. 7.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet technikai módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 08.

 

1264/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról

 

1265/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrum beruházással kapcsolatos kérdésekről

 

1266/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 103/2019. (V. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 08.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 7/2019. (V. 7.) MvM r.

Hatályos: 2019. 05. 08.

 

1552/2018. (XI. 5.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Módosítja: 1264/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1265/2019. (V. 7.) Korm. h.

 

1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról

Módosítja: 1266/2019. (V. 7.) Korm. h

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/78.

Megjelent: 2019. 05. 08.

 

Új jogszabályok

 

104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 05. 09. – kivétellel.

 

105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

107/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

az “Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről, valamint kitüntetés adományozásáról

 

1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1268/2019. (V. 8.) Korm. határozat

az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi tevékenységéhez biztosítandó forrásról

 

1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról

 

1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

Módosítja: 105/2019. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 105/2019. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 105/2019. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 106/2019. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 106/2019. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az “Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 107/2019. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól

Módosítja: 4/2019. (V. 8.) NMHH r.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat

a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat

a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Programozási Munkacsoport létrehozásáról

Módosítja: 1267/2019. (V. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 09.

 

Hatályos jogszabályok gyűjteménye

 

274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet

a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 105/2019. (V. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

1518/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

a Közös Esély Intézkedési Tervről

Visszavonta: 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/72.

Megjelent: 2019. 04. 30.

 

Új jogszabályok

 

108/2019. (V. 10.) Korm. rendelet

az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

17/2019. (V. 10.) AM rendelet

az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

18/2019. (V. 10.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

Módosított jogszabályok

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 108/2019. (V. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 108/2019. (V. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 108/2019. (V. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

127/2013. (XII. 18.) VM rendelet

a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

8/2017. (III. 2.) FM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

36/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 17/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2019. (V. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

7/2018. (III. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 18/2019. (V. 10.) BM r.

Hatályos: 2019. 05. 11.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.